YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi” Kayıtları Başladı
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2015, 16:24
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 14:55

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü son dönemdeki güvenlik tartışmalarının çok boyutlu bir şekilde uzmanlar tarafından irdeleneceği “Güvenlik Akademisi” başlıklı bir sertifika programı düzenleyecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Yakın Doğu Enstitüsü danışmanı Ercan Çitlioğlu tarafından yürütülecek olan ve Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları “Güvenlik Akademisi” başlıklı sertifika programı 05 Mart – 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında, her Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te Saat 10.00 – 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Güvenliğin Farklı Alanları Ve Boyutları Uzman Akademisyenler Ve Uygulayıcılar İle Tartışılacak
Güvenliğin ekonomik, politik, çevresel, siber ve askeri alanlar gibi farklı boyutlarıyla ve çok yönlü bir şekilde irdeleneceği Güvenlik kademisi’nde “Güvenlik Kavramına Giriş / Kuram ve Kavram, Tehdit Algılamalarında Değişim ve Dönüşümler, KKTC’de Güvenlik Sorunu / olası tehditler, uluslararası kuruluşlar ve güvenlik, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin Güvenlik Politikaları), NATO’nun Güvenlik Politikaları ve Stratejik Konsepti, AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası; Güvenlik ve İstihbarat 21’nci Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Vizyoner ve Stratejik İstihbarat, Süreç Analizi ve İstihbarat, KKTC’de İstihbarat ve Önemi, Enerji güvenliği, Ortadoğu’da Petrol / Doğal Gaz - Güvenlik İlişkisi; Akdeniz ve Karadeniz’de Enerji Güvenliği; Enerji Transfer Yolu ve / veya Terminal Olarak Türkiye ve Kıbrıs’ın Konumu, Uluslararası Suç Örgütleri, Uyuşturucu Kartelleri ; İnsan Kaçakçılığı / Göçler; Siber Gücün Mobilizasyonu; Siber Savaş, Siber Saldırı, Siber Terör, Siber Suç, Siber Terörizm; Siber Güvenlik / e-Devlet, KKTC’de Siber Güvenlik Altyapısı, KKTC– Ortadoğu Ülkeleri ile İlişkileri, KKTC-Kafkasya / Türkî Cumhuriyetlerle ilişkiler, ABD Dış Politikası, KKTC-ABD İlişkileri, KKTC - Yunanistan – Güney Kıbrıs İlişkileri, Arap Kalkışması Sonrası KKTC – Ortadoğu ve Kuzey Afrika İlişkileri, İran – Suriye – Irak’taki Gelişmeler ve KKTC’ye Etkileşimleri, Akdeniz’de Yeni İttifaklar ve KKTC’ye olası Sosyo-ekonomik, Sosyo-politik Yansımaları, Akdeniz’in Yeni Jeopolitiğinde Kıbrıs’ın /KKTC’nin Jeostratejik Öneminde Değişim ve Dönüşümler, Çözüm/Çözümsüzlük Üzerine Senaryolar” gibi konu başlıkları konularının uzmanı akademisyenlerin yanısıra yüksek düzey bürokratlar, diplomatlar ve diğer karar alıcı ve uygulayıcıların konuşmacı olarak katılacakları oturumlarda değerlendirilecek.


Ercan Çitlioğlu: Amaç Günümüz Güvenlik Olgu Ve Kavramını Tüm Boyutları İle İrdeleyecek Uzman Görüşlerle Katılımcıları Bilgilendirmek.
Güvenlik Akademisi ile ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik çalışmaları uzmanı ve YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü danışmanı Ercan Çitlioğlu Güvenlik anlayışının günümüz dünyasında çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Güvenlik Akademisi programının katılımcılara bu konuda önemli katkı sağlayacağını belirten Çitlioğlu “Ülkelere yönelik tehditlerin sert güçle eşdeğer olarak algılandığı ve sınırlarda karşılandığı savunma kavramının çok bileşenli güvenlik kavramı ile yer değiştirdiği yaşanılan dönem, kalıplaşmış ve indirgemeci görüş ve yaklaşımlarda radikal değişimlere eşlik etmiş bulunuyor. İki kutuplu dünyanın sonlanması, küreselleşmenin sınır aşan etkileşimleri basat konuma yükseltmesi, devletler dışı aktörlerin dünya siyasetini belirleyici bir düzleme evrilmeleri, asimetrik çok boyut ve bileşenli, karmaşık güvenlik konsept ve doktorinlerini gerekli kılan yeni bir anlayış ve uygulama yaratmış bulunuyor.Sert ve yumuşak gücün bileşkesinde ortaya çıkan akıllı güç kavramı alışılmış paradigmaların yıkımına eşlik ederken küresel güvenlikten ayrı düşünülmesi olanaksız bir ulusal güvenlik olgusu devletlerin önceliğine dönüşmüş durumuda. Sınır aşan askeri, ekonomik, siber, kültürel ve daha da çeşitlendirilmesi olası hibrid tehditlerin engellenmesi sınır ötesi ve tehditlerin kaynağında kurutulması tehdit ve stratejik yaklaşımları öncelemiş bulunuyor. YDÜ’de düzenlenecek güvenlik konulu sertifika programı günümüz güvenlik olgu ve kavramını tüm boyutları ile irdeleyecek uzman görüşlerle katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.” dedi.

Doç. Dr. Umut Koldaş: Güvenlik Olgusunu Çok Boyutlu Ve Çok Yönlü Bir Şekilde Uzmanlarla Değerlendireceğiz
YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenecek Güvenlik Akademisi’nin içeriği ve amacı ile ilgili bilgi veren Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş bu programın güvenlik kavramının farklı yönlerini örnek olay analizleriyle ve uzman görüşleri ışığında irdelemeyi amaçladığını vurguladı. Yaşamlarımızda her zaman ön planda olan güvenlik olgusunun son dönemdeki gelişmelerle birlikte daha yoğunluklu bir şekilde yalnızca toplumsal gündemlerimizin değil bireysel gündemlerimizin de ana konularından biri konumuna geldiğini belirten Doç. Dr. Koldaş “Güvenlik yalnızca ülkeler arası gerçekleşen askeri çatışmaların belirlediği bir olgu değil. Çok boyutlu bir olgu. Bugün yeni güvenlik çalışmaları çerçevesinde ekonominin, toplumsal kimliğin, siyasi örgütlülüğün, çevrenin, işimizin, internetin ve siber dünyamızın güvenliklerini tartışıyoruz. Yakın Doğu Enstitüsü tarafından uzun ve detaylı bir çalışmanın ürünü olan Güvenlik Akademisi’nde Güvenliği farklı yaşam alanlarında ve farklı analiz düzeylerinde yalnızca bu konuda atıf kaynağı olarak kullanılan akademik çalışmalar yapmış biliminsanları ile değil aynı zamanda farklı alanlarda güvenlik politikalarını bilfiil üreten ve bunları uygulamaya geçiren karar alıcılarla ve uygulayıcılarla birlikte değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeyi yaparken güvenlik alanlarının Kıbrıs boyutunu ve Kıbrıs’taki uygulama ve yansımalarını da özellikle irdeleyeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, özel sektörümüz ile birlikte toplumumuzun her kesiminin dünya görüşlerine ve bireysel bakış açılarına katkı koyabilecek bir sertifika programı oluşturduğumuza inanıyoruz.” dedi.

05 Mart 2016 ‘de başlayacak olan “Güvenlik Akademisi” ‘ne ve diğer Yakın Doğu Enstitüsü kısa dönemli eğitim programlarına kayıt için daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından, 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.