Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, Kıbrıslı Türklerin Facebook Paylaşımları Etkisi Üzerine Yaptığı Araştırma ile “En İyi Çalışma Ödülü”ne Layık Görüldü
Eklenme Tarihi: 15 Nisan 2017, 16:19
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 11:57

Kıbrıslı Türk Toplumunun Toplumun Psikolojik ve Sosyo-Psikolojik Baskılarından Etkilendiği Ortaya Çıktı…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE, Madrid’de düzenlenen 19th International Conference on Learning and Behaviour konferansında hazırlamış olduğu “Kıbrıslı Türklerin Facebook Ortamındaki Paylaşımlarını Ne ŞekildeEtkilediği” makalesi ile en iyi çalışma ödülü verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mart ayında düzenlenen konferansta, Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE tarafından hazırlanan, “Sosyal Medyada Küçük Toplumların Davranış Deneyimleri: Demirleşmiş İlişkilerin Facebook’taki Yansımaları” adlı makalesi 130’a yakın bildiri arasında konferansta tek bir çalışmaya verilen 'En İyi Çalışma Ödülü' almaya hak kazandı.

Açıklamada, bildirinin akademik alanda önemli addedilen (Google Scholar, Scopus and Thomson Reuters) yayınlanmak üzere kabul aldığı da kaydedildi.

Kıbrıslı Türk Toplumunun Sosyal Medya Kullanım Pratiklerinin Facebook Üzerinden İncelenmesi Ele Alındı

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE makale çalışmasında, “Demirleşmiş İlişkilerin” Kıbrıslı Türklerin Facebook ortamındaki paylaşımlarını ne şekilde etkilediğini anlamak üzerinde çalıştı.

Küçük toplumlarda sosyal bağların ve sosyal normların görünmez kurallar olarak bireyler üzerinde toplumsal baskı yaratması Demirleşmiş İlişkiler olarak adlandırılabiliyor.

Çalışma yapılırken yarı-yapılandırılmış yüz yüze mülakat yönteminden yararlanıldı. 99 Facebook kullanıcısı üzerinde yapılan araştırma 15 yaş ve üzerine 5’er yaş aralıklarla ayrıştırılarak uygulandı. 44 Kadın 55 Erkek üzerine uygulanan araştırmaya 37 ayrı iş kolundan kişi katıldı. Araştırmada Kimlik Teorisi, Sosyal Kimlik Teorisi, Sosyal Enformasyon Teorisi, Uyarlamalı Yapısalcılık Teorisi ve Hiper-Kişisel Modelden faydalanarak teorik zemin oluşturulmaya çalışıldı.

Kıbrıslı Türkler Toplumun Psikolojik ve Sosyo-Psikolojik Baskılarından Etkileniyor

Araştırma bulgularına göre, Kıbrıslı Türklerin Facebook’taki iletişim biçimi toplumun psikolojik ve sosyo-psikolojik baskılarından etkileniyor. Sosyal normlar, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bireylerin sosyal medyadaki paylaşımlarını büyük oranda etkilemektedir.

Birçok Kıbrıslı Türkün sosyal medyayı ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak üzere kullandığı ortaya çıktı. Diğer bir deyişle sosyal medya araçsal iletişim metodu olarak geleneksel iletişim yolu olan yüz yüze iletişimin yerini yavaş yavaş almaktadır.

Çalışmadaki diğer bir bulgu ise, Kıbrıslı Türklerin bir birey olmaktan ziyade toplumsal bir grubun parçası şeklinde ve ait olduğu gruba uygun kalıplarda paylaşımlarda, beğenilerde yorumlarda bulunmaya dikkat ettiği ortaya çıktı. Tam da bu nokta demirleşmiş ilişkilerin bireylerin sosyal medya kullanımını etkilediğinin göstergesidir. Sosyal medyada görüşlerini açıkça belirtme düzeylerine cinsiyetler bağlamında bakıldığında kadınların erkeklere nazaran daha çekimser tavırlar sergilediği görüldü.

Hem Kadınlar Hem Erkekler Tehlike Arz Eden Paylaşımlarda Bulunmuyor

Araştırmaya katılanların yaş ve cinsiyet fark etmeksizin büyük çoğunluğunun tehlikeli veya polemiğe girme riski olan konularda paylaşım yapmaktan kaçındığı saptandı. Hem kadın hem de erkeklerde %18 oranında bireyin aktif (çekincesiz bir şekilde paylaşım yapan kişiler, hiç bir şekilde görüşlerini iç sansüre maruz bırakmayan kişiler) olduğu görüldü. Bu kişilerin daha çok ya genç sınıfında değerlendiren (henüz iş sorumluluğu, aile sorumluluğu olmayan) ya da 55 yaşın üzerinde  (genellikle emekli olan, çevresi tarafından siyasi, sosyal görüşleri bilinen ve böyle kabul gören ve işten atılma riski pek olmayan) kişilerden oluşuyor.

Daha Çok Neler Yapıldığı ile İlgileniliyor…

Çalışmada çıkan en bariz sonuç ise araştırmaya katılan Kıbrıslı Türklerin %75’inin paylaşım yapmaktan ziyade tanıdığı insanların neler yaptığını, ne giydiklerini, ne yediklerini, kimlerle olduklarını, nasıl zaman harcadıklarını, ne tür paylaşımlar yaptıklarını öğrenmek için Facebook’u bir gözlem ve merak giderme mekanı olarak kullandıkları ortaya çıktı.

“Önemli Bir Organizasyonun Parçası Olmak Gurur Verici”

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü Bölüm Başkan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE elde ettiği başarı ile ilgili yaptığı açıklamada,  uluslararası nitelikli olmasının yanı sıra dünya çapında akademik getirileri yüksek olan bir organizasyonun parçası olmak ve sunum yapma olanağı bulmanın kişisel ve kurumsal gelişim açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÖZE “Bu tür organizasyonlarda gerekli teşvik, literatüre ulaşım kolaylıkları gibi koşulların ve yol gösterici destekleyici yaklaşımın Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence tarafından sağlanıyor olması çalışmalarımız açısından değerli katkılardır” diyerek teşekkür etti.