YDE “Suriye’de Mezhepsel Bölünmüşlük, Barış Süreci ve Avrupa Birliği’nin Rolü” Başlıklı Raporunu Yayınladı
Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2016, 14:24
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:05

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Suriye Krizinin bölgeye yansımalarının analiz ediliği “Suriye’de Mezhepsel Bölünmüşlük, Barış Süreci ve Avrupa Birliği’nin Rolü” başlıklı raporunu yayınladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan AYAZ tarafından hazırlanan rapor Suriye’de yaşanan krizin en önemli boyutunu teşkil eden mezhepsel bölünmüşlüğü ve oluşturduğu çatışma ortamının nasıl sona erdirilmesinin methodları ile bu methodlar içinde önemli yer teşkil eden -yumuşak günç unsuru olarak- AB’nin bölgenin barış inşa sürecindeki rolünün irdelendiği rapor yayınlandı.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ Ve Öğr. Gör. Erhan AYAZ Tarafından Kaleme Alındı...

YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisinin yeni bir halkasını oluşturan rapor Suriye’deki son gelişmlerin ve mezhepler arası çatışmaların güncel durumunu analiz ediyor. Suriye sorunun bölgeye, Türkiye’ye, Avrupa Birliği’ne ve uluslararası sisteme olan etkilerinin irdelendiği rapor Suriye krizini çok farklı boyutlarıyla ele alıyor.

Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan AYAZ tarafından kaleme alınan raporun ilk bölümünde Suriye’de şu anda yaşanan bölünmüşlüğün tarihsel arka planına, sorunun şu anki trajik halini kronolojik olarak ele alınyor, Suriye’deki tüm dini, toplum ve kamuoyu liderlerinin barış inşa süreçlerindeki olası rolleri ve katkıları değerlendirildi. Raporun ikinci bölümünde ise AB’nin bölge için oluşturduğu politikaların tarihi ve Lizbon Antlaşması sonrası dönemdeki dış politika stratejisi ve oluşturduğu mekanizmalar irdelendi. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın başlıca sorunu olan mülteci krizinin de irdelendiği raporda son zamanlarda artan bölgedeki aktif Alman dış politikasının attığı adımlarda detaylarıyla analiz edildi.

YDE Müdürü Doç. Dr. KOLDAŞ: Sürekli Değişen Uluslararası ve Bölgesel Dengeler Çerçevesinde Sistematik Alan Analizlerimiz Devam Ediyor.

Yakın Doğu Enstitüsü’nün Alan Analizi ve Raporlar Serisinin diğer raporları gibi bu raporun da KKTC’deki tüm karar alıcı kurum ve kuruluşların yanısıra yabancı ülke temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları, Türkiye’deki Üniversitelere ve Stratejik Araştırma Merkezleri ile düşünce kuruluşlarına gönderileceğini belirten YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Bu raporda bölgedeki gelişmeler ışığında Suriye Krizini sivil toplum ve Avrupa Birliği’nin ülkeye ve bölgeye müdahilliği boyutlarıyla değerlendirdik. Çalışmanın ilk bölümünde iç dinamikler üzerinde durduk. Suriye’deki farklı etnik, dini ve ekonomik grupların değişen bölgesel ve yerel dengeler bağlamında barış inşa sürecindeki olası katkılarını değerlendirdik. Geleneksel aile ve aşiret yapılarının, Dürzi liderliğinin, Suriye Kürtlerinin, Türkmenlerin ve ülkede ve diasporadaki iş insanlarının ülkedeki barışın gelecekteki inşasında oynayabilecekleri rolleri irdeledik. Raporun ikinci kısmında ise Suriye’de barış inşası için Avrupa Birliği’nden ve özellikle de AB’nin taşıyıcı gücü olan Almanya’dan beklentileri masaya yatırdık. Bu bağlamda Lizbon Anlaşması sonrası dönemde AB’nin Suriye’ye yönelik politikasını insani yardımlara, komşuluk politikalarındaki yeni tasarımlamalara, mülteci sorununun politikaları belirleyiciliğine, ve ortak eylem planlarına atıfta bulunarak analiz ettik. Sonuç kısmında da Suriye halkının karşılaştığı sosyal travmanın üstesinden gelinebilmesi için ihtimalleri tartışarak önerilerde bulunduk” dedi. Alan analizlerinin gerek dünyadaki gerekse belli bölgelerdeki gelişmeleri doğru okumak ve çok boyutlu bir şekilde değerlendirmek açısından çok önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Koldaş, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü olarak bu yayınları ülkedeki kurum-kuruluşlarla olduğu kadar toplumun ilgili kesimleri ile de buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

YDE Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan AYAZ: “Suriye Krizi 21. Yüzyılın En Büyük İnsanlık Trajedisine Dönüşmüş Durumda”...

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan AYAZ raporla ilgili “Suriye krizi 21. Yüzyılın en büyük insanlık trajedisine dönüşmüş durumda. Kuşkusuz bölgede yaşanan jeopolitik kargaşa, çatışmaların boyutu ve yaşanan istikrarsızlık çok büyük bir coğrafyayı birbiriyle ilintili birçok farklı sorunla etkilemektedir. Charlie Hebdo’dan tutun da İstanbul’da yaşanan terör saldırıları ya da mülteci meselesi hepsi Suriye krizinin kalıcı çözümünün ne kadar önemli olduğu gösteren sorunlardır. Krizin çözümüne yönelik atılan Batı merkezli adımlar krizin insani boyutu ıskalayabilmektedir. AB ve başta Almanya olmak üzere Suriye kaynaklı krizlerin çözümüne yönelik adımlar atmakta ve politikalar üretmektedir. Özellikle Brexit sonrası dönemde AB’nin dış politka yapım süreçlerinde Almanya çok önemli bir atılım içindedir. Raporumuz ikinci bölümünde bu gibi konuları analiz ederek, Avrupa’nın komşuluk politikalarının yeniden dizayn edilmesine, insani yardımların artmasına, sağlık ve eğitim alanlarında ve mülteci sorunun çözümünde daha fazla Avrupa Birliği katkısına ihtiyaç duyulduğuna ve Türkiye ile imzalanan Ortak Eylem Planı’na değindik. Raporun sonunda ise Suriye halkının yaşadığı travmanın boyutunun çok büyük olmasından dolayı çatışma sonrası dönemde Suriye’deki sosyal, ekonomik ve siyasal yeniden inşa ve kalkına projelerinin doğru metotlarda dizayn edilmesinin önemine vurgu yaptık” dedi.