YDÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergi Açıyor
Date Added: 15 Mayıs 2017, 15:19
Last Updated Date:06 Nisan 2022, 11:11

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları yeni bir karma sergi ile sanat izleyicilerinin karşısında.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Erdal AYGENÇ: “2 Mayıs’ta tamamladığımız Uluslararası Sanat Akademisi Akademiada 8’in ardından öğretim elemanları olarak bir karma sergi gerçekleştiriyoruz. Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren fakültemizde, öğretim elemanları bir yandan derslerini yürütür, akademik çalışmalarını devam ettirir, diğer yandan da sanat ve tasarım alanlarında özgün yapıtlar ortaya koyarlar. Çünkü, sanat eğitimi verenlerin sanatsal üretimde bulunmaları bir koşuldur. Üretmeyen bir eğitimcinin atölyede ders vermesi beklenemez. Açılacak sergide tasarım ve sanat dallarının farklı disiplinlerinden örnekler yer alacak. Bu çeşitlilik bir zenginliğin ifadesidir ve her biri ayrı bir “dil” niteliğindedir. ” dedi.

AYGENÇ; “Sanat; hareket noktası yaşamın gerçekliğinde olsa da, çoğu zaman kural tanımaz, özneldir, kişiye, topluma ve zamana göre değişir. Sanatçı dış dünyayı birbirinden çok farklı şekillerde algılar, biçimlendirir, kurgular ve dış dünyadaki gerçeği kendi gerçeğine dönüştürür. O nedenle, sanatçının eserinde vücut bulan gerçek, adeta sessiz bir bestedir.

Bu sergi ile ürettikleri eserleri sanat izleyicileri ile paylaşan çalışma arkadaşlarımı kutluyor ve tüm sanat izleyicilerini sergimize davet ediyorum.”

Sergi İsmet VEHİT Sanat Galerisinde 22 Mayıs günü saat 19.00’da açılacak ve bir hafta süre ile izlenebilecek.