YDÜ İlahiyat Fakültesi “Küreselleşen Dünyada İslam” Konferansı Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 10 Ekim 2016, 15:56
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:55
YDÜ İlahiyat Fakültesi “Küreselleşen Dünyada İslam” KonYDÜ İlahiyat Fakültesi “Küreselleşen Dünyada İslam” Konferansı Gerçekleştirildiferansı Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Küreselleşen Dünyada İslam” Konferansları kapsamında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Hüseyin GÜLEÇ’İ ağırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İslam ve Edebiyat başlıklı bir konferans veren Prof. Dr. Hüseyin GÜLEÇ, her milletin edebiyatında dinlerinin ve inanç sistemlerinin etkisi görüldüğünü ve din ile edebiyat ilişkisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu bildirdi.

Bu durumun İslam dini açısından da değişmediğini söyleyen Prof. GÜLEÇ, İslamiyetin, kendisiyle müşerref olan milletlerin edebî ürünlerini her boyutuyla etkilediğini belirtti. Bunun İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm’in beliğ ifadelerinin de etkisi bulunduğunu vurgulayan GÜLEÇ, dilin gücünü kullanmayı bilen edebiyat ustası putperest Araplar bile Kur’ân’ın belagatine hayran olmaktan kendilerini alamamışlardır dedi.

Prof. GÜLEÇ'in verdiği konferans'ta; İslam’da Allah’ın gönderdiği kitapla başlayan bu ilişki, müntesibi olan milletler tarafından da sürdürülmüş ve her milletin kendi kültürüyle de harmanlanarak çok renkli bir edebiyatlar manzumesi ortaya çıkmıştır denildi.

Konferans’ın açılış konuşmasını yapan fakültenin vekil dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ de bu konferansla “küreselleşen Dünyada İslam İmajı” programının başladığını ve bu programın sene sonuna kadar devam edeceğini, sonunda da bir kitaba dönüşerek ilgililere ulaşacağını söyledi.