Yakın Doğu Üniversitesinde Kültürel Olarak Donanımlı, Araştırıcı ve Üretici Profesyonel Spor Bilimciler Yetişiyor
Eklenme Tarihi: 07 Mart 2017, 15:01
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 16:54
Yakın Doğu Üniversitesinde Kültürel Olarak Donanımlı, Araştırıcı ve Üretici Profesyonel Spor Bilimciler Yetişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitiminde öncü foksiyona sahip ilk ve tek model olan, Yakın Doğu Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu, spor bilimleri alanlarında belirlenen hedeflere ulaşmak, gelişen spor ekonomisine ayak uydurmak doğrultusunda profesyonel spor bilimciler yetiştirmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan YDÜ beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, 1997 yılından beridir, ulusal ve uluslar arası düzeyde kaliteli iş gücünü yönlendirebilme özelliğine sahip, atılımcı, yerel spor kültürünün yerleştirilmesine öncülük eden ve sorunları bilimsel prensiplerle çözebilen profesyoneller yetiştirmek misyonuyla, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü, spor yöneticiliği bölümü, antrenörlük bölümü ve rekreasyon bölümü çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini öncü olarak sürdürdüklerini söyledi. Doç. Dr. TINAZCI, beden eğitimi ve spor bilimleri açısından tüm enerji ve duygularını reformist, toplam kalite odaklı, cesur, risk alabilen ve bu alanda yüksek performans sergileyen bir eğitim-öğretim kurumu olmayı hedeflediklerini de belirtti.

İnterdisipliner ve Multidisipliner Bir Yapıya Sahip

Gerek akademik gerekse sosyal açıdan nitelikli ve nicelekli akademik personele sahip olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun; spor tesisleri, ekipmanı ve kaynakları ile öğrencilerine ‘yerinde ve katılımcı gözlemcilikle’ ilgili imkânlar sağladığna dikkati çeken Doç. Dr. Tınazcı, “Beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin seminer, kurs ve konferanslar sıkça düznelnemekte, problem çözümünde ‘etkin iletişim ve öğrenci odaklılık’ ilkesi ön planda tutulmaktadır. Öğrencinin daha ilk yıllarından itibaren kariyer planı, ilgili danışmanı tarafından istikrarlı bir şekilde sürekli olarak motive edilerek, öğrencilerimizin gerek yerleşke içi, gerekse yerleşke dışında da spor bilimlerine ilişkin tüm kurumlarda (spor kulüpleri, merkezleri, salonları vb.) istihdamı gerçekleştirilmeye yönelik yoğun iletişim konusund aktif bir tavır sergilenmektedir. Aynı zaman gelecekte de üstlenilen EUROFİT Testi yanında Beden Eğitimi, Sağlık ve Spor Programı ve benzeri devlet projelerinin yürütülmesinde yer almaları sağlanmaktadır” dedi.

Uluslararası fonlara ulaşım fırsatı sağlanıyor

Yakın Doğu Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu’nun fırsatlarından da söz eden Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, “Uzaktan eğitim teknolojisindeki ilerlemeler, sporun giderek endüstrileşmesi, spor ile ilgili yeni ve farklı istihdam alanlarının ortaya çıkması, diğer bölümlerle ortak projeler yapabilme, artan rekabete uyum sorununun yaşanmaması, öğretim elemanlarının yeni oluşturulan ulusal spor konseyi’nde görev alması, avrupa birliği ilişkileri ve uyum çalışmaları, devletin araştırma projeleri bütçesinin artışı, uluslararası fonlara ulaşım olanağı (UNDP, UNOPS...), üniversite yönetiminin araştırmalara verdiği önem ve destek, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin hızla gelişiyor olması” gibi fırsatlardan söz etti.

Yakın Doğu Üniversitesinde Kültürel Olarak Donanımlı, Araştırıcı ve Üretici Profesyonel Spor Bilimciler Yetişiyor

Nitelikli beden öğretmenleri, araştırmalar yapabilen antrenörler, bilgi ve donanıma sahip rekreasyon eğitmenleri yetiştirmek hedefleniyor

BESYO bünyesinde bulunan bölümlerden de bahseden Doç. Dr. TINAZCI, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ile öğretmen adayının ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor eğitimi alanı ile ilgili derslerin (beden eğitimi dersi, seçmeli spor etkinliği dersi, fizyoloji dersi vs.) öğretim programlarını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi alanlarında yeterli ve nitelikli olarak yetiştirmelerini sağlamayı amaçlandığını söyledi.

Doç. Dr. TINAZCI, “Seçili spor branşına göre yetenek seçimi yapabilen, yaş gruplarına göre antrenman programı hazırlayabilen ve bu programı uygulayabilen, beden eğitimi ve spor alanında güncel araştırmalar yapabilen antrenörler, Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olan kalifiye ve donanımlı spor yöneticileri ile spor ve sağlığın etkileşimi ile güven duygusu, fiziksel dinçlik, mesleki bilgisi yüksek ve ahlaki standartlara sahip, saygılı, çok yönlü düşünebilen, çağdaş, evrensel, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki gelişimin her yaşta öğrenilebileceğine inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan rekreasyon eğitmenleri yetiştirmek istiyoruz” diyerek bu amaçları gerçekleştirebilmek için tüm spor altyapı ve tesisileri, bilgili ve deneyimli öğretim elemenalarıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Sporcu performans ve sağlık laboratuvarı

Yakın Doğu Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Cevdet TINAZCI, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan sporcu sağlık ve performans laboratuvarından da bashederek, 250 metrekarelik bir alana kurulmuş olan laboratuvarda bulunan ilgili ekipmanların ihtiyaç duyulması halinde açık ve kapalı diğer mekanlara taşınarak saha ortamında analizlerin yapılmasına imkan sağladığını söyledi.

Sporcu performans ve sağlık laboratuvarı’nın, spor ve hareket bilimlerinin temel çalışma alanlarından birisi olan egzersiz fizyolojisi ve antrenman bilimi konularında araştırmalar yaptığını belirten Doç. Dr. TINAZCI; “Performans laboratuvarı, kinantropometri ve egzersiz fizyolojisi olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Kinantropometri bölümünde vücut yapı ve komposizyonunu değerlendirecek analiz sistemleri mevcuttur. Egzersiz Fizyolojisi bölümünde ise güç, kuvvet, sürat, çeviklik, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite gibi sportif performansla bağlantılı fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili test ve ölçümler yapılmaktadır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesinde Kültürel Olarak Donanımlı, Araştırıcı ve Üretici Profesyonel Spor Bilimciler Yetişiyor

Antrenman stratejilerinin geliştirilmesi sağlanıyor...

Doç. Dr. TINAZCI, mevcut ekipman listesi ile laboratuvarda fiziksel ve fizyolojik düzeyde antrenmana akut ve kronik uyumlarla ilgili araştırmaların yanında, takım ve bireysel sporlarda atletik performansın değerlendirilmesi yoluyla antrenör ve sporcuya yapılan antrenmanların etkinliği, yeni antrenman stratejilerinin geliştirilmesi, takip edilmesi konularında destek sağlandığını belirtti.

Laboratuvarda elde edilen sonuçların analizi değerlendiriliyor

Performans laboratuvarında lisans öğrencilerine atletik performansın değerlendirilmesiyle ilgili laboratuvar uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme konularında temel bilgilerin yanı sıra sonuçları değerlendirme ve yorumlama becerisi de kazandırıldığını da anlatan Doç. Dr. TINAZCI, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde ise, diğer laboratuvarların olanaklarından da yararlanarak performansı etkileyen fizyolojik faktörlerin araştırılmasına yönelik akademik çalışmalar sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.