YDÜ, Paris’e 8 Farklı Makale ve Bir Panelle Damgasını Vurdu
Date Added: 08 Kasım 2015, 11:55
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 09:06

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Deniz Özcan’ın  YDÜ’yü temsilen panel konuşmacısı olarak davet edildiği, Paris Centre International d’études Pédagogiques’de 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 6. Öğrenme Öğretme ve Öğretim Liderliği Konferansı’nda (6th World Conference on Learnin Teaching and Educational Leadership) “Eğitim Araştırmalarındaki Güncel Sorunlar ve Üst Düzey Eğitim İndexli Dergilerde Yayın Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken  Unsurlar” başlıklı konuyu sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa, Cyprus (Near East University,Nicosia,Cyprus)  Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden Yapılan açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Bölüm başkanı Yardımcı Doç. Dr. Engin Baysen ve doktora öğrencileri  Uz. Çimen Ünlücan, Uz. Figen Yaman Lesinger, Uz. Nazım Kaşot, Uz. Bircan Ergün, Uz. Lütfiye Fedai, Uz. Ülkü Beyoğlu, Uz. Ayşem Tomgüsehan ve Uz. Hülya Şenol 20 farklı ülkenden 320’ye yakın akademisyenle bir araya gelerek 6. Öğrenme Öğretme ve Öğretim Liderliği Konferansı’nda sundukları bilimsel çalışmalarıyla YDÜ’yü başarıyla temsil ettikleri belirtildi.

“Aralıklı Formül Öğrenme” başlıklı çalışma Baysen tarafından,“Katılımcı Yönetim Uygulamalarında Kalite Kültürü için Dijitalleşmenin Rolü” başlıklı çalışma Ünlücan tarafından, “KKTC’deki Okullarda Organizasyon Kültürü, Öğretimsel Liderlik ve Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı çalışma Lesinger tarafından, “Kuzey Kıbrıs ve İngiltere’den Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Görüşleri” başlıklı çalışma Kaşot tarafından, “Ortaöğretim Kurumlarındaki Sosyal Sermaye Oluşumunun Örgüt İklimi Çerçevsinde İncelenmesi ” başlıklı çalışma Ergün tarafından, “Öğrenen Örgütler Olarak Okullar Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması” başlıklı çalışma Fedai tarafından, “KKTC’deki Öğretmenlerin Kullandığı Strateji Yöntem ve Teknikler” başlıklı çalışma Beyoğlu ve Tomgüsehan tarafından ve “Ortaöğretim Kurumlarında Kalite Gelişimi: Öz Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi” başlıklı çalışma Şenol tarafından başarıyla sunulmuştur.

İngilizce olarak sunulan çalışmalarla ilgili olumlu tepki alan öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi'ni uluslararası bir konferansta temsil etmenin vermiş olduğu gururu hissettiklerini ve YDÜ Center of Excellence’a destekleri için teşekkür ettiler.