Yakın Doğu Üniversitesinde Gerçekleştirilen “Görünmeyen Beyin” Konferansında, Beyinle İlgili Konuşulmayan Detaylar Anlatıldı
Eklenme Tarihi: 04 Şubat 2018, 15:26
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 13:49

Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından, bilim dünyasındaki yeni gelişmelerin ve öne çıkan konuların tartışıldığı “Periyodik Konferanslar Dizisi”nin dördüncüsü “Görünmeyen Beyin” başlığı altında gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi, 1 numaralı salonda gerçekleştirilen konferansın konuğu, çok sayıda kitabı bulunan, birçok bilimsel yayının çeviri editörlüğünü yapan ve Eylül 2017’de yayınlanan “Görünmeyen Beyin” kitabının sahibi Prof. Dr. Tayfun Uzbay oldu.

Konuşmasında “Görünmeyen Beyin” adlı kitabında yer alan yazar beynin gizemleriyle ilgili merak edilen birçok bilimsel araştırmayı, doğru bilinen yanlışları bir araya getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Uzbay, “Bu kitapta öncelikle, bilgi kirliliğinin giderek arttığı bir ortamda, beyinle ilgili geçerli bilgilerin yani beynin görünen yüzünün anlaşılır bir dille aktarıldığına; ikinci olarak da beyin konusundaki güncel sorular eşliğinde, hâlâ açıklayamadığımız tartışmalı noktaların ele alınarak bu kez de beynin görünmeyen yüzünün aydınlatıldığına şahit olacaksınız" dedi.


Örnekler Vererek Bilgiler Aktardı…
Beynin algılarla ilişkisine değinen Prof. Dr. Uzbay, beynin ön alın lobunun iradenin kaynağı olduğunu, algılarımızın ve kendimize dair farkındalığımızın tutarlı hale dönüştürülmesinde rol oynadığını, kısaca hayata anlam yüklediğimiz alan olduğundan söz etti.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay şunları anlattı: “Algı yönetimi toplumların duygularını, motivasyonlarını ve davranışlarını etkilemek amacıyla seçilen bilgileri ve göstergeleri gerçekleri karartarak kendi istediği şekilde empoze etme eylemidir. Bunun için medya tarafından üniversite ve bilim adamları, popüler yazarlar, popüler sanatçılar, din adamları ve toplumun kanaat önderleri bilerek ya da bilmeyerek kullanılır ve böylece toplumda istenilen şekilde bir algı oluşturulur. Oysa gerçek başkadır. İnsanlar duymak istedikleri şeylere kolayca inanmaya da meyillidir.”

Beynin Gizemleriyle İlgili Merak Edilen Birçok Bilimsel Araştırmalarla Doğru Bilinen Yanlışları Bir Araya Getirildi…
Beyin konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler ve keşiflerin olduğu vurgulanan konferansta, beyinle ilgili bilinmeyen bir çok şey olduğu ve bilim insanlarının henüz beyinden kaynaklanan otizm, şizofreni, madde bağımlılığı ve Alzheimer gibi hastalıkların kesin tedavisinde radikal çözümler üretemediği anlatıldı. Beyin-zihin ilişkisinde, özgür iradede ve ruh-beyin ilişkisinde hala belirsizlikler var olduğu üzerinde durulurken, bütün bunların beyni oldukça ilgi çekici ve popüler bir tartışma alanı yaptığını ifade etti.

Konferans Yoğun İlgi Gördü...
Öğrenciler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören konferans sonunda, Prof. Dr. Tayfun Uzbay konferans sonunda, sunumunda yaptığı konular ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi. Konferansa gösterilen yoğun ilgiden dolayı Yakın Doğu Üniversitesi rektörlük üyelerine ve öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Uzbay, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.