Yanlış Beslenme Alışkanlıklarından Doğan Sağlık Sorunlarını En Aza İndirmek İçin Halkı Bilinçlendiren: Diyetisyenler
Eklenme Tarihi: 07 Haziran 2017, 15:17
Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 15:14

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, 1899 Yılında, Besin ve Beslenme Konusunda Eğitim Almış ve Diyet Tedavisi Uygulayabilecek Kişi Olarak Tanımlanan Diyetisyenlikle İlgili Daha Sonraları Besinlerin Bileşimleri ve Besin Öğelerinin Vücuttaki Fonksiyonları Üzerindeki Çalışmaların Yoğunlaştırıldığını Belirtti. Tıpta Tedaviden Çok Korunmanın Önemli Olduğu Görüşünün Ağırlık Kazanmaya Başladığını Söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, Sadece Hastalıkta Değil, Sağlığın Korunması için de Neler Yenilmesi Gerektiği Üzerinde Çalışmalar Yapılmaya ve Rehberler Oluşturulmaya Başlandığını İfade Etti.

Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU: “24 Şubat 2006 Tarihinde Kurulan Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin Amacı Yanlış Beslenme Alışkanlıklarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarını En Aza İndirmek için Halkı Bilinçlendirmektir.”

Diyetisyenlik mesleğinin Birinci Dünya Savaşı sırasında önem kazanmaya başladığını söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, 1917 yılında İngiltere’de 2.500.000 erkeğin askere alınmak için sağlık kontrolünden geçirilirken, askerlerin %41’inde beslenme bozukluğu olduğu saptandığını ve askere alınmalarının uygun görülmediğini belirtti.  ABD'nin Dünya savaşına girmesiyle besinleri satın alma, saklama ve servisinde dikkat edilecek noktaları öğretecek, askerlerin besin ihtiyaçlarını ve yemeleri gereken miktarı tayin edecek, hasta ve yaralıların beslenmesini planlayacak kişi ihtiyacı ortaya çıktığı için bu amaçla orduya yetkili kişiler alındığını söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU şöyle devam etti:  “Bu durum  üzerine toplantı düzenlendi ve toplantıda Diyetisyenler Derneği kurulmasına karar verildi. Bu amaçla 1917’de Amerikan Diyetetik Derneği (ADA) kuruldu. Dernek 1925 yılında “Journal of American Dietetic Association” adlı bir dergi yayınlamaya başladı. Dergiden diyetisyenliğin tarihçe ve uygulamaları ile ilgili bilgiler elde edinildikten sonra da gerekli işlemler tamamlanarak 1969 yılında Türkiye’de, Türkiye Diyetisyenler Derneği kuruldu. Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği ise 24 Şubat 2006 tarihinde kuruldu. KTDB’nin en önemli iki amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm diyetisyenleri bir çatı altında toplamak ve toplumumuzdaki yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklı sağlık sorunlarını en aza indirmek için halkımızı bilgilendirmektir.”

Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU;Diyetisyenler Birliği Tarafından Diyet Tedavisi ve Önerileri Terimleri Değiştirildi”

Diyet tedavisi ve diyet önerileri ifadeleri, 1994 yılında Amerikan Diyetisyenler Birliği (ADA) ve Amerikan Diyabet Birliği (ADA)’nin ortak yayınları ile değiştirildiğini söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, “Diyet Tedavisi” yerine “Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT)”, “Diyet veya Diyet Önerileri” yerine “Beslenme veya Beslenme Önerileri” ifadelerinin kullanılmasına karar verildiğini ifade etti.  Bu bağlamda “diyet” kelimesinin tedavülden kalktığını söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, yine de halk arasında günlük yaşamda halen kullanılmaya devam ettiğini ifade etti.

Dünya Geliştikçe Diyetisyenlerin Çalışma Alanları da Fazlalaştı

Bugünkü tanımıyla diyetisyenliğin, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık veya bir yıl hazırlık ile 5 yıllık beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak uygulanabilir olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu ÖZBİNGÜL ARSLANSOYU, mesleğin dünyanın gelişmesine paralel olarak çalışma alanlarının da oldukça fazlalaştığını belirtti.

Diyetisyenlerin Çalışabildiği Alanlar;

  • Eğitim kurumlarında Eğitici Diyetisyen
  •  Araştırma kurumlarında Araştırıcı Diyetisyen
  • Hastanelerde Tedavici Diyetisyen (Bugün bu alan pek çok alt alana ayrılmış bulunmaktadır. Bunlar; Diyabet Diyetisyenliği, Renal Diyetisyenlik, Onkoloji Diyetisyenliği, Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyenliği vb.dir)
  • Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetici Diyetisyen (Okul, banka, kamu kurumu vb. yiyecek içecek servislerinde, lokanta, otel vb. yiyecek servislerinde, yaşlı bakım evlerinde, yemek fabrikalarında)
  • Toplum Sağlığı Diyetisyeni (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb yerlerde)
  • Besin Endüstrisinde ürün danışmanı,
  • Özel Danışmanlık Ofislerinde
  • Sağlık Klüpleri, Fitness Merkezleri vb. yerlerde danışman,
  • Sporla uğraşan kişi ve gruplara beslenme danışmanı
  • Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı