Yakın Doğu Üniversitesinden Eğitim Alanında Yeni Sertifika Programları
Eklenme Tarihi: 30 Temmuz 2017, 15:59
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:35

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eğitim Alanında Eğitimin Tüm Paydaşlarına Yönelik Hayata Geçireceği Yeni Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programlarına Kayıtlar Başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Atatürk Eğitim Fakültesi 2017 – 2018 akademik yılında öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim kurum yöneticilerinin ve ailelerin hayatlarında fark yaratacak kısa dönemli eğitim programlarını hayata geçirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi 2017 – 2018 akademik yılında öğretmenlere, geleceğin öğretmen ve idareci adaylarına, öğrencilere, ailelere ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kısa dönemli eğitim ve sertifika programları düzenleyecek. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyen ve uzmanları tarafından yürütülecek eğitimlerin birbirinden farklı alanları içerdiği belirtildi. Kısa dönemli eğitimler ve sertifika programları 25 Eylül 2017’de başlayacak ve Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

YABEM kısa dönemli eğitim programları; Madde Bağımlılığı ve Önleme, Güvenli İnternet Kullanımı, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Yönetimi Kuramları ve Süreçleri, Çevre Eğitimi ve Çevre Politikaları, Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi, Eğitimde Yeni Yönelimler, Sosyal Medya Araçlarının Eğitsel Amaçlı Kullanımı, Eğitim ve Kalkınma Stratejileri, Gelişim Psikolojisi, Stres Yönetimi, Evlilik İlişkisini Geliştirme, Müze Eğitimi Uygulamaları, Sınıfiçi Etkili İletişim, Örgüt Kültürü, Aile-Toplum ve Eğitim, Eğitimde Yaratıcı Drama gibi farklı eğitim disiplinlerini, alanlarını ve konularını kapsıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 3 Haziran’da Yapılacak…

YABEM Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş: Yeni kuramsal yaklaşımlar, yöntemler ve uygulamalar ışığında eğitimin farklı alanlarında tüm paydaşlara yönelik kapsamlı kısa dönemli eğitimleri hayata geçiriyoruz.
Yakın Doğu eğitim vizyonu  çerçevesinde yıllardır KKTC’deki tüm eğitim paydaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerinde önemli bir yere sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi uzman kadrosu ve değerli öğretim üyelerinin yürütücülüğünde hayata geçirilecek bu kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarıyla tüm katılımcılarımızın eğitim alanlarındaki gelişim sürecine yaşam boyu katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sürekli gelişim içinde bulunan eğitim alanının yalnızca üniversite müfredatları ile sınırlandırılamadığı bir dönemde  yeni kuramsal anlayışların, yöntemsel gelişmelerin ve yeni uygulamaların ışığında tüm eğitim paydaşlarımıza kendi kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek olacak kısa dönemli eğitim programları hazırlamaya ve sunmaya devam ediyoruz. Amaç ve konu odaklı kısa dönemli programlarımızda yeni eğitim teknolojilerinin ve yeni yöntemsel yaklaşımların uygulamaya yönelik kullanımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Bu anlamda eğitim idarecilerine ve öğretmenlere yönelik “Eğitim Yönetimi Kuramları ve Süreçleri” “Eğitim ve Kalkınma Stratejileri” ve “ Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri” gibi profesyonel gelişim programlarının yanında günlük yaşamımızın kalitesini arttırma bağlamında “Aile-Toplum ve Eğitim”, “Madde Bağımlılığını Önleme” ve “Evlilik İlişkisini Geliştirme” gibi ailelere ve farklı konularda sistemli bilgiye erişmek isteyen etkin vatandaşlarımıza yönelik hayatın her alanında kişisel gelişime katkı koymayı amaçlayan sertifika programlarını da hayata geçiriyoruz.” dedi.

Bireyin ve toplumun eğitiminde tüm eğitim paydaşları olarak her birimize önemli görevler düşüyor
Sağlıklı birey ve toplum eğitimin tüm toplum kesimlerinin eğitsel süreçlere etkin ve bilinçli katılımıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Koldaş, “Bireyin ve toplumun eğitiminde  kurumlara, idarecilere ve öğretmenlere olduğu kadar toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Toplumumuzdaki her bireyin ve adamızda yaşamlarını sürdüren herkesin yaşam boyu eğitiminde aileler, sivil toplum, öğrenciler ve etkin vatandaşlar olarak hepimiz  önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek noktasında eğitimin tüm paydaşlarının üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu kısa dönemli eğitim ve sertifika programlarından yararlanabileceklerine inanıyoruz.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve daha detaylı bilgiye www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] e-posta adresinden, Yakın Doğu Enstitüsü facebook sayfasından (facebook: yakindoguenstitusu), 223 64 64 (dahili 532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.