YDÜ Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde “Son Dönem Kalp Yetmezliği Tedavisi” Paneli Yapıldı
Eklenme Tarihi: 19 Kasım 2016, 18:07
Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 13:48
YDÜ Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde “Son Dönem Kalp Yetmezliği Tedavisi” Paneli Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan "Son Dönem Kalp Yetmezliği" paneline akademisyenler, sağlık çalışanları ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Hamza DUYGU ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. İlhan SANİSOĞLU oturum başkanlığı görevini yürüttüler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, son dönem Kalp yetmezliği hastaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önde gelen sağlık problemleri arasındadır denildi.

Yrd. Doç. Dr. Hatice KEMAL; Kalp Yetmezliğinde Medikal Tedaviler

Panelde Kardiyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice KEMAL “kalp yetmezliğinde medikal tedavileri” anlattı ve kalp yetmezliği tanısı koyulan her hastanın son evreye gelene kadar geçen süreçte optimal medikal tedavi alması, yaşam şeklini değiştirmesi ve periyodik olarak doktor kontrollerini yaptırmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

YDÜ Hastanesi’nde Uygulanmaya Başlanan Ameliyatsız Radyofrekans Ablasyon Yöntemiyle Karaciğer Tümörleri Yakılarak Yok Edildi

Doç. Dr. Barçın ÖZCEM; Kalp Yetmezliğinde Cerrahi Tedaviler

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Barçın ÖZCEM “kalp yetmezliğinde cerrahi tedavileri” başlıklı sunumunu yaptı. Kalp yetmezliğinin cerrahi tedavisinde kapak tamiri, ventrikül küçültme operasyonları ve koroner bypass cerrahisi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Özlem BALCIOĞLU; Kalp Nakli

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Özlem BALCIOĞLU’da tüm koruyucu ve optimal medikal tedavilere rağmen ileri evre kalp yetmezliğinin altın standart tedavi yönteminin kalp nakli olduğunu belirtti. Kalp nakli yapılacak merkezlerin multidispliner olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması şart olduğunun ve donör sayısının kısıtlığı ve kullanılabilir donörlerin azalmaya başlamasıyla ventrikül destek cihazlarının kalp yetmezliği hastaları için alternatif tedavi yöntemleri haline geldiğinin altını çizdi. Ventrikül destek cihazlarının teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yıllar içerisinde daha küçük boyutlara gelerek tamamen göğüs duvarının içerisine girdiğini, bu cihazların hem transplantasyona köprüleme amacıyla, hem de sonlanım tedavisi olarak tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta olduğunu aktardı.

Panel sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze MOCAN oturum başkanları ve konuşmacılara teşekkür ederek sertifikalarını takdim etti.

Haberin Videosu