YDÜ-DESAM 2015 Bilim Ödülleri
Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2015, 15:03
Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 11:02
YDÜ sağlık alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışan öğretim elemanlarının akademik performanslarını arttırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmek amacıyla Bilim Ödülleri verilecektir. Ödül değerlendirmelerinde başvuru sahibinin yayınlarının Yakın Doğu Üniversitesi adresini içermesi gerekmektedir.

Ödül başvuruları bireysel olarak YDÜ-DESAM Sekreterliğine (Tıp Fakültesi Binası giriş katı) 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılmalıdır.

Ödüller 2 kategoride aşağıda belirtilen kriterleri karşılayanlara verilecek olup aynı anda iki ödüle de başvuru yapılabilir.

1. Bilimsel Başarı Ödülü:

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında “Web of Science” kapsamındaki SCI veya SCI-expanded dergilerde en az 2 yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makalesi (orijinal çalışma, derleme, olgu sunumu) olan öğretim elemanlarına (yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç.Dr., Doç. Dr., Prof. Dr.) “Bilimsel Başarı Ödülü” verilecektir.

2. Genç Araştırmacı Ödülü:

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında “Web of Science” kapsamındaki SCI veya SCI-expanded dergilerde en az 1 yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makalesi olan (orijinal çalışma, derleme, olgu sunumu) veya herhangi bir kurum (YDÜ, diğer üniversiteler BAP, TUBITAK, DTP, AB, v.b..) tarafından desteklenmiş en az 1 araştırma projeye sahip öğretim elemanlarına (yüksek lisans, doktora, uzman hekim, Yrd. Doç.Dr.) “Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir. Belirtilen koşullardaki akademik faaliyetleri en fazla olan adaya ayrıca “Genç Araştırmacı Onur Belgesi” de verilecektir.