YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde İbrâhim Hakkı Erzurûmî Konulu Seminer ve Konser Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 11 Nisan 2016, 11:42
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 13:47
YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde İbrâhim Hakkı Erzurûmî Konulu Seminer ve Konser Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mavi Salon’da Doç. Dr. Ali NAMLI tarafından “İbrâhim Hakkı Erzurûmî” başlıklı bir seminer yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ tarafından “Erzurûmî İlâhîler” başlığıyla İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin bazı ilâhîleri seslendirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Ali NAMLI, Ma‘rifetnâme adlı eseriyle tanınan büyük âlim, sûfî ve şair İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin ailesi, hayatı, yetişmesi, hocaları ve üstatları, seyahatleri, vefâtı, eserlerinin sayısı ve tanıtımı, görüşleri ve düşünceleri, şiir anlayışı ve şairlik yönü hakkında bilgi verdi. Ayrıca onun menkıbelerinden, eşlerine yazdığı mektuplardan örnekler sundu.

İbrâhim Hakkı’nın dînî ve tasavvufi görüşlerinin yanı sıra yeni astronomi, tıp, anatomi, fizyoloji, aritmetik, geometri, trigonometri, felsefe, psikoloji, ahlâk gibi alanlarda oldukça geniş bir birikime sahip olduğu, tabiat bilimlerine çok geniş yer verdiği, kendi çalışmaları ve gözlemlerine dayalı olarak birçok yenilik ortaya koyduğu belirtildi.

YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde İbrâhim Hakkı Erzurûmî Konulu Seminer ve Konser Gerçekleştirildi


İbrâhim Hakkı’nın ismini ölümsüzleştiren en önemli çalışması olan ve 1757’de tamamlanan Ma‘rifetnâme adlı eserinin dinî ve müspet ilimlere dair ansiklopedik bir eser olduğu, müellifin ilmî ve fikrî kişiliğini, yetişmişliğini, din ve ilim anlayışını yansıtması yanında dönemin zihniyetinden kurtulma çabasını yansıtan nâdir örneklerden biri olması bakımından da özel bir değer taşıdığı vurgulandı.

Seminerin ardından Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ tarafından güftesi Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya ait “Rast Tevşih: Merhaba”, “Canu Dilde Kıldın Akibet”, “Hak Şerleri Hayreyler Mevla Görelim Neyler”, “Can Ellerinden Gelmişem”, “Kerim Allah Aman Allah”, “Hicaz İlahi: Ey Yaradan Allah Allah”, “Ya Vasial Mağfiret Halime Senden Meded”, “Şehnaz İlahi: Kerim Allah Rahim Allah”, “Nihavend İlahi: Ehli Aşkın” adlı ilahilerini seslendirdi.