Yakın Doğu Üniversitesi’nden Akdeniz Ülkelerindeki Gençlerin Terör ve Radikalleşmeden Korunmasında Uluslararası Adım
Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2016, 16:51
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:50
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Akdeniz Ülkelerindeki Gençlerin Terör ve Radikalleşmeden Korunmasında Uluslararası Adım

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü Akdeniz’de Gençler Arasındaki Şiddet İçerikli Aşırılığın Yayılmasını Engelleme Çalıştayı’na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ Barcelona’da düzenlenen “Gençler Arasında Şiddet İçeren Aşırılık: Toplumsal Dayanıklılığı İnşa Etmek ve Radikalleşmeyi Önlemek” başlıklı uluslararası çalıştayda ülkemizi temsil ederek bu konudaki çalışmalara katkı koydu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Uluslararası Stratejik Çalışmalar Ağı (SSN), Yakın Doğu ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (NESA) ve Avrupa Akdeniz Enstitüsü (IEMed) tarafından organize edilen uluslararası toplantıda bölgenin ve dünyanın geleceğinin temel unsuru olan gençlerin şiddet ve aşırılıktan korunması yolunda izlenmesi gereken yol haritası çıkarıldı. Bu konuda uygulamaya konulan projelerin de değerlendirildiği toplantıya Akdeniz’den ve bölge dışından çok sayıda uluslararası uzman katılarak katkıda bulundu.

Gençleri şiddet içeren aşırılıktan koruma yöntemlerini irdelendi
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hollanda, İspanya, Ürdün, Filistin, İsrail, İtalya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Belçika, Libya, İngiltere’den akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, politika yapıcı ve uygulayıcıların katıldığı toplantıda gençlerin şiddet yönelimli hareketlerden korunması, çatışma ve diğer nedenlerden kaynaklanan bölgesel ve uluslararası göçün gençlerin radikalleşmesindeki etkilerinin berteraf edilmesi, zenofobiye karşı alınması gereken önlemler, gençlerin aşırılıklar karşısında eğitilmesi yönünde atılması gereken adımlar, gençlerin şiddet yapılanmaları ve terör örgütlerince militanlaştırılmasını engellemeye yönelik geliştirilmesi gereken uluslararası, bölgesel ve yerel politikalar tartışıldı. Gençlik projelerinden ve örgütlerinden temsilcilerin de katıldığı uluslararası toplantıda ayrıca çatışmadan kaçan gençlerin toplumsal yaşama yeniden entegrasyonu, bölgedeki çatışma alanlarında bulunan gençlerin çatışmalar sonrası rehabilitasyonları, terör örgütlerinin gençleri saflarına çekmek için izlemiş oldukları iletişim stratejilerinin etkisizleştirilmesi konusunda atılabilecek ortak adımlar da irdelendi.

KOLDAŞ: Gençleri Şiddet Yönelimli Aşırılık ve Radikalleşmeden Korumalıyız
Yakın Doğu Üniversitesi adına toplantıya katılan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç Dr. Umut KOLDAŞ, gençlerin radikal hareketlerden ve şiddet eğilimli aşırılıklardan korunabilmesi için toplum olarak daha aktif olunması gerektiğini vurguladı. Yeniden yapılanmakta olan Akdeniz ve Orta Doğu Bölgelerinde gençlerin geleceğin inşasının temel taşıyıcıları olduğunun altını çizen Doç. Dr. KOLDAŞ, “Bölgemiz bir yeniden yapılanma sürecinin içinden geçiyor. Üllkemizin, bölgemizin ve dünyanın geleceğini gençlerimiz inşa edecekler. Şiddetin hüküm sürdüğü bir dünyada sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumsal yapılanma mümkün olamaz. Bu nedenle gençlerimizin şiddet odaklı örgütlerin hedefi olmalarına izin vermemeliyiz. Onları şiddet yönelimli aşırılıktan ve radikalleşmeden korumalıyız. Şiddetin toplumla, iktidarla ya da birbirleriyle gerçekleştirecekleri iletişimin bir unsuru ya da aracı olmadığını gençlerimize göstermeliyiz. Şiddet ile aşırılığı banalleştirmeyen, araçsallaştırmayan ve kanıksamayan bir gençlik bölgenin ortak geleceğinin inşasında çok daha yapıcı ve ilerici bir rol oynayacaktır. YDE olarak bu ve benzeri uluslararası toplantılara katılarak ülkemiz ve dünya gençlerinin şiddetten uzak bir iletişim ve etkileşim içinde dünyanın geleceğini birlikte inşa edebilmeleri için sistematik olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.