Yakın Doğu Üniversitesi‘nde İç Güvenlik ve Çevre Güvenliği Tartışılacak
Eklenme Tarihi: 02 Aralık 2016, 15:49
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 10:10
Yakın Doğu Üniversitesi‘nde İç Güvenlik ve Çevre Güvenliği Tartışılacak

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU ve Türkiye Cumhuriyeti Eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan BEDÜK Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi Sertifika Programında Konuşacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü İkinci Güvenlik Akademisi’nde Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU ve Saffet Arıkan BEDÜK, küresel ısınma, küresel ısınmanın jeopolitik ve jeostratejik yansımaları ile suç, suç önleme stratejileri ve güvenlik ilişkisi konularını anlatacaklar.

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi sertifika programında Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Valisi (E.) Saffet Arıkan BEDÜK program katılımcılarıyla güvenliğin iki farklı boyutunu değerlendirecekler. YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü tarafından Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve Enstitü Başdanışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Güvenlik Akademisi” sertifika programının 03 Aralık 2016 tarihli oturumlarında konuşma yapacak olan Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, “Küresel Isınmanın Jeopolitik ve Jeostratejik Yansımaları”; Saffet Arıkan BEDÜK “Suç Önleme Stratejileri ve Güvenlik” başlıklı seminerleri verecekler. Oturumlar Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te saat 10.00‘da yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi‘nde İç Güvenlik ve Çevre Güvenliği Tartışılacak

KOLDAŞ: Ülke içi güvenlik ve suçla etkili mücadele tüm toplum kesimlerinin etkin katılımı ile mümkün olabilir

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün düzenlediği “Güvenlik Akademisi ve Uygulamaları” sertifika programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, YDE tarafından ikincisi düzenlenmekte olan Güvenlik Akademisi’nde her hafta uluslararası, bölgesel ve ulusal güvenliğin farklı bir alanını konularının uzmanı önemli isimlerle çok boyutlu bir şekilde değerlendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Bu çerçevede iki önemli ismi daha program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirten Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “YDE İkinci Güvenlik Akademisi’nde bu hafta birbirinden çok farklı iki güvenlik alanında iki önemli ismi daha konuk ediyoruz. Güvenliğin suç önleme boyutu ve çevre güvenliği konularını alanlarında uzman iki değerli isimle değerlendireceğiz. Suç önleme stratejileri de ülke içi güvenliğin en önemli bileşenlerinin başında geliyor. Bu konuda yeni gelişmeler ışığında yeni analitik değerlendirmelerin yapılması ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine rehberlik edecek çalışmaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu gereklilikten hareketle Türkiye’de uygulamaya geçirilmiş başarılı uygulama ve politikaların mimarlarından birini Güvenlik Akademimizde konuk ediyoruz. Ülke içi güvenlik ve suç önleme süreçleri güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin yanısıra toplumun her kurumunun ve kesiminin eşgüdüm içinde bir arada çalışarak katkı koymasıyla başarıya ulaşabilecek süreçlerdir. Bu nedenle KKTC güvenlik kurumları temsilcilerinin olduğu kadar diğer kurum temsilcilerimizin ve toplumumuzun farklı kesimlerinden değeri katılımcılarımızın bu haftaki değerlendirmelerden ziyadesiyle yararlanacağına inanıyorum.” dedi.

KOLDAŞ: Küresel ısınma artık jeostratejik ve jeopolitik bir güvenlik konusu haline geldi

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü 2. Güvenlik Akademisi kapsamında ikinci önemli değerlendirme konusunun çevre güvenliği ve küresel ısınma olduğunu ifade eden Doç. Dr. Umut KOLDAŞ “Yeni güvenlik kavramlaştırmaları ve çalışmaları içinde çevre güvenliği bütünleşik güvenlik anlayışının önemli bir bileşenini oluşturuyor. Çevre güvenliği üzerinde yaşadığımız dünyanın kaynaklarının doğru, verimli ve birey güvenliğini azami sağlayacak şekilde kullanılması açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun yanısıra artık küresel ısınma sonucunda oluşan çevre güvenliği sorunları diğer güvenlik alanlarına da ciddi tesir eder duruma gelmiş durumdadır. Bu anlamda çevre güvenliği jeopolitik ve jeostratejik bir boyut kazandı. Bu durumun doğru ve çok boyutlu bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bu gereklilikten hareketle Türkiye ve dünyada bu konunun önemli uzmanlarından birini programımızda konuk etmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından düzenlenen güvenlik kavramları ve uygulamaları odaklı sertifika programı farklı konu başlıklarıyla ve farklı uzmanların konuşmacı olarak katılımıyla 24 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecek.