Yakın Doğu Üniversitesi’nin Engelsiz Ülke İçin Bilimsel Veri Tabanı Projesine İçişleri Bakanından Tam Destek…
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2018, 11:08
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:40

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” Bilimsel Araştırma Projesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Proje, İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenecek.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliğiyle yürütülen “Engelsiz Toplumda Ulusal Veritabanı Oluşumu” projesi hakkında bilgi vermek amacıyla bir heyet KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütücülüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yaptığı proje hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, projenin ülke için öneminin altını çizdiği belirtildi. Projeye destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Baybars, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü’nü bu önemli projeyi tasarlayarak hayata geçirdikleri için kutladı. Toplantıda Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay ile Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve YDE Projeler Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Önemli Bir Proje
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından kendilerine sunulan bilimsel araştırma projesi hakkında konuşan Bakan Baybars, ülkedeki kurumların etkin hizmet verebilmesinde ve somut politikaların şekillendirilmesinde veri toplamanın öneminin büyük olduğunu belirterek “Toplanan verileri, engellilere yönelik hizmetlerin etkin ve kalite verilmesinde sistemli bilgilere dönüştürmek, veri toplamayı bir mücadele aracı olarak kullanabilmemize bağlıdır. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi’nin başlatmış olduğu bu proje çok değerlidir” dedi. Engelli bireylere hizmet verebilme noktasında bir veri tabanı oluşturmanın önemine dikkat çeken Bakan Baybars, “Sosyal devletin görevi engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet sağlamaktır. Bilindiği üzere E-Devlet projesi bir süreden beridir devam etmektedir. Bu projenin de tamamlanmasıyla birlikte ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlar kurumsal veri tabanlarına kolayca erişebilecektir. Ülkemizdeki engelli bireylerin ‘engelsiz’ veri tabanına kolayca erişmesi ve günlük yaşam pratiği içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan veri tabanı oldukça önemlidir. Bu tür çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz gibi gerekli iş birliklerine de açığız” diye konuştu.

Altınay: Bilimsel Temele Dayalı Toplumsal Projelerde Yer Almak Önemli Bir Vizyon
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, engelsiz veritabanı projesi ile ilgili yaptığı konuşmada merkez kapsamında bilimsel projelere katkı sağlamayı ve bu projelerle de topluma hizmeti öncelik olarak kabul ettiklerini ifade etti. Proje kapsamında sürdürülebilir adımların temelini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altınay, engellilerin yaşamlarına hizmetin artırılması için hedef kitlenin tespit edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Yakın Doğu Enstitüsü ile bu tür projelerde işbirliği içerisinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Altınay, yüksek öğretimde hem gönüllü hem de bilimsel adımların varlığının birçok toplumsal soruna ışık tutabileceğine inandığını söyledi.

Koldaş: Toplumsal Projelerin Alanla Bağdaşık Bilimsel Yöntem ve Yaklaşımlarla Örülmesi Toplumsal Fayda Odaklı Verimliliklerini De Artıracaktır.
Proje kapsamında ülkedeki yaşamsal engellerin kaldırılması doğrultusunda sürdürülecek çalışmalara atıf noktası olacak bilimsel bir veri tabanı oluşturacaklarını vurgulayan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, projenin ülkemizde politika üretme ve bu politikaları hayata geçirme bağlamında en önemli sorunlardan biri olan amaca dönük veriye sistematik erişim sorununa çözüm bulmayı amaçladığını ifade etti. Ülkede engelliler alanında olduğu gibi birçok alanda iyi niyetli çok sayıda çalışmanın gerçekleştirildiğinin altını çizen Koldaş, “Ülkemizde bir çok alanda bir çok kurum, kuruluş ve kişi daha iyi standartlara ulaşmamız ve yaşamsal engellerimizi aşabilmemiz için iyi niyetle çabalıyor. Ancak bu çaba sistemli ve eşgüdümlü bir hale getirilmedikçe sorunlara kalıcı çözümler üretmekten ziyade anlık sorunların çözümüne katkı sağlayabiliyor. Toplumsal yaşamımızdaki engellerin kaldırılabilmesi bağlamında kalıcı çözüme yönelik atılacak adımların ve geliştirilecek politikaların sürdürülebilir olabilmesi için bu iyi niyetli çalışmaların eşgüdümlü hale getirilerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu projeyi tasarlayıp uygulamaya koymamızdaki en önemli amaçlardan biri söz konusu çalışmaları gerçekleştiren tüm paydaşların faaliyetlerini planlarken ve hayata geçirirken alandan sağlanan bilimsel veriler ortak paydasından hareket etmesine olanak verecek bilimsel bir veri tabanı yaratmaktı. Bilimsel yöntem ve yaklaşımlar ışığında oluşturacağımız bu veri tabanı tüm paydaşlara faaliyetlerini gerçekleştirirken ortak bir atıf noktası olacak. Böylece bireysel ya da kurumsal irdaeyle bir araya gelmekte zorlanan paydaşlar bile bilimsel verilerin ortak paydasında faaliyetlerini eşgüdümlü hale getirebilecekler. Bu gibi projeleri hayata geçirirken bizim temel hareket noktamız toplumsal projelerin alanla bağdaşık bilimsel yöntem ve yaklaşımlarla örülmesinin bunların toplumsal fayda odaklı verimliliklerini de artıracağına olan inancımızdır.” dedi.