YDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, “Bir Bütünün Boyutları Olarak İnançlar, Eylemler ve Erdemler”Başlıklı Konferans Verdi
Eklenme Tarihi: 01 Mart 2018, 12:03
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:17

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Küreselleşen Dünya’da İslam İmajı III isimli proje kapsamında, ilahiyat fakültesi Mavi Salonda bir konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,“Bir Bütünün Boyutları Olarak İnançlar, Eylemler ve Erdemler” başlığını taşıyan konferansta önemli başlıkların ele alındığı belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ; “Din İnsanı Bir Bütün Olarak Ele Alır”
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan konferansında; “Din insanlığa cevap olmak üzere gelir. İnsanın doğasına ve tür olarak tüm ihtiyaçlarına ayna tutar. İnsanın inanç, eylem ve erdem olmak üzere üç boyutu vardır. Allah. Lutf-ı ilahi olarak insanlığa iki safhada hidayet eder. Birincisi halk/tekvin yani yaratma aşamasında donatarak. Diğeri de el-emr/teşri aşamasında katından indirdiği ile yol göstererek. Bu ikincisi birinciye kullanım kılavuzu yazmak kabilindendir. Din insanı bir bütün olarak ele alır ve onu her an yemiş veren hoş / görkemli ağaç gibi erdemli bir insan olmasının imkanlarını sunar.

Bu gerçeklikten hareketle İslam adına oluşan ilimler de bu üç boyutlu ağaç (şecere-i tayyibe) metaforu üzerinden temellendirilmeli ve iş bölümü yapmalı. Usule tekabül edenler inançları, gövdeye tekabül edenler davranışları, yemişe tekabül edenler de erdemleri esas ve hedef almalıdır. Erdemler, ilk ikinin hem tabii sonucu hem de nihai amacı olmalıdır.

Din bizden insanı inançları, eylemleri ve erdemleri ile bir bütün olarak ele almamızı ve gelişim süreçlerini bu kabule göre tamamlamamızı istemektedir. Aksi halde peygamberliğin nihai amacı olan insani erdemlerin (mekarim-i ahlak) tamama erdirilmesi mümkün olmayacaktır.” Dedi.