YDÜ ve Vakıflar İdaresi 444 Yılın Hikayesi Paneliyle Osmanlı Fethin’in Bilinmeyen Yönlerini İrdeledi
Eklenme Tarihi: 04 Ekim 2015, 19:27
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:37

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı Fethini farklı boyutlarıyla ve ilk defa gün yüzüne çıkan bilgi ve belgeler ışığında irdelemek üzere düzenlenen panel Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 3 ‘te gerçekleştirildi.

“444 Yılın Hikayesi” konulu panelde “Kıbrıs’ın Fethi” ve “Fethin Ekonomisi ve Kurumsal Yapılanmaya Etkisi” başlıklı iki ayrı oturumda yeni belgeler ışığında değerlendirildi. Birinci oturumda Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Akif Erdoğru ve Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Direktörü Ali Rıza İşipek Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı Fethini yeni arşiv belgeleri ışığında değerlendirdiler. İkinci oturumda Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Kıbrıs’ın fethinin sosyo-ekonomik sonuçlarını ve kurumsal yapılanmaya etkisinin yanısıra kültürel mirasını yeni bilgi, belge ve görseller eşliğinde irdelediler.

Ali Rıza İşipek (Girne Üniversitesi) : Osmanlı Donanmasının Kıbrıs’ın Fethi Sırasındaki Yapılanması Ve Fethin Donanma Boyutu

Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Direktörü Ali Rıza İşipek 444 Yılın Hikayesi konulu panelin “Kıbrıs’ın Fethi” başlıklı oturumunda yaptığı sunumda Kıbrıs’ın Fethi sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun donanma yapısı ve bu yapılanmanın fethin gerçekleşmesindeki rolü üzerinde detaylı bilgiller verdi. Yeni belge ve bulgulara dayandırdığı bildirisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun donanmasında bulunan gemitipleri, silah envanterleri , komuta yapısı, deniz savaşı stratejileri ve tüm bu detayların genelde bu dönemde yapılan deniz seferlerinin özelde ise Kıbrıs’ın Fethinin gerçekleştirilmesindeki ve başarısındaki etkisini katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru (Ege Üniversitesi), “Osmanlı Devleti’nin Adayı Fethi Öncesi ve Sonrasındaki Gelişmeler”

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru “Osmanlı Devleti’nin adayı fethi öncesi ve sonrasındaki gelişmeler” başlıklı konuşmasına 16 yüzyılda meydana gelen gelişmeleri izah etmekle başladı. Osmanlı Devleti öncesinde adadaki Venedik yönetimi ve adalı Ortodoksların sıkıntılarını dile getirdi. Osmanlı Devletinin adayı fethine götüren sebepleri açıkladı. Ünlü Şeyhülislam Ebusuud Efendi’nin sefer için verdiği fetva üzerinde de önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Erdoğru, Ebusuud Efendinin fetvasında Osmanlı Devletinin Müslümanların yararı için Venedik’le arasında bulunan sulhu tek taraflı bozabileceğini açıkladı. Osmanlı Devleti’nin adayı fethi sonrasında adada kurduğu idari düzenden ve iskan politikasına uygun olarak Anadolu’nun birçok yerinden adaya yapılan sürgünler üzerinde de detaylı bilgiler verdi. Erdoğru, bu sürgünlerin adanın ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını ve birçok esnafın adaya göçürüldüğünü anlattı. Prof.Dr. Erdoğru, Devletin yaptığı bu sürgünler sonrasında Kıbrıs’ın yaşam şartlarının artırıldığını verdiği çeşitli örneklerle açıkladı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul (Yakın Doğu Üniversitesi), “Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı Fethi ve Sonrasında Adada Kurduğu Sosyo Ekonomik Yaşam”

Yakın Doğu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul'da Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı Fethi ve sonrasında adada kurduğu sosyo ekonomik yaşam” başlıklı bildiriyi sundu. İlgili bildiride Prof. Dr. Özkul, Osmanlı Devleti’nin adayı fethettikten sonra adada kurmaya çalıştığı sosyo-ekonomik yaşam üzerinde durdu. Bildiride Osmanlı Devletinin adanın yeni düzenini kurarken uyguladığı politikalardaki engin hoşgörüsü çeşitli örneklerle açıklandı. Prof. Özkul sunumunda adada Müslüman ve gayrimüslim halkın birçok konuda birlikte çalıştıklarını üretim yaptıklarını örneklerle anlattı. Devletin adadaki gayrimüslim topluma gösterdiği hoşgörü politikasına çeşitli örnekler verdi. Prof. Dr. Özkul ayrıca Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’de bulunduğu konum üzerinde de durularak adanın ticari boyutu ve ticari ürünlerle de ilgili bilgiler sundu. Sunumda Osmanlı döneminde adanın ticari boyutu açıklanarak ve burada faaliyet gösteren 19 farklı devlete ait konsoloslar hakkında çeşitli bilgiler verildi.Özkul konuşmasının sonunda Kıbrıs adasının sosyo-ekonomik hayatıyla ilgili görsel malzeme göstererek bunlarla ilgili özlü bilgileri katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Hüsnü Subaşı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) “Kıbrıs’ın Fethine Sanatçı gözüyle bir bakış”

Prof. Dr. Hüsnü Subaşı ise, Kıbrıs’ın Fethine Sanatçı gözüyle bir bakış başlıklı sunumunda Kıbrıs adası ve adadaki çeşitli mimari eserler ve buralardaki yazı ve süslemelerle ilgili detaylı bilgi verdi. Prof. Subaşı adanın çeşitli yerlerinde bulunan birçok tarihi eseri çeşitli özellikleriyle sanatsal ve düşünsel boyutlarıyla dinleyicilere açıkladı ve bu eserlerin kültürel miraslarına sahip çıkma sırasında yapılan doğru ve yanlış uygulamaları belirtti. Devletin gayrimüslim topluma gösterdiği hoşgörüye de değinen Prof. Dr. Hüsrev Subaşı birçok eserde var olan gayrimüslimlerle ilgili düzenlerin Osmanlı devleti tarafından nasıl korunduğuna, saygı gösterildiğine dair bilgi verdi. Prof. Subaşı konuşmasının diğer kısmında ise Kıbrıs’ta çeşitli yerlerde bulunan yazıla, hatlar ve yazı çeşitleri üzerinden Kıbrıs’taki Osmanlı varlığının kültürel izdüşümlerini ve Kıbrıs’ın kültür tarihindeki dönüşümsel etki ve izlerini bir sanatçı gözüyle katılımcılara aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen 444. Yılın Hikayesi başlıklı panel, soru cevap kısmını taiben Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile konuşmacıların ve katılımcıların Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Fuayesinde bir ay ziyarete açık kalacak “Osmanlı’nın Kıbrıs’ı Fethi: 444 Yılın Hikayesi” konulu sergiyi gezmeleri ve anı fotoğrafı çektirmeleri ile son buldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ın Fethi temalı etkinlikleri 9 Ekim’de düzenlenecek uluslararası sempozyumla devam edecek.