Yakın Doğu Üniversitesi’nden İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Sertifikalı Eğitimler
Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2017, 11:35
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:01

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ülkemizdeki kurum, kuruluş ve bireylere  yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği  Sertifika Programları düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2017-2018 akademik döneminde çalışma yaşamının tüm paydaşlarına yönelik hayata geçireceği İş Sağlığı ve Güvenliği  Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programları bu alanda bireysel farkındalığı ve kurumsal yetkinliği arttırmayı hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Sertifika Programları çerçevesinde  Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü tarafından tasarlanıp yürütülecek programlar kurum ve bireylerin ihtiyaçlarına göre farklı modül ve içeriklerden oluşacak. Bireylere yönelik kısa dönemli eğitimler ve sertifika programları 9 Ekim 2017’de başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Kurumlara yönelik eğitim programları kurumların ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda modüler sistemde tasarlanmış eğitimler şeklinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uygulamalı Eğitimler Verilecek
Program çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında dünyadaki uygulamaların yanısıra iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, önemi ve işletme verimliliğine etkisi, risk ve tehlike kavramları, sağlığı bozan çeşitli risk etmenleri, risklerin önlenmesi metodları, İSG yönetim sistemleri, iş kazası ve meslek hastalığı kavramları, İSG alanında işçiler ile işverenlerin yasal yükümlülükleri, çeşitli sektörlerdeki İSG uygulamaları, KKTC İSG mevzuatının temel unsurları gibi konular ele alınacak ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki prensip ve uygulamalara ilişkin uygulamalı eğitimler verilecek.


GÜRPINAR: Öncelikli Amacımız Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Eğitim ve Bilinç Düzeyinin  Geliştirilmesi
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Aziz GÜRPINAR “Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, iş kazalarının önlenmesi ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması; çağdaş ve gelişmiş toplumların en önemli hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde, bir yandan çalışanların sağlığı güvence altına alınırken, bir yandan da işletmelerin verimliliği artmakta, üretimin devamlılığı sağlanmaktadır. Günümüzde bir ülkenin  iş sağlığı ve güvenliği alanındaki konumu, o ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergeleri arasında sayılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında istenen hedeflere ulaşılabilmesi, devletin denetim ve yaptırım görevini etkin bir şekilde yerine getirmesinin yanısıra, bu alandaki yetişmiş insan gücünün artırılması , eğitim ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile mümkün olabilir. Bu amaçla Üniversitemiz bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında “yüksek lisans” ve “ön lisans” programları yürütülmektedir. Bu programların yanısıra çeşitli ekonomik sektörlere dönük olarak kurs ve sertifika programları da sürdürülmektedir. Bu çerçevede bu sertifika programımızın amacı, kamu kurumları ile kurumsallaşmayı hedefleyen özel sektör işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk taşıyan orta ve üst düzey yöneticilere,  meslek örgütlerinin ilgili elemanlarına, işletmelerde İSG alanında görev yapacak olan çalışanlara ve iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi ve donanımını artırmak isteyen bireylere, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları ve uygulama prensipleri konusunda temel bir eğitim vermektir.” dedi.


KOLDAŞ: Çalışma yaşamının tüm paydaşlarına yönelik kapsamlı ve uygulamalı eğitimleri hayata geçiriyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışma yaşamının kurumsallaşması adına tüm paydaşları kapsayan bir sistemli bir farkındalık ve bilinçlilik geliştirilmesinin gereğine işaret edenYakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Ülkemizde çalışma hayatının çalıştıran ve çalışan kesimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında  sistemli ve bilimden beslenen bir bilinçlenmenin geliştirilmesi ve bu bilincin hayata geçirilmesi gerekiyor. Komşularımızla ve bölgemizdeki diğer ülkelerle yapıcı bir rekabetin içine gireceksek çalışma hayatının en önemli bileşenlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda uluslararası standartlara uygun bir anlayışı içselleştirerek uygulamaya koymamız lazım. Bunun gerçekleşebilmesi için çalışma hayatındaki tüm paydaşların bilimsel yöntemler ışığında ve uygulamaya dönük eğitimlerle geliştirecekleri donanımlı bir farkındalıkla birbirleriyle sürekli bir yapıcı iletişim içinde bulunmalarının şart olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda KKTC’de iş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatın hazırlanmasında çok büyük katkıları olan  değerli Aziz GÜRPINAR hocamızın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek bu programların hem kurumlarımız hem de çalışanlarımızın böylesi bir bilinçliliği sistemli ve uygulamaya dönük bir şekilde geliştirmeleri açısından çok faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından (facebook: yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.