Yakın Doğu Üniversitesi Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresinde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2016, 10:30
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 13:34
Yakın Doğu Üniversitesi Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresinde Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi (Near East University) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğretim üyelerinin yürüttüğü ortak proje kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi’ne YDÜ iki bildiri ile katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğrt. Üy. Prof. Dr. Cavit ATALAR ile Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Öğretim görevlisi, Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi yönetim kurulu üyesi Hilmi DİNDAR ile “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi’nde temsil ettiler.

Prof. Dr. Cavit ATALAR ile Öğrt. Görv. Hilmi DİNDAR ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) yönetim kurulu üyesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa AKGÜN, DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Uzman Özkan Cevdet ÖZDAĞ, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği anabilim dalı yüksek lisans öğrencileri Yaprak İPEK ve Eren ŞAHİN “Zemin Fiziksel Özelliklerinin Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi : KKTC/Lefkoşa Örneği” isimli sözlü bildiride şu sonuçlara vardılar;

Bu çalışma kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında, zeminin fiziksel özelliklerini ve bölgesel depremleri incelemek amacıyla kurulan NEUB zayıf yer hareketi istasyonu verileri kullanılarak zemininin fiziksel özelliklerinin mevsimsel bazlı değişimleri incelenmiştir. Çalışma, Yakın Doğu Üniversitesinde kurulu bulunan NEUB zayıf yer hareketi istasyon gürültü verilerinin 26.12.2015 ve 26.08.2016 tarihleri için Nakamura tekniğine uygun değerlendirilip, QTS’lerin hazırlanması ve yorumlanması esasına dayanmaktadır. Mikrotremor çalışmalarında ölçüm işlemi, anlık değil bir süreçtir. Ancak o zaman kestirilen parametreler mühendislik olarak bir anlam ifade eder ve ait olduğu zemini temsil eder. Mikrotremor ölçümlerinin mevsimsel meteorolojik koşullara duyarlılığının da değerlendirmede ve yorumlamada dikkate alınması şarttır. Bu değişimler irdelendiğinde, zemin yüzeyine en yakın akustik empedans farklılığı gözlenen tabakalar için (5-5,5 Hz) suya doygun zaman aralığı için (26.12.2015) genlik değerlerinin göreceli olarak düştüğü gözlenmiştir. Bu durum zemin yüzeyine yakın tabakalar arasında düşük hızlı bir zonun varlığına işarettir ve zemin yüzeyinin suya doyması yani S-Dalga Hızının düşmesi ile bu empedans farklı azalmıştır. Buna bağlı olarak genlik değeri ilgili yerel maksimumda azalmıştır. Ayrıca yaklaşık 2 Hz civarında gözlenen yerel maksimum için ise genlik değerlerinin suya doygun zaman aralığı için arttığı izlenmektedir. Bu durum yağışlar ile gelen suyun zemin içerisindeki boşluklarda ilerleyerek bu derinliklerdeki empedansı arttırdığı şeklinde yorumlanmıştır.

Bu kapsamda istasyon lokasyonu için 2015 yılının en yağışlı zamanı ile 2016 yılının en kurak zamanlarından birer örnek alınarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri değerlendirme aşamaları sonrasında elde edilen QTS spektrumları incelendiğinde özellikle zemin yüzeyine yakın kesimlerde (> 1 Hz) spektrumlarda genlik değerlerinde bazı değişimler saptanmıştır.