Yakın Doğu Üniversitesi’nin Seslenişi
Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2016, 19:26
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:19
Yakın Doğu Üniversitesi 218 Yüksek Lisans ve Doktora Programında Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi camiası olarak, bu camiayı meydana getiren bütün kurumları açısından, içerisinde bulunduğumuz milli mesele konusundaki görüşlerimizi seslendirmek istiyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi, Kurucu Rektör’ünden başlayarak, bütün yöneticileri ile her görev ve kademedeki eğitici ve mensupları ile, varlığını hemen ta başlangıçtan beri görevinin idraki içerisinde sürdürmüştür.

Bu idrak, birbiri ile bütünleşen iki yönde kendini gösterir. Birincisi, milli ve demokratik ilkeler doğrultusunda Türkiye’si ile inanç birlikteliği taşımaktır. İkincisi; Kıbrıs Türkü’nü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yalnızca eğitsel olarak değil, tarihi ve toplumsal olarak da temsil eden önde gelen önemli bir dinamik olduğunun bilincini her zaman görev olarak yüklenmektir.

Bu bakımdan milli hedeflere hücüm eden, demokrasiyi çiğneyen ve milletin inanç bütünlüğünü zedelemeye yönelik kalkışmanın karşısında durma azmi, Yakın Doğuluların 35 seneye uzanan birikiminde mevcuttur. Bu birikimin, eğitimsel ve kültürel boyutlardaki ilke ve icraatleri herzaman Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı norm ve telkinleri doğrultusunda olmuştur.

Açıkca belirtmek gerekirse, şimdi kalkışmanın merkezinde görülen FETÖ teşkilatının meydana getirdiği menfur hadise yanı sıra her tür terör faaliyetine karşı dikkatli ve sabırlı bir zihniyet ve tasarruflar bütünü ile bugünlere ulaştığımızı, bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek kamusal otoritesi’nin, başta Türkiye Cumhuriyeti’mizin Sayın Cumhurbaşkanı’nın işaret buyurdukları temel hususların bizlere tahmil ettiği görevler olmak üzere; ülkemizin, KKTC’nin, varlık ve kalkınma mücadelesinin gerekleri doğrultusunda pekişen kararlılığımızı kuvvetle vurgulamak isteriz.

Tek cümle ile tekrar edersek; ‘Milli’ kavramının bütün boyutlarının gerekli kıldığı prensipler doğrultusunda oluşmuş bulunan azmimizle, Dün’ü Bugün’e, Bugün’ü Yarın’a bağlayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Dr. Suat İ. GÜNSEL
Kurucu Rektör