YDÜ Öğrt. Üyesi Doç.Dr. Şevket Öznur ve Dr. Ejdan Sadrazam’ın “Kıbrıs  Ak Sakallı Efsanesi’nde Alevi-Türkmen İnanç Motifleri” Adlı Makale Yayımlandı
Eklenme Tarihi: 08 Ocak 2016, 16:06
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 14:43

Yakın Doğu Üniversitesi,Lefkoşa (Near East University,Nicosia) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Şevket Öznur ve Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Ejdan Sadrazam’ın, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi’nin 75. sayısında Kıbrıs  Ak Sakallı Efsanesi’nde Alevi-Türkmen İnanç Motifleri” adlı makalesi yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, A&HCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCO HOST, THOMSON REUTERS, ISI WEB OF SCIENCE (WOS), ULAKBİM tarafından taranan uluslararası hakemli bir dergi olan , Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi. Yılda dört kez (Kış, Bahar, Yaz ve Güz) Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

Dergide yer alan yazılar genellikle Hacı Bektaşi Veli, Alevilik ve Türk Kültürü ekseninde Alevilik -Bektaşilik konularını içermektedir. Diğer yandan arşiv kayıtlarında yer alan belgelerin neşrinin yanında, halk tarafından merkezimize ulaştırılan çeşitli belgeler de yayımlanmaktadır. Derginin bazı sayıları ise yayın politikamız çerçevesinde yapılandırılan özel sayılar ve bu sayıların içeriğine göre ilgili alanda öncü olan ve başarı elde etmiş misafir editörlerle yayımlanmaktadır.


Doç.Dr.Öznur ve Dr. Ejdan Sadrazam’ın yayımladıkları  bu makalenin başlıca amacı şöyledir:  “Günümüzde derlenmiş olan ‘Ak Sakallı Efsanesi’ içerisinde şamanizm ve animizm gibi eski Türk inançlarının simge ve kavramlarının sürekliliğini ve taşınmasını keşfetmek ve irdelemektir. Dini semboller belirli bir yaşam tarzı ile belirli bir metafizik arasında temel bağlantıları formüle etmekte ve bunu yaparken bir diğerinin yetkisini ödünç almaktadır. Aleviler tarafından taşınan Eski Türk inançlarının simge ve kavramları ikincil ve resmi dine karşıydı. Bu nedenle yeni kuşakların geleneksel Türk dinlerini, düşünme tarzlarını ve yaşam biçimleri konusunda eğitilmeleri için efsaneler içerisine gizlenmişlerdi. Tavşan totemi, kutsal dağ motifi, kutsanan göç olgusu, üç ve yedi gibi eski Türk inançlarında önemli olan kutsal sayılar, don değiştirme, şamanın ateşe hükmetmesi ve şamanın kendisi gibi çeşitli semboller içerisine yerleşmiş inançlar bu araştırma boyunca tespit edilmiştir. Şimdiye kadar kültür kalıpları, sistemleri veya semboller kompleksleri gibi, dini simgeler bilgi dışsal kaynaklı bilgiler olarak düşünülüyordu. Oysa, onların içselleştirdiği bilgi, toplumla bütünleşmiştir. Bunu, bir efsanenin başarısının aile ve toplum içerisinde düzenli tekrarlanmasına bağlı olmasından anlıyoruz. Fakat gerçek başarı toplumun maruz kaldığı pek çok açıklanamayan hastalık, keder ve diğer felaketlere toplum için yaratıcı ve özgün yanıtlar sunabilmesi ve geçmiş ile bugün veya ölülerle yeni kuşaklar arasında bir süreklilik temeli kurabilmesidir. Efsanenin dokusunun yapı sökümü, Kıbrıs Türklerinin bu gizli kalmış gerçekliğini görünür kılacağı gibi inançların değişimini anlamaya çalışan kuramsal ve yöntemsel çalışmalar için de yararlı olacaktır.”