Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ İsrail Parlamentosu ve İsrail Yüksek Mahkemesini Ziyaret Etti
Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2017, 22:36
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:26

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: İsrail yeni meydan okuyuşlarla şekillenen bir coğrafyada çok önemli siyasi ve hukuksal süreçlerden geçiyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ Brandeis Üniversitesi’nin Schusterman İsrail Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen program kapsamında İsrail Parlamentosu (Knesset) ve İsrail Yüksek Mahkemesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde program katılımcılarına İsrail yasama, yürütme ve yargı yapılanmasının en önemli iki organı olan Knesset’in ve Yüksek Mahkeme’nin mevcut yapıları, işleyişleri ve birbirleri ile ilişkileri üzerine seminerler verildi.

İsrail siyasetinin ve hukuk sisteminin önemli konuları hakkında birincil kaynaklarla görüştüler
Knesset’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekillerinin ve Yüksek Mahkeme eski ve yeni bürokratlarının da katılarak İsrail siyasetinin ve hukuk sisteminin gündemindeki önemli konular üzerine görüşlerini aktardıkları ziyaretlerde yasama, yürütme ve yargı süreçlerinin birincil kaynaklarıyla gündeme dair görüş alışverişinde bulunuldu. İsrail’in iç ve dış siyaseti ile ilgili farklı siyasi yaklaşımların katılımcılarla paylaşıldığı parlamento ziyaretinde farklı siyasi partilere mensup yasa yapıcılar ve uygulayıcılar İsrail’in mevcut siyasi öncelikleri ve kendi partilerinin bu önceliklerle ilgili siyasi duruşları hakkında bilgi verdiler. İsrail Parlamentosu ziyareti kapsamında İsrail’deki sosyo-ekonomik ihtiyaçların giderilmesi bağlamında ortaya koydukları vizyonlar ile bu vizyonlara ulaşmada izledikleri yollar hakkında görüş ve değerlendirmelerini anlatan İsrail’in yasa yapıcıları İsrail’in öncelikli sorunlarına dair yaklaşımlarını ve önerdikleri çözümleri de dile getirdiler. İsrail yargı sisteminin en üst organı olan İsrail Yüksek Mahkemesi’ne gerçekleştirilen ziyarette İsrail’in çoklu hukuk yapısı içinde Yüksek Mahkeme’nin İsrail açısından varoluşsal önem taşıyan konular hakkında hukuksal çözüm üretme kapasitesi, yargısal tutumu ve başarımları ele alındı.

Doç. Dr. KOLDAŞ: İsrail’in iç ve dış siyasetinde yeni meydan okuyuşların şekillendirdiği yeni bir döneme şahitlik ediyoruz.
Uluslararası İsrail Çalışmaları Yaz Enstitüsü kapsamında gerçekleştirilen İsrail Parlamentosu ve İsrail Yüksek Mahkemesi ziyaretlerine Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen katılan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ program dahilinde gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında İsrail Parlamentosu Knesset’te yer alan siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi. İsrail’in iç ve dış siyaset açısından yeni bir döneme girdiğinin altını çizen Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ve bu yeni dönemde siyasi partilere önemli görev ve sorumluluklar düşeceğini vurguladı. İsrail’in hem iç hem de dış siyasette içinde bulunduğu bölgenin yeniden yapılanmasına koşut olarak yeni meydan okuyuşların şekillendirdiği yeni bir süreçten geçtiğini kaydeden Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, “Yeniden yapılanan Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’deki mevcut durum iç siyasette ve bölgesel politikaları hayata geçirme pratiğinde İsrail’e yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda belli zorlukları da beraberinde getirdi. Komşularının durumu göz önünde bulundurulduğunda İsrail dış politika alanında tarihinde hiç olmadığı kadar rahatlamış gibi görünse de çevresindeki bu yeniden yapılanma sürecinde bölgesel bir güç olarak etkin bir rol oynama isteğine ulaşmak için doğru hesaplar yapmak zorunda olduğunun farkında. Bu nedenle iç siyasetinde temsil edilen farklı toplumsal kesimleri ortak/kapsayıcı bir siyasi zeminde ve gelecek vizyonunda buluşturarak bu yeni dönüşüm sürecinin meydan okuyuşları ile sistemli bir şekilde ilgilenmek durumunda. Son dönemde İsrail’in iç siyasetindeki çok etnili ve kültürlü dinamik yapının toplumsal bütünleşme bağlamında getirdiği meydan okuyuşların belirginleştiği bir süreç yaşanıyor. İsrail toplumsal bütünleşmesi açısından önemli bir unsur olan dış tehditin azaldığına dair bir algının İsrail toplumunda yaygınlaşması iç siyasetteki farklılıkların daha da belirginleşmesine yol açma potansiyeli taşıyor. Bu yeni çerçevede İsrail iç siyasetini yönlendiren ve dış siyasetinde önemli rol oynayan siyasi partilerin görüşlerine erişim sağladığımız bu önemli ziyaretin mevcut durumu daha doğru değerlendirmek ve gelecek ile ilgili öngörülerimizi daha sağlıklı geliştirmek adına büyük fayda sağladığını düşünüyorum” dedi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: İsrail yargı sistemini doğru anlamadan İsrail üzerine ulusal ve uluslararası hukuk uzamında yapılan değerlendirmeler eksik kalabiliyor.
Program kapsamında İsrail Yüksek Mahkemesi’ni ziyaret eden ve burada gerçekleştirilen seminere katılan Doç. Dr. KOLDAŞ, birincil kaynaklarla görüşme olanağı sağlayan bu ziyaretlerin İsrail siyasetinin ve hukuksal yapısının işleyişini doğru değerlendirmek açısından çok önemli olduğunun altını çizdi. Ziyaretlerde İsrail’deki yeni hukuksal ve siyasi gelişmelerle ilgili birincil kaynaklarla bir araya gelme ve bu konularla ilgili görüşlerini dinleme imkanı bulduklarını belirten Doç. Dr. KOLDAŞ, “İsrail yasama ve yargı sistemlerinin yapı taşlarını oluşturan Knesset ve İsrail Yüksek Mahkemesi’ne yaptığımız ziyaretler, İsrail gibi çoklu bir siyaset ve hukuk yapısına sahip bir ülkenin yasama, yürütme ve yargı süreçlerini, bu süreçleri bilfiil içinde bulunarak yürüten kişilerin ağzından dinlemek ve bu süreçlerle ilgili sorularımıza yanıt bulmak açısından çok faydalı oldu. Bu tür ziyaretler ve görüşmeler bir ülkenin belli bir alandaki gerçekliğine dokunmak ve bu dokunuşu sistematik analizler ve bilimsel yöntemler ışığında irdelemek açısından çok önemli. İsrail’in çoklu yargı yapılanması içinde İsrail Yüksek Mahkemesi’nin önemli bir yeri var. Bu bağlamda, bu sistemin işleyişinden sorumlu bu önemli kurumun temsilcileri ile bir araya gelmek ve Yüksek Mahkeme’nin işleyiş performansını karar alma süreçlerini yönlendirenlerle tartışmak, İsrail yargı sistemini anlamak ve bu sistemin işleyişini doğru değerlendirmek adına birincil kaynaklara erişiminize olanak sağlıyor. İsrail yargı sistemini tam olarak anlamadan İsrail üzerine ulusal ve uluslararası hukuk uzamında yapılan değerlendirmelerin eksik kalacağını düşünüyorum.” dedi.