YDÜ Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Ayhan DOLUNAY’ın Mukayeseli Hukuk Makalesi Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD)’nde Yayınlandı Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 07 Ocak 2016, 20:57
Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 11:21

YDÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve YDÜ Hukuk Danışmanı & Avukat Ayhan DOLUNAY’ın, “Vatandaşlık Hukuku Temel İlkelerinin Türk ve Kıbrıs Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı/konulu, mukayeseli hukuk makalesi, Türkiye’nin önde gelen Hukuk Dergileri’nden, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD)’nde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, YDÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin, akademik yayınlarını artırarak sürdürdüğü ve bu kapsamda, Öğr. Gör. Dolunay’ın da, yeni makalesinin, TBBD Ocak-Şubat 2016 sayısında yayınlandığı ifade edildi.

Türk Vatandaşlık Kanunu Ve Kıbrıs Yurttaşlık Yasası, Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi de Dikkate Alınarak İncelendi
Dolunay, Türk Hukuku açısından, 403 sayılı eski Türk Vatandaşlığı Kanunu ve şu an yürürlükteki 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’ndaki düzenleme ve Türkiye’deki uygulama ile, Kıbrıs Türk Hukuku açısından, yürürlükteki 23/1995 sayılı KKTC Yurttaşlık Yasası ve şu an KKTC Meclisi’nde, ilgili komisyonca hazırlanmış ve yürürlüğe girmesi beklenen KKTC Yurttaşlık Yasa Tasarı’ndaki düzenlemeler ve KKTC’deki uygulamayı karşılaştırdığını ifade ederken, Kıbrıs Türk Hukuk Sistemi’miz açısından, yeni bir vatandaşlık yasa tasarısı hazırlanmasının umut vadedici olduğunu, ancak tasarıdaki bir takım hususların revize edilmesi halinde, daha iyi bir yasa tasarısının hazırlanmış olacağını vurguladı. Bu hususlara örnek olarak, gerek Türk Vatandaşlığı Kanunu gerekse Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nde artık yer verilmeyen ve “cezai” nitelikte olduğu kabul edilen “vatandaşlıktan çıkarma” kurumunun yeni tasarıda da yer alması gösterildi. Dolunay, “kaybettirme”, “çıkma” gibi kurumlar varken, “çıkarma” gibi, ağır sonuçlara yol açan bir kuruma artık yer verilmemesi görüşünde olduklarını vurguladı.

Dolunay’ın Kitabının İlk Baskısı da 6 Ay İçinde Tükendi
Öğr. Gör. Dolunay’ın “Türk ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi” başlıklı/konulu, Türk, Kıbrıs Türk, İngiliz ve Avrupa Birliği Hukuku açısından ilgili konuyu mukayeseli olarak incelediği ve Ağustos-2015’de, İstanbul Oniki Levha Yayıncılık tarafından baskısı yapılan kitabının, ilk baskısı 6 ay içinde tükendi. Dolunay, ikinci baskı için hazırlıklara başladıklarını ifade ederken, kitabına ilgi gösteren herkese teşekkürlerini sundu.

Haberin Videosu