YDÜ İlahiyat Fakültesi “2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri” Sempozyumu Düzenledi
Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2016, 09:39
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 11:36
YDÜ İlahiyat Fakültesi “2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri” Sempozyumu Düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin tanınan felsefecilerinin katıldığı Aristoteles sempozyumu, İlahiyat fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ, Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK, Doç. Dr. Recep DURAN, Yrd. Doç. Dr. Feruh ÖZPİLAVCI ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf SUİÇMEZ gibi düzenleme kurulundan oluşan Sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK; Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ; Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet ARSLAN; Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN ve Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR; Kastamonu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yavuz UNAT; İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şafak URAL, Prof. Dr. Mahmut KAYA ve Dr. Vedat KAMER; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali DURUSOY, Prof. Dr. Bilal AYBAKAN ve Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI; Siirt Üniversitesi’nden de Prof. Dr. Cemal ERDEMCİ yer aldı.

YDÜ İlahiyat Fakültesi “2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri” Sempozyumu Düzenledi

YDÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ açılış konuşmasında: “Dünya düşünce tarihinde önemli izler bırakan Aristo, sosyal bilimlerin birçok alanını etkilediği ve yönlendirdiği gibi İlahiyat sahasında da önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta ilahiyat sahasında, onun tarafından sistematize edilen mantık ilmini bilmeyenin, dini bilgisine dahi itibar edilmemiştir. İlahiyat eğitiminin özellikle felsefe gurubu derslerinin tamamında günde bir kaç kez atıfta bulunulan bu değerli düşünür, etnik kökeni ne olursa olsun hiç bir milletin veya medeniyetin tek başına sahiplenemeyeceği kadar geniş bir kültürel etkiye sahip olmuştur. Bu nedenle 2016, UNESCO tarafından Aristo yılı olarak ilan edilmiştir. Biz de YDÜ İlahiyat Fakültesi olarak bu değerli düşünürü hem fakülte ve hem de üniversitemizin gündemine taşımak amacıyla, idrak etmekte olduğumuz bu mini sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Felsefe bölümleri ile İlahiyat fakültelerinde felsefe çalışan veya felsefe tarihine ilgi duyan uzmanları bir araya getirerek onların engin birikimlerini ilgilenenlerine aktarmayı arzu ettik” diyen SÖYLEMEZ, sözlerine “programın gerçekleşmesinde büyük desteklerini gördükleri YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL’e; Üniversite yönetimine, özellikle de başından itibaren hep yanlarında olduğunu söylediği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ'a ve programın düzenleme kurulunda görev alan öğretim Üyelerine teşekkür etti.

YDÜ İlahiyat Fakültesi “2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri” Sempozyumu Düzenledi

YDÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ ise, Aristo’nun Dünya düşünce tarihindeki yerini anlattıktan sonra YDÜ’nun benzer programları düzenlemeyi geleneksel hale getirdiğini söyledi ve arkasından Programın yürütücüleri olan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ ile öğretim üyesi Doç. Dr. Recep DURAN’a teşekkür etti.

Daha sonra dört oturum halinde devam eden programa bir birinden kapsamlı, onun üzerinde bildiri sunuldu. Tebliğciler arasında Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ; Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet ARSLAN; Muğla Üniversitesi Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN ve Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR; Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz UNAT; İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şafak URAL, Prof. Dr. Mahmut KAYA ve Dr. Dr. Vedat KAMER; Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali DURUSOY, Prof. Dr. Bilal AYBAKAN ve Yrd. Doç. Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI; Siirt Üniversitesi’nden de Prof. Dr. Cemal ERDEMCİ yer aldığı sempozyumda YDÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ da bir oturumu yönetti.

Alanında önemli bir etkinlik olarak kabul edilen bu sempozyuma sunulan bildirilerin kısa süre içerisinde kitaplaşacağı ve YDÜ’nün yayınları arasında neşredileceği ifade edildi.

Aristotales Sempozyuma katılanlar, bir sonraki gün Kıbrıs’ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek adadan ayrıldılar.