YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Suriye Krizi ve Ürdün Raporunu Yayınladı
Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2015, 15:47
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 14:54

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Suriye Krizinin Ürdün’e yansımalarının analiz ediliği “Dönüm Noktasındaki Ürdün: Arap Baharı, Suriye Krizi ve Mülteci Hareketlerinin Ürdün’e Yansımaları” başlıklı raporunu yayınladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Enstitü danışmanı Ercan Çitlioğlu ve Müdür yardımcısı Erhan Ayaz editörlüğünde Enstitü Müdür Yardımcısı ve YDÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü tarafından hazırlanan ve yazılan raporda Ürdün odaklı alan analizi bağlamında Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye, Türkiye’ye, Kıbrıs’a ve uluslararası sisteme  etkileri irdelendi.

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisinin yeni bir halkasını oluşturan rapor, Suriye Krizinin ve Kriz sonrası yaşanan gelişmelerin bölgenin en istikrarlı monarşilerinden biri olarak tabir edilen Ürdün’e etkilerini Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgenin geleceğine yansımaları bağlamlarında inceliyor. Raporda Suriye Krizi’nin Ürdün üzerinde yaratmış olduğu etkiler “‘Filistin’ Boyutu ve Ürdün’de Kimlik Politikaları, Ürdün’ün Başlıca Güvenlik Sorunları, Ürdün demokratikleşme süreçleri ve Filistinliler, Ürdün’ün Yanıtı, Suriye Krizi Sonrası Ürdün, Ürdün’deki Suriyeli Mültecilerle Başa Çıkmak,, Ürdün’deki Radikal Dini Gruplarla (El Kaide’ye bağlı) Başetme, Ürdün’ün Dış Politikası Karşısında Suriye: Yerel, Bölgesel ve Uluslararası Bağlam, Suriye Krizinin gölgesinde Lübnan’ın durumu, Suriye Krizi Bağlamında Ürdün-Türkiye İkili İlişkileri” başlıkları altında değerlendiriliyor.

Yrd. Doç. Dr. Köprülü: Suriye Krizi Ürdün’ün İstikrarını da Tehdit Edebilir
Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü’nün kaleme aldığı rapor, 2011 yılından bu yana Ortadoğu genelinde ve Suriye özelinde meydana gelen toplumsal hareketlerin bölgeye yansımalarını irdeleme ihtiyacından yola çıkarak hazırlandı. Bu çerçevede bu rapor, günümüz uluslararası sisteminde meydana gelen en önemli meselelerden biri olan Suriye krizinin ve bununla bağlantılı Suriyeli mülteciler konusunun Ürdün Krallığı’nın iç ve bölgesel politika yapılanmasını nasıl şekillendirdiğini mercek altına almayı amaçlıyor.  Raporla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Köprülü, “Ürdün bölge ülkeleri içerisinde mülteci kabul eden ana ülkelerden bir tanesidir ve Krallığın toplam nüfusunun %23’ünü mülteciler oluşturmaktadır; hatta günümüzde dünyadaki tüm ülkelerin kişi başına düşen mülteci oranı en yüksek olan ülkedir. Bu noktadan hareketle, Arap ayaklanmalarının da ötesine geçen Suriye krizi Ürdün’e yeni bir mülteci akışına neden olmuştur; öyle ki Ürdün Krallığı şimdilerde Türkiye’den sonra dünya genelinde en yüksek sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli mültecilerin Ürdün’e göç etmeyi tercih etmelerindeki sebep sadece coğrafik uygunluk ve halihazırda pek çok akrabalarının orada bulunmaları değil, ayrıca Haşimi Krallığının Orta Doğu’daki diğer ülkelere kıyasla daha istikrarlı siyasal sisteme sahip olmasıdır. Ancak, Ürdün’ün Suriye’de devam eden krizin etkileriyle nasıl baş edebileceği önemli bir sorunsal olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Amacımız Gündemdeki Konular Hakkında Doğru Bilgiye Dayalı Sistematik Bilimsel Çalışmalarla Ülke Kamuoyumuzu Ve Dünyayı Bilgilendirmek
Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisinin diğer raporları gibi bu raporun da KKTC’deki tüm karar alıcı kurum ve kuruluşların yanısıra yabancı ülke temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarına gönderileceğini belirten YDÜYakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş bu diğer alan çalışmalarının  ve konu odaklı bilimsel araştırmaların da ay bazında raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Doç. Dr. Umut Koldaş “Yakın Doğu Enstitüsü olarak akademik ve düşünsel altyapısını yoğun çalışmalar sonucu geliştirmiş olduğumuz raporlar ve yayınlar serisi bu ay yayınladığımız “Dönüm Noktasındaki Ürdün: Arap Baharı, Suriye Krizi ve Mülteci Hareketlerinin Ürdün’e Yansımaları” başlıklı raporla devam ediyor. Bundan sonraki yayınlarımızda bölge ve ülkemizi ilgilendiren konu ve sorunlara çözüm üretmeye yönelik bilimsel çalışmaları toplumumuzun her kesimiyle buluşturmayı ve bu konularda toplumsal farkındalığı sistematik bilgi birikimi ile beslemeyi sürdüreceğiz. Amacımız üniversitemizin toplumsal fayda üretmeye yönelik bilimsel çalışmaları kapsamında bütünlüklü bir düşünce üretim ve paylaşımı yaklaşımını yeni bir yayın politikasıyla nitelikli düşünsel ürünlere dönüştürmek ve bu ürünlerden ülkemizin ve dünyanın faydalanmasını sağlamaktır.” dedi.

KKTC’deki kurum ve kuruluşlara basılı olarak dağıtılacak olan “Dönüm Noktasındaki Ürdün: Arap Baharı, Suriye Krizi ve Mülteci Hareketlerinin Ürdün’e Yanısmaları” başlıklı rapora aynı zamanda Yakın DoğuEnstitüsü’nün  www.yde.neu.edu.tr adresinden ve facebook.com/yakindoguenstitusu eklentisinden ulaşılabilecek. Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisi kamuoyunu, sivil toplumu, kamu kurum ve kuruluşlarını  ve toplumun her kesimini gündemin en önemli konuları hakkında sistematik ve çok boyutlu bir şekilde bilgilendirmeyi hedefliyor.