5. Engelsiz Bilişim Günleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2017, 16:45
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:30

Engelsiz yürekler yine Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engelsiz yaşam için bilişim uygulamalarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı ve adada engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan “Engelsiz Bilişim Günleri”nin beşincisi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ve Yakın Doğu Enstitüsü işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu desteğiyle gerçekleştirilen 5. Engelsiz Bilişim Günlerine KKTC’de engelsiz yaşam için faaliyet gösteren gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve yerel yönetimlerden çok sayıda temsilcinin yanısıra öğrenciler ve vatandaşların katıldığı bildirildi.

Engelsiz Yürekler Gösterilerini Sundular
Açılışı Yakın Doğu Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin işaret dili ile söyledikleri İstiklal Marşı ile yapılan 5. Engelsiz Bilişim Günleri çerçevesinde Mağusa, Lefkoşa ve Yeşilköy Özel Eğitim merkezleri gösteriler sunarak engelsiz bir Kıbrıs için el birliğinin ve yürek birlikteliğinin önemine bir kez daha dikkat çektiler. Etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı tarafından sunulan şiirler ve şarkılar işaret dili ile gerçekleştirildi.

Prof Dr. Altınay: Uygulanabilir ve sürdürülebilir strateji ve politika geliştirmesine yönelik bilimsel proje ve araştırmalar yürütüyoruz.
Organizasyon adına açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay da yaptığı konuşmada faaliyetlerinin bilimsel odaklı olduğunu, yapılan proje ve araştırmaların kurum, kuruluşların strateji ve politika geliştirmesine yönelik olduğunu vurguladı. Bilimsel projelendirmeye önem verdiklerini, engellilik alanında bilime uluslararası alanda katkı sağlamak için iki özel sayı ve yayın çalışmalarını yürüttüklerini, bu alanda uzman yetiştirmeye gayret gösterdiklerini belirten ve projelerin başarısı için, kurum işbirliği ve bilimsel üretimin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Prof. Dr. Altınay, “Engelli bireylerin özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları hizmetlerden daha etkin şekilde yararlanabilmelerindeki neredeyse tek yol bilişim teknolojileri ve hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kalkınma ve bilimsel adımlar gerekmektedir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Türkiye’de yürütülen bu faaliyetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gerçekleştirilmesi, farkındalığın yaratılması için Yakın Doğu Üniversitesi girişimlerde bulunmuş ve bilimsel adımlara devam etmiştir. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük, bilimsel anlayışına bağlı gerçekleştirilen etkinlik ve toplantılar olarak yapılmaktadır. Bunun göstergesi olarak da Öneri Raporu-Engelsiz Faaliyetler kitapçığı hazırlanmış, ilgili katkı koyan kurumlarla paylaşılmıştır.” dedi.

Bilişimin Engelsiz bir Toplum Yaratmadaki Önemi Vurgulandı
Bilişim günleri dolayısıyla bir konuşma yapan TC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan Kalaç bilişim uygulamalarının öneminden ve sivil toplum örgütlerinin bilişim uygulamalarının ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin başarılı projeleri hayata geçirmede önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’deki ve KKTC’deki başarılı projelerden örnekler veren Yrd. Doç. Dr. Kalaç engelsiz bilişimin, herkes için tasarım ve evrensel değerleri ön plana çıkarmada çok önemli bir işlevi olduğunu belirterek bu çalışmaların hayata geçirilmeye başladığı 2011 yılından bu yana hem Türkiye’de hem de KKTC’de çok önemli bir mesafe kaydedildiğini ancak bunun gelişerek devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kalaç’tan sonra söz alan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da konuşmasında fakülte ve özel eğitim anabilim dalının engellilerin yaşamını kolaylaştırma ve toplumda farkındalığı arttırma konusunda sürdürmekte olduğu faaliyetleri anlatarak bu faaliyetlerin artmasının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Serakıncı: Temel amaç toplumsal farkındalığın arttırılması ve sorunların tespit edilerek çözülmesi konusunda katkı sağlamak
Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı gün nedeniyle yaptığı konuşmada Yakın Doğu Üniversitesi’nde beşincisi gerçekleştirilen Bilişim Günlerinin temel amacının toplumsal farkındalığın arttırılmasının sağlanması ve sorunların tespit edilerek çözülmesi konusunda katkı sağlama olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Center of Excellence’e bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Yakın Doğu Enstitüsü ve Centre of Excellence başkanlığının katkıları ile bu sürecin devam etmekte olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Serakıncı merkezlerin işbirliği ve koordinasyonu ile bilimsel başarılara imza atıldığını, bunun sonucunda engelsiz faaliyetler öneri raporunun önemli bir bilimsel gösterge olduğunu ifade etti. İlk engelsiz bilişim gününden bu yana salondaki birey sayısının bile her gün katlanarak çoğaldığını gözlemlediğini belirten Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi önderliğinde başlatılan bu farkındalık etkinliği ve girişimler sayesinde KKTC genelinde kurum ve kuruluşlarca yapılmaya başlayan etkinlik ve girişimlerin de her geçen gün katlanarak arttığını vurguladı. Halen toplum olarak yeterli farkındalık seviyesine ulaşamamakla birlikte bu 5 yıl süresince yeterli farkındalığımız olmadığını fark etmemizin de oldukça iyi bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve öneriler ışığında gelecek 5 yılda yeterli ilerlemeler ve gelişmeler kaydedileceğine inandığını ifade etti.

Doç. Dr. Kurt: Üçüncü kuşak bir üniversite olarak bu önemli alanda da toplumsal dönüşüme öncülük ediyoruz
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü kuşak bir üniversite olarak bulunduğu topluma hizmetin ötesinde toplumu dönüştürme misyonunu benimsendiğini ve bu görevi başarıyla düzenlediği sayısız etkinliklerle hayata geçirdiğini belirtti. Bu yıl beşincisi düzenlen Engelsiz Bilişim Günlerinin bu etkinliklerden sadece biri olduğunu ama hitap ve hizmet ettiği toplumsal kitle bakımından da en önemlilerinden biri olduğunu ifade etti. Dr. Kurt, kullanılan “engelli” sıfatına da değinerek, bu sıfatı doğru bulmadığını çünkü maruz kalınan bütün engelleri toplumun kendisinin yarattığını ve söz konusu kişilerin bu engellerden mağdur olanlar yani “engellenenler” olduğunu ifade etti. Bu durumun, düşünsel ve bedensel farklılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu konumda olanların da “alternatif gereksinimleri” olan öncelikli bireyler olarak adlandırılmalarının daha uygun olacağını belirtti.

Meral Akıncı: Farkındalık döneminden başarılı uygulamalar dönemine geçilmeli
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da konuşmasında uzun süren yıllar bu faaliyetler içerisinde yer aldığını, konuyu ve çözüm önerilerini önemsediğini, emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi. Tarihten bu yana engelli kişilerin sosyal bir dayanışma ve direniş geliştirdiğini vurgulayan Akıncı bu sosyal direnişin ana çıkış noktasının engeli olmayanların yarattığı dışlanmışlık, yalnızlık ve baskılanmaya karşı gösterdikleri efor, gayret, enerji ve zaman olduğunu belirtti. Engellilerin göstermiş oldukları bu dayanışma ve sosyal direnişle toplumsal bir dönüşümü sağladıklarının altını çizen Akıncı engellilerin çabalarıyla sağlanmaya başlayan bu toplumsal dönüşümün yeni anlayışla engelli anlayışın getiirdiği sınırların aşılmasını ve toplumsal yaşama katılımı da getirdiğini ifade etti. Bilişimin engellerin kalkması açısından ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Akıncı, farkındalık sağlayan faaliyetlerin önemli olduğunu ancak artık başarılı uygulamalar dönemine geçilmesinin ve sözlerin sadece sloganda kalmayıp yaşam biçimi haline dönüşmesi ve uygulamaya geçirilmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Bilişim Günlerine 5 yıldır Katkı Koyan Tüm Paydaşlara Engelsiz Yürek Ödülleri verildi
Gösterilerin ardından etkinliğe katkı koyan kurum, kuruluş, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine “Engelsiz Yürek” ödülleri, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Center of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eş Başkanları Prof Dr. Zehra Altınay ile Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş tarafından takdim edildi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Ayhan Barış (Turkcell), Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler, Aydan Başkurt (Çalışma Bakanlığı), Ümit Özkıran (Sağlık Bakanlığı), Şifa Soğukpınar (Ulaştırma Bakanlığı) Mustafa Köprülü (Turizm Bakanlığı), KKTC Engelsiz Bilişim Platformu kurucuları Dr. Hakan Dinçyürek, Bora Tüccaroğlu, Nihat Yılmaz, Orkun Bozkurt Lisani Deniz; TC Engelsiz Bilişim Platformu kurucu ve üyeleri Prof. Dr. Gonca Telli, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan Kalaç, Berat Çelik, Adem Kuyumcu, Okul yöneticileri Soner Öyken, Emirali Evcimen, Esma İneci, Havva Öztenay, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi Çelen Çağansoy; dernek ve vakıfların yöneticileri Günay Kibrit, Ömer Suay, Bahire Coşkuner Doğru, Melek Çaluda’ya engelsiz yürekli öğrenciler tarafından üretilmiş ödülleri verildi.

Engelsiz Bilişim konusunda eğitim seminerleri düzenlendi
Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında ayrıca “KKTC’deki Başarılı Engelsiz Projeler, Erişebilir Kentler”, “Engelsiz Kıbrıs ve Yaşam Fuarı”, “Özel Eğitim Merkezlerine Yönelik Aile Eğitimi- Otizm ve Teknoloji”, “Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Yönelik Engelli Farkındalığı Semineri”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlara Engelli Farkındalığı Semineri” düzenlendi. Etkinlikler kapsamında TC Engelsiz Projeler Paneli Prof. Dr. Gonca Telli moderatörlüğünde, Adem Kuyumcu, Mustafa Özhan Kalaç, Berat Çelik’in konuşmalarıyla gerçekleşti. Aynı zamanda, KKTC başarılı projelerin panelinde ise Yrd. Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu’nun moderatörlüğünde Başak Bağlama, Ayhan Dolunay, Dr. Emrah Soykan ve Doç. Dr. Fevzi Kasap Engelsiz Bilişim konusundaki düşünce ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştılar. Engelsiz yaşam önerileri sunmak adına KKTC’deki sivil toplum örgütlerinin de geniş katılımla yer aldığı 5. Bilişim Günleri kapsamında Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Kıbrıs Türk Ortopetik Özürlüler Derneği adına Ahmet Akdeniz, Yeşilyurt Özel Eğitim Müdürü Esma İneci, Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay ve Kıbrıs İşitme ve Konuşma Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru da birer konuşma yaptılar.