Yakın Doğu Üniversitesi’nden Geleceğin Engelsiz Toplumu İçin Çok Önemli Bir Çalışma
Eklenme Tarihi: 02 Ocak 2016, 19:49
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 14:50

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü ve YDÜ  Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi TC Bilişim Akademisi işbirliği ile KKTC’nin Kamu Kurumları ve Yüksek Öğrenim Kurumlarının web sayfalarına  erişilebilirlik durum analizi ve öneri  raporu  hazırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Enstitüsü ve Center of Excellence’a bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi eşgüdümünde Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Levent Karadağ ve uzmanlar ile birlikte hazırlanan raporda KKTC’nin Kamu Kurumları ile yüksek öğrenim kurumlarının websiteleri Avrupa Standartlarına göre test edilerek, web erişilebilirliğinin mevcut durumu ve ana problemleri özellikle görme engelli kişilerin web erişilebilirliği bağlamında değerlendirildi. Raporun kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğrenim kurumlarına web erişilebilirliklerini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yapmaları için atıf kaynağı olması amaçlanıyor. Rapor  Avrupa’da web erişilebilirlik standartlarını belirleyen  ve W3C tarafından geliştirilen ve Web içeriğinin engelli vatandaşlar için nasıl daha fazla erişilebilir yapılacağını anlatan Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (WCAG) 2.0’yi temel alarak KKTC’deki Kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek öğrenim kurumlarının mevcut durumunu değerlendiriyor.

Doç. Dr. Zehra Altınay:  Raporda KKTC Kurumlarının Avrupa Standartlarına Göre Web Erişelebilirlik  Durumu İncelendi Ve Öneriler Sunuldu
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Doç. Dr. Zehra Altınay konuyla ilgili yaptığı açıklamada raporun tüm kuruluşların aynasını yansıttığını ve çıkan sonuçların iyileştirme ve kaliteyi yakalamak amacıyla büyük katkıları olabileceğini ifade etti. Kamu Kurumları ve Üniversitelerin web sitelerinin WCAG standartları doğrultusunda test edilerek, özellikle görme engelliler açısından erişilebilmesindeki ana problemlerle ilgili bir rapor hazırlandığının altını çizdiği açılamasında sunulan hizmetlerin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açık olmasının da vazgeçilmez bir ilke olduğunu  ve  internet siteleri aracılığı ile sunulan hizmetlere de herkesin erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Zehra Altınay “ Avrupa standartlarında web sitelerinin erişilebilirlik düzeyleri dikkate alınarak yapılan araştırma iyileştirme ve kaliteye adım atmaya yönelik bir başlangıcı yansıtıyor. Bu raporla engellilerin güncel yaşamını kolaylaştırıcı ve dayanışmayı sağlayan çalışmaların dikkati çekilmiştir. KKTC’nin Kamu Kurumları ve Üniversitelerin web sitelerinin Avrupa Standartlarına göre test edilerek, web erişilebilirliğinin ana problemleri ortaya konulmuştur.  Raporda özellikle görme engelli kişilerin web erişilebilirliği ele alınmıştır.” dedi.

Doç. Dr.  Fahriye Altınay: Engel Durumu Gözetmeksizin, Herkesin Hizmete Ve Kamu Web Sitelerine Erişimi Sağlanmalı
Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Doç. Dr. Fahriye Altınay, yapmış olduğu açıklamada, algılanabilirlik; kullanılabilirlik; anlaşılabilirlik; sağlamlık gibi dört temel ilkede yapılan değerlendirme sonucunda, kamu web sitelerinin de engel durumu gözetmeksizin, hizmeti herkese vermesinin gerekliliğini vurguladı. Bu prensipler çerçevesinde yeniden tasarımlanmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Fahriye Altınay ”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kuruluş ve üniversitelerinin engelli vatandaşlarımızın web sitelerine erişilebilir niteliği konusunda yapılan araştırmada, KKTC’de engelli durumlarının  ve erişebilirlik durumlarının tespitine yönelik pek bir çalışma bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Projemizle bu konuyu aydınlatacağız ve birçok engelinin tespit edilerek, toplumla dijital imkanlarla kaynaştırması daha kolay olacaktır. Eğitimde engellerin aşılması konusunda yapılacak derli toplu çalışma, KKTC ve birçok ülkede örnek alınacak bir çalışma olacaktır.” dedi.

Doç. Dr. Umut Koldaş :  Engelsiz Toplumun Altyapısını Oluşturmaya Yönelik Bilimsel Çalışma ve Projeleri Hayata Geçirmeye Devam Ediyoruz
Raporun hazırlanmasının eşgüdümünü Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile gerçekleştiren Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş engelsiz bir topluma ancak bilimin her alanından destek alan ve bilimsel yöntemlerden faydalanan toplumsal projelerle ulaşılabileceğini vurguladı. Yakın Doğu Enstitüsü olarak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve başta Atatürk Eğitim Fakültesi olmak üzere üniversitenin ilgili akademik birimleri ile birlikte bu önemli konuda kısa, orta ve uzun vadeli bilimsel projeleri sistematik bir şekilde geliştirdiklerini ifade eden Doç Dr. Umut Koldaş “ Engelsiz topluma giden yolda üniversitemizde çok önemli uygulamaya yönelik bilimsel çalışmaların yanısıra toplumsal farkındalık çalışmalarını da yürütmekteyiz. Özellikle Center of Excellence Başkanlığımız ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz kendilerini bu konuya adamış durumdalar. Yine başta Atatürk Eğitim Fakültemiz olmak üzere tüm fakültelerimiz ve akademik birimlerimiz gerek düzenledikleri etkinlikler gerekse geliştirdikleri projelerle bu sürece yön veriyorlar, katkı sağlıyorlar. Toplumsal paydaşlarımızla da işbirliği içinde hep beraber yürüttüğümüz Bu içten ve özverili çalışmalar bilimsel birikim ve yöntemlerle beslendiğinde ortaya çok önemli ürünler ve sonuçlar çıkıyor. Web erişilebilirlik raporu da bu çalışmaların en önemlilerinden biri.” dedi.