YDÜ, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” Temalı Uluslararası sempozyumda Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2017, 15:59
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:57

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi destekleriyle 6-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler” temalı uluslararası sempozyumda kütüphaneler ve kütüphanelerin geleceği ile kültürel miras ve kent bellekleri oluşturma konuları derinlemesine tartışıldı.

KKTC, Malta, İtalya, Polonya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç  Gibi 20 Farklı Ülkeden Alanlarında Uzman Akademisyenler Ve Uygulamacılar Katıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nevzat ÖZEL’in Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen Uluslararası Sempozyum’a, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür vekili ve İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN’ın yanısıra,  Malta, İtalya, Polonya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Norveç  gibi 20 farklı ülkeden Enformasyon Bilimi ve Kütüphanecilik alanlarında akademisyenler ve uygulamacıların katıldığı belirtildi.

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN ,“Yerel Yönetimlerde Entelektüel Mirasın Yapısal Atalet Çıkmazı ve Eşbiçimli Öykünmecilik Davranışları: Kuramsal Bir Açılım” başlıklı İngilizce tebliği ile yerel yönetimlerin bulunduğu kente ait entelektüel mirasın korunması için yapısal atalet durumundan bir an önce kurtulması gerektiğine ve bunu başaran yerel yönetimin eşbiçimli öykünmeci davranışı ile diğer belediyelere örnek olabileceğine vurgu yaptı.

Prof.Dr. Mustafa SAĞSAN, “Yaşam Boyu Öğrenme Ve Bilgi Okuryazarlığı” Başlıklı Oturumu Yönetti
“Yaşam Boyu Öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı” başlıklı oturumu da yöneten Prof.Dr. Mustafa SAĞSAN, yerel yönetimlerde çevresel kısıtlamaların nasıl oluştuğu ve nerelerden kaynaklandığı konusu üzerine odaklanarak çalışmalar yürüttüğünü ve üç temel araştırma sorusunun peşine düştüğünü belirtti.

SAĞSAN bunları şöyle sıraladı;


  • Entelektüel mirasın korunabilmesi için çevreden gelen baskılara karşı yerel yönetimler kurumsal yapılarını değiştirmekte neden zorlanmaktadırlar veyahut neden değiştirememe eğilimi sergilemektedirler?

  • Yerel yönetimlerin hangi tercihleri/seçimleri onları yapısal bir atalete maruz bırakmaktadır?

  • Yerel yönetimlerin entelektüel mirasın korunması hususunda çevredeki baskılara karşı gösterdikleri direnç nasıl kırılabilir?