YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü İran Raporunu Yayınladı
Eklenme Tarihi: 06 Şubat 2016, 17:46
Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 11:45

- İran Dünya Siyasetine Yükselen Bir Güç Olarak Geri Dönüyor.
Rapor son gelişmeler ve alandan veriler ışığında İran’ın Ortadoğu’da artan rolünü ve bölgedeki yeni liderlik mücadelesini farklı yönleriyle inceliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü alan araştırmaları serisinin yeni çalışması “İran’ın Nükleer Yolculuğu: Cenevre Anlaşması ve Ötesi “ raporunu yayınladı. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi, terör ve güvenlik uzmanı Ercan Çitlioğlu tarafından  hazırlanan raporda Cenevre Anlaşması sonrası İran’ın bölgedeki dengeler içindeki liderlik mücadelesinin yeni dinamikleri irdeleniyor. Editörlüğü YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Ercan Çitlioğlu ve Öğr. Gör. Erhan Ayaz tarafından gerçekleştirilen rapor İran’ın nükleer yolculuğu, İran-Suudi Arabistan ilişkilerindeki yeni dinamikler, Cenevre Anlaşmasının ana hatları ile  bu anlaşmanın bölgeye ve Türkiye’ye yansımaları bölümlerinin yanısıra İran’ın Geç Modern dönemini, İran’ın karar alma mekanizmasını  yönlendiren Hasan Ruhani, Muhammed Javad Zarif Kumsari ve Kasım Süleymani gibi yönetimdeki kilit isimlerin biyografilerini ve İran’ın güncel askeri gücünü inceleyen önemli eklerden oluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün hazırladığı rapor ilgili kurum kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kütüphanelere, Kıbrıs ve Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerine de gönderilecek. Rapora Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün yakindoguenstitusu facebook - sosyal medya adreslerinden vewww.yde.neu.edu.tr adresli web sayfasından da ulaşılabilecek.


Ercan Çitlioğlu:İran Dünya Siyasetine Yükselen Bir Güç Olarak Geri Dönüyor.
YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü “İran’ın Nükleer Yolculuğu: Cenevre Anlaşması ve Ötesi”  başlıklı alan çalışmasını yapan ve raporu hazırlayan Yakın Doğu Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi, terör ve güvenlik uzmanı Ercan Çitlioğlu, raporun zamanlamasının çok önemli olduğunu vurguladı. İran’ın bölgede giderek artan rolünün altını çizen Çitlioğlu, “İran’la Viyana’da P5+1 ülkeleri arasında varılan anlaşma ve anlaşma koşullarına Tahran’ın uyduğunun onaylanması üzerine anılan ülkeye uygulanan yaptırımların sonlanması İran’ın dünya siyasetine yükselen bir güç olarak geri dönmesine eşlik etmiş görünüyor. Ruhani’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte İran’da başlayan olumlu yöndeki değişimler, nükleer program konusunda varılan anlaşma ile İran’ın önünde yeni fırsat pencereleri açmış durumda. Doğal gaz rezervleri açısından dünyada bir numara, dünya payı %18, petrol rezervleri açısından dünyada iki numara, dünya payı %9 bir ülke olan ve coğrafyasının kendisine sunduğu yatay ve dikey erişim noktaları ve geçişkenlik açısından çok önemli bir jeopolitiğe sahip İran’ın geri dönüşünün bölge ülkeleri üzerinden ciddi etkileşimleri olacaktır. Bütün bu ve benzeri etmenleri değerlendirerek İran’la ilgili bir çalışmayı ilgilenenlerin yararına sunmak istedik.” dedi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Bu Zamanlı ve Detaylı Raporla, Bölgedeki Yeni Yapılanma  ve Değişen Dengelerde İran’ın Yerini Çok Boyutlu Bir Şekilde Masaya Yatırıyoruz.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş raporla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Enstitüsü’nün aylık bazda çıkardığı araştırma raporlarının bir yenisini toplumun farklı kesimlerinin ilgisine sunduğunu ifade etti.  Yakın Doğu Enstitüsü olarak gündem belirleyen konularda doğru bilgi ve araştırma yöntemlerine dayalı alan çalışmaları yaparak bunları kamuoyuna sunmayı amaçladıklarının altını çizen Doç. Dr. Umut Koldaş, düzensiz bilgi akışının toplumu ilgilendiren çok önemli konularda zararlı bir  bilgi kirliliğine yol açma tehlikesinin olduğu bu karmaşık dönemlerde böyle sistemli çalışmalara ihtiyacın daha da arttığını vurguladı. Raporun içeriksel derinliği ve güncel bilgilere dayalı sistematik çözümlemeleriyle bölgede liderlik mücadelesi içinde bulunan İran hakkında çğk önemli sorulara yanıtlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Koldaş “Değerli hocamız Ercan Çitlioğlu’nun düşünsel birikimiyle sistematik çözümlemeleriyle dokuduğu ve en yeni gelişmeler ışığında çok yönlü alan araştırması sonucunda kaleme aldığı bu önemli raporun kamuoyunun farklı kesimlerinin bilgilenmesi ve karar alıcılarımızın da bölgeye yönelik algılarını sistemli bir hale getirerek politika oluşturma süreçlerinde bir yararlanmaları açısından çok ömenli bir kaynak olduğnu düşünüyorum. Enstitümüzün uluslararası sistemdeki gelişmeler ışığında bölgesel,ulusal ve yerel olayları analiz eden alan çalışmalarını toplumumuzun farklı kesimleriyle ve uluslararası kamuoyuyla buluşturmaya devam edeceğiz.”dedi