Yüksek Kolesterollü Hastalara Yeni Umut: Kolesterol Aşısı
Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2017, 14:27
Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 13:52

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza DUYGU, Yüksek Kolesterollü Hastalara Umut Olan ve 2 – 4 Haftada Bir Kez Cilt Altına Enjeksiyonla UygulananKolesterol Aşısının Kötü Huylu Kolesterole %50 – %60 Oranında Olumlu Yönde Etki Sağladığını İfade Etti.

Kolesterol Aşıları Kötü Huylu Kolesterolü %50 – %60 Oranında Düşürüyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza DUYGU, kalpdamar tıkanıklığı bulunan veya doğuştan yüksek kolesterole sahip kişilerde, kötü huylu kolesterolü(LDL) düşürmek için kullanılanstatin grubu ilaçlara alternatif olarak,kısaca FDA olarak bilinen, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanarak satışa sunulanyeni kolesterol ilaçlarınınüretildiğini söyledi.  Kolesterol aşısı denilen bu yeni ilaç grubunun,piyasadaki mevcut ilaçları en yüksek dozda kullanmasına rağmen etkisini görmeyenya da daha yaygın olarak ailevi yani doğuştan kolesterol yüksekliği olan hastalarda kullanıldığını ifade etti.Prof. Dr. Hamza DUYGU FDA ilaçları ile şunları söyledi: “Bu ilaçlar PCSK-9 inhibitörleri olarak bilinmektedir. En önemli kullanım kolaylığı 2-4 haftada bir kez,cilt altına enjeksiyonla uygulanmasıdır. Bu ilaçlar kötü huylu kolesterolde %50 – %60 oranında düşüş sağlayıp,Avrupa ve Amerika’da piyasadaki en güçlü kolesterol düşürücü ilaçlardır.  İlaçların enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık gibi lokal yan etkileri dışında,henüz bildirilen ciddi bir yan etkisibulunmamaktadır”.

Kolesteroldeki Temel Problem Genlerdir
Yirmili veyaotuzlu yaşlarda kalp krizi ya da inmeyle ortaya çıkan ailevi kolesterol yüksekliğinde,kandaki kolesterol düzeyinin çocuklarda bile 500 mg/dl’dan fazla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu hastalıklardaki temel problemin, kandan kolesterolü temizleyen sistemden sorumlu olan genlerin bir veya birkaçının işlevsiz kaldığından dolayı yaşandığını ifade etti.

Yüksek Kolesterollü Hastaların Değerleri 1000’e Kadar Çıkabilir
Günlük pratikte sık görülmeye başlanan ailevi yüksek kolesterol yükseklikleri tedavisinin güç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU,  genlerden iki parçada da sorun olduğunda, kolesterol değerlerinin 1000’e kadar yaklaştığını ifade etti.Prof. Dr. Hamza DUYGU şöyle devam etti: “Hastalığa yol açan genin iki parçasından biri sağlam olsa da diğeri iyi çalışmıyorsa,LDL yine yüksektir ancak kolesterol yüksekliği ve hastalığın seyri diğeri kadar ağır olmaz. Kalp krizi gibi damar sertliğine bağlı hastalıkların ortaya çıkışı, çocuklukta değil otuzlu ve kırklı yaşarda olur ki pratikte en sık gördüğümüz form budur. Ailevi kolesterol yüksekliğinin iki türünde de hastalara yüksek dozda statin verilir. Kan kolesterol değerleri düşse de, başlangıçtaki düzeyler çok yüksek olduğu için çoğu zaman yeterli olmaz”.

Piyasadaki Kolesterol İlaçlarının Kötü Huylu Kolesterole Etkisi %30 – %50
Piyasadaki normal kolesterol ilaçlarınınkötü huylu kolesterolde(LDL) yaklaşık %30-%50 oranında azalma sağladığını söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu nedenle çok yüksek dozda ilaç kullanma gereksiniminin, yan etkileri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Yan etkilerin karaciğer hasarı, kas ağrıları ve ileri kas yıkımına bağlı böbrek yetmezlikleri olabileceğini belirten Prof. Dr. Hamza DUYGU, bu hasta grubunda diyaliz benzeri aferez yöntemiyle kandan kolesterolün temizlenmesini sağlanmakla birlikte,bu yöntemin pratik olmaması nedeniyle,kolesterol aşısı denilen yeni ilaçlar sayesinde bu tedaviye gereksinimin ortadan kalkacağını ifade etti.

Kolesterol aşılarının yeni kullanılmaya başlanmış olunması nedeniyle, mevcut bilinmeyen olası nörolojik, karaciğer yağlanması gibi yan etkilerin görülüp görülmeyeceği konusunda,ilaçlarla ilgili deneyim arttıkça daha geniş bilgi sahibi olunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, ayrıca doğuştan kolesterol yüksekliği olmayanlarda kötü kolesterolü çok fazla düşürmenin olası yan etkilere de yol açıp açmayacağının da tartışma konusu olduğunu belirtti. Mevcut piyasadaki ilaçlara göre kolesterol aşılarının oldukça yüksek maliyetli olmasınında dezavantaj olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Hamza DUYGU, ancak maliyetin etkinlik analizlerinde, diğer ilaçlara benzer sonuçların elde edildiğini ifade etti.