YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Yeni Döneme 90 Sertifika Programı İle Başlıyor
Eklenme Tarihi: 16 Eylül 2016, 10:34
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 16:00
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Yeni Döneme 90 Sertifika Programı İle Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 2016-2017 Eğitim Yılında toplumun her kesiminden ve her yaştan katılımcıya açık 90 kısa dönemli eğitim programını hayata geçirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, YDÜ akademisyen ve uzmanlarının yanısıra Türkiye’den ve dünyadan alanlarının uzmanı konuk bilim insanları ve profesyoneller tarafından yürütülecek programlar tıptan hukuka, uluslararası ilişkilerden dil eğitimine, profesyonel hayattaki yönetişim ilişkilerinden aile ve toplum ilişkilerine, müzik eğitiminden bilgisayara eğitimine farklı alanları içeriyor. Kısa dönemli eğitimler ve sertifika programları Ekim 2016‘da başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Yaşamın Her Alanında 90 Yaşam Boyu Eğitim Programı

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) yaşamın her alanında toplumun her kesiminden profesyonel kariyerini geliştirmek ya da bireysel gelişimini farklı bir boyuta taşımak isteyen herkese 2016-2017 Eğitim yılında 90 eğitim programı sunacak. Programlar: Etkili Sunum Hazırlamada Teknolojiyi Kullanma, Dijital Pazarlama, Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi, Proje Yönetimi’ne Giriş, Profesyonel Yönetici Davranış Biçimi Geliştirme, WordPress Belgesi ile Blog ve İnternet Sayfası Oluşturma, Fotoğraf Atölyesi, Photoshop Dünyası, Corel Draw Uygulamaları, İnternet ve Sosyal Medyada Marka ve Şirket İtibarının Korunması ve Yönetilmesi, Zaman Yönetimi, İş Sağlığının Temel İlkeleri, Gelişmiş İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu, Sosyal Paylaşım Ağları ve Güvenlik Eğitimi, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi, Diksiyon- Hitabet ve Beden Dili Kursu, Büyük Güçler ve Dünya Politikasına Etkileri, Ortadoğu ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Ekonominin Bölgesel ve Yerel Etkileri, Avrupa Birliği Kurumları’na Giriş, Avrupa Ekonomisi ve Uluslararası Ticari İlişkiler, Türk Dış Politikasında Yeni Gündemler Yeni Yaklaşımlar, KKTC'de Ayrımcılığın ve Yabancı Düşmanlığının Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması, İngilizce, Arapça, Yunanca, İtalyanca, Almanca, Müzik Akademisi (Keman, Piyano, Saz, Gitar, Koro ve diğerleri), 3 DMax, Autocad, PMP (Project Management Professional- Profesyonel Proje Yönetimi) Sınavına Hazırlık Eğitimi, Zor İnsanlarla İletişim, İleri Satış Teknikleri, KPSS Hazırlık Kursu, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Hazırlık Kursu, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) Hazırlık Kursu, Yeniden Yapılanan Ortadoğu ve Akdeniz, Madde Bağımlılığı ve Önleme, Evlilik İlişkisini Geliştirme, Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitim Yönetimi ve Kalkınma Stratejileri, Stres Yönetimi, Yönetim Kuramları ve Süreçleri, Sosyal Medya ve Web 2.0 Araçlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımı ve Yönetimi, Aile ve Toplum, Eğitimde Yaratıcı Drama, Kuzey Kıbrıs'ın Çevre Politikaları, Adobe Flash Cs6 Act Ionscrıpt 3 Animasyon Tasarımı, Gelişim Psikolojisi, Örgüt Kültürü, Temel Laparoskopi Eğitimi, Sağlıklı Beslenme ve Diyet, İlk Yardım Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kurumsal İletişim, Güvenlik Akademisi, Yöneylem Araştırması, Uluslararası İlişkilerde Sorun Çözme Yöntemleri, Avrupa Birliği Dış Politikası ve Komşuluk Stratejisi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ticarette Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kuresel Refah Üzerine Etkileri, Sivil Toplum Örgütleri için Pazarlama, Küreselleşmenin Dünyaya Etkileri, Araştırma, Yöntemleri, Akdeniz’de Toplum, Ekonomi ve Siyaset, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Kıbrıs Türk Siyasi Tarihi Eğitimi, Yönetim Projelerinin Değerlendirilmesi ve Risk Analizi, Bilgi Ekonomisi, Küresel Meydan Okuyuşlar ve Uluslararası İlişkiler, Matlab Programlamaya Giriş, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre Biyoteknolojisi, Ts En Iso/Iec17025 Deney Ve Kalibrasyon Lâboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, Betonarme, Akıllı Araçlardaki Gelişmiş Sürüş Destekleri İçin Bilgisayar Algoritmaları ve Sistemleri, Visual Basic, Protez Kullanan Bireylerde Hijyen, İslam Aile Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, Karşılaştırmalı Dinler ve Değerler Eğitimi, Barış Dilini Anlamak, Film Çözümlemeleri Atölyesi, Stüdyo Fotoğrafçılığı, Türkiye’de Sinema; Yeşilçam ve Sonrası, Pazarlama İlkeleri, Eğitimin Sosyal Temelleri, Radyo Program Yapımı, Televizyonun Temel Kavramları, Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kurumsal İletişim ve İmaj Yönetimi programlarından oluşacak. YABEM, ayrıca gelecek talepler doğrultusunda hedef ve konu odaklı kısa dönemli eğitim programlarını da hayata geçirecek.

Kıbrıs Halkına Ve Öğrencisine Açık Ücretsiz Kullanım Sağlayan YDÜ’nün En Büyük İftiharı Olan Büyük Kütüphanesi’ndeki Kitap Sayısı 1.5 Milyona Ulaştı

YABEM Müdürü Doç. Dr. KOLDAŞ: Yaşam Boyu Eğitim Yaşamla İç İçe, Etkileşimli bir Eğitim ve Gelişim Felsefesini İfade Eder.

Yaşam boyu eğitimin etkileşimli ve uygulamalı bir öğrenim ortamında eğitimci ve katılımcıların birlikte bilgi üretmesini bu bilgiyi tecrübeyle kotararak içselleştirmelerini ve üretilmiş bilgiyi kullanmalarını içerdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Yakın Doğu Üniversitesi'nin gelişmiş eğitsel birikim ve tecrübesiyle tasarlanan yaşam boyu eğitim programlarımızla yeni dönemde de öğrencilerimize, profesyonellere, kişisel gelişimlerini önemseyenlere, ve değişik amaç ve önceliklere sahip toplumumuzun her kesimine ilgi duydukları alanlarda nitelikli eğitimler vermeye devam ediyoruz. Üniversitemizin seçkin akademisyen kadrosunun yanı sıra alanlarında uzman profesyoneller ile toplumsal ve kişisel gelişime sistematik amaç odaklı, uygulamalı eğitimlerle katkı koyuyoruz. Bu çerçevede YABEM'in eğitim programlarını “yaşamboyu eğitimin salt bir okuma-öğrenme süreci değil aynı zamanda bilgi üretme, var olan bilgiyi tecrübeyle harmanlayarak ve uygulayarak beceri geliştirme süreci” olduğunun bilinciyle tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. YABEM olarak değerli katılımcılarımıza günlük yaşamlarında ve profesyonel hayatlarında kendilerini daha da geliştirmelerine ve mevcut kapasitelerini pekiştirmelerine yardımcı olacak bilgi ve beceriler kazandırmaya özel bir önem atfediyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 30 yıla yakın eğitim tecrübesiyle oluşturulmuş kısa dönemli eğitim programlarında katılımcılarımızın bu bireysel ve toplumsal ideallerine erişmelerine eğitsel bir katkı koymayı amaçlıyoruz.” dedi

Doç. Dr. KOLDAŞ: YABEM’in Eğitim ve Sertifika Programlarında Hem Profesyonel Hem de Bireysel Gelişimine Önem Verenlere Yüksek Nitelikli Eğitimler Sunuyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde fakültelerin, araştırma merkezlerinin ve alanında uzman profesyonellerinin etkin katkılarıyla ve katılımlarıyla tasarlanarak hayata geçirilen kısa dönemli eğitim programlarını büyük bir keyifle ve sorumluluk anlayışıyla gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. KOLDAŞ, “Kişisel ve toplumsal gelişimin belli bir dönemle sınırlı olmayıp yaşam boyu sürmesi gerekliliğinin farkına varmış toplumlarda yaşam boyu eğitim toplumsal olarak içselleştirilen bir felsefe haline gelmiştir. Yaşamın her döneminde öğrenerek öğrendiğini sistematik ve amaçlarına uygun bir biçimde uygulamaya koyan bireylerden kurulu toplumlar, bugünü ve geleceği tasarlamada bu farkındalığa ve bilince sahip olmayan toplumlardan çok daha ileri bir konuma gelmektedirler. YABEM’de biz yaşam boyu eğitim ve yaşam boyu gelişim anlayışını hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlayışın birey yaşamının başından sonuna kadar kendisini keşfetme ve geliştirme sürecine önemli bir katkı koyacağına inanıyoruz. Aynı şekilde yaşam boyu eğitim anlayışının toplumun farklı kesimlerince içselleştirilmesinin toplumsal gelişime de önemli bir destek sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu anlamda bu yıl hayata geçireceğimiz programlarımızın birey ve toplum olarak hepimizin yaşam boyu devam eden eğitimine önemli katkılar koyacağına inanıyor ve katılımcılarımızı YABEM olarak hem profesyonel hem de bireysel gelişimini önemseyenlere nitelikli eğitimler sunduğumuz eğitim ve sertifika programlarına bekliyoruz.” dedi.