YDÜ, Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’nden Akdeniz-İç Anadolu Bölgesi Teknik Araştırma Gezisi
Eklenme Tarihi: 20 Mayıs 2016, 12:22
Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 08:28
yakın doğu atatürk eğitim fakültesi

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın destekleri ile bölmümüzce yakın ve uzak çevrelerde coğrafi unsurları yerinde inceleme amacıyla düzenli arazi tatbikatları yapılmaktadır. Yakın çevre arazi tatbikatları belirli program doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ın farklı coğrafi ünitelerinde (dağ, plato, ova, kıyı, köy, kasaba, şehir) sürdürülürken, uzak çevre arazi tatbikatları da Türkiye ve Azerbaycan (Nahçıvan) da yapılmaktadır. Bu dönem uzak çevre arazi çalışması 19-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu’da yapılacaktır.

Arazi tatbikatına başlamadan önce, coğrafya eğitiminde arazi çalışmalarının önemi, akademik arazi inceleme yöntemleri, arazide kayaç, fosil, bitki numunesi alma teknikleriüzerine bilgilendirme yapılarak, Akdeniz-İç Anadolu Bölgesi arazi uygulamasına ait planlama, uygulama, kazanımlar ve beklentiler hakkında bilgi verilecektir.

AKDENİZ -İÇ ANADOLU BÖLGESİ TEKNİK ARAŞTIRMA GEZİSİ
Ihlara Vadisi

Laboratuvarı arazi olan coğrafya aynı zamanda uygulama bilimidir ve uygulama alanı da yeryüzüdür prensibiyle hareket eden coğrafya öğretmenliği bölümü; sınıf ortamında incelenen konuların, ders kitaplarında tanımlanmış terim, kavram, disiplin, fikir ve kuralların arazideki karşılıklarını görmek ve somutlaştırmak için arazi tatbikatlarına büyük önem vermektedir. Coğrafya eğitiminde arazi tatbikatlarının önemi bununla da sınırlı kalmaz ve eğitim-öğretim sürecine sayılamayacak kadar çok katkısı bulunmaktadır.

“Coğrafya el ile değil ayakla yazılırmış.”

“Yapa yapa usta olunurmuş, geze geze coğrafyacı.”

Arazi coğrafyacılar için adeta açık hava okuludur ve öğrenme sürecinde en etkilisidir, konuların bizzat yerinde görülüp, öğrenilmesi yanında kalıcı olmasını da sağlamaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sınıf ortamında büyük oranda işitsel ve anlatım yöntemiyle sınırlı kalmasına karşılık, arazide görsel, duyumsal, dokunsal olarak da sürdürülmesi şüphesiz eğitsel yönden çok daha önemlidir ve öğrencilerimize mesleklekleri ile ilgili duygusal doyum da sağlanmaktadır. Tatbikatlarla öğrencilerin ufku genişlerken, olaylara, durumlara bakış açıları değişmekte ve aynı zamanda bir çok konuda sorumluluk da yüklemektedir.

19-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında sürdürülecek arazitatbikatı ile; ülkeler arası ulaşımda deniz ve hava ulaşımının önemi, Akdeniz’in coğrafi konumu, başlıca bölümleri, adaları, Akdeniz kültürü, kıyı jeomorfolojisi ve karst jeomorfolojisi gibi konularda bilgilendirme yapılıp, Silifke-Erdemli çevresinde Cennet–Cehennem obruklarında, Narlıkuyu (Dilek/Astım) mağarasında sahada incelemelerde bulunulacaktır.

Göreme Vadisi veya Göreme açık Hava Müzesi, ya da tarihi adıyla Kapadokya olarak bilinen sahada sürdürülecek arazi incelemeleri ile çevrenin jeolojik-jeomorfolojik-klimatik özellikleri incelenecek,Hasan Dağı, Göllüdağ ve Erciyes dağından çıkan volkanik malzemelerin çevrede yüzlerce metre kalınlığında meydana getirdiği volkanik malzeme incelenecektir. Volkanik malzemenin dış etken ve süreçlerle aşındırılması, işlenmesi ve insanların çeşitli amaçlarla kolay işlenebilir bu kayaçları oyması-kazması ile oluşturdukları ilginç yerleşim birimleri-meskenleriile turizm merkezi haline gelmiş olan Göreme Açık Hava Müzesi’nde volkan topografyasını, volkanizmayı, volkanik faaliyetleri, kanyon vadiyi, volkan platolarını, volkanik sahalarda gelişen aşındırma şekillerini ve insanların bu sahalardaki etkinlikleri gözlemlenecektir.

AKDENİZ -İÇ ANADOLU BÖLGESİ TEKNİK ARAŞTIRMA GEZİSİ

Göl tanımından, göllerin sınıflandırılmasına kadar, göllerin kimyasal özellikleri, Tuz Gölü’nün oluşum ve sınıflandırmadaki yeri, tuz oluşumu, tuz üretimi, ülke ekonomisine katkısı detaylıca anlatılırken, gölün tuzluluk değerleri açısından dünyada ikinci sırada olduğu, göl alanının mevsimsel olarak çok değiştiği (600 km2 ile 2000 km2 arasında), ortalama yüzölçümünün 1620 km2 kadar olduğunu Tuz Gölü kıyısında gözlemleyeceklerdir.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Tabiat Parkında gözlem, inceleme ve bilgilendirmeler yapılacak, enerjinin önemi, alternatif enerji kaynakları, enerji tasarrufu üzerine Enerji Park’ta 2 saat ders yapılacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Anıtkabir ziyaretinde bulunulacak, daha sonra coğrafi gözlemler Aksaray Ihlara vadisinde sürsürülecektir.

Ihlara vadisi; Melendiz çayının, vadisini derin bir şekilde yarması ile oluşmuş, jeomorfolojide kanyon terimi ile tanımlanan vadi tiplerine en güzel örneklerdendir.Ihlara vadisinin jeolojik-jeomorfolojik gelişim ve kültürel özellikleriyerinde gözlemlere konu olacaktır.

AKDENİZ -İÇ ANADOLU BÖLGESİ TEKNİK ARAŞTIRMA GEZİSİ


Arazi tatbikatının son bölümünde Güneybatı Akdeniz dolaylarında coğrafi incelemeler yapılırken, arazi tatbikatına Alanya Dim Çayı, Dim Mağarası, Damlataş Mağarası, Manavgat çayı, Kurşunlu şelalesi, Düden I-Düden II şelaleri, Tahtalı dağları, Dalmaçya kıyı tipleri (Kaş), Fethiye- Ölüdeniz, Sığla(Günlük ağacı) ormanları konu edilecektir.

Yrd. Doç. Dr. Şeniz ŞENSOY
Bölüm Başkanı