Yakın Doğu Üniversitesi YABEM ve YDÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ile Birlikte Kendini Geliştirmek İsteyen Herkese Yönelik “SPSS” Kursu ve Sertifika Programı Düzenliyor
Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2018, 15:16
Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 12:00


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenecek Statistical Package for the Social Sciences (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı) sertifika programı 12 Mayıs 2018 tarihinde başlıyor. Program kapsamında bilimsel araştırmalarını sürdüren tez veya bilimsel makale yazım süreçlerindeki katılımcılara yönelik uygulamalı istatistik eğitimi verilecek. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek eğitim ve sertifika programı; SPSS Veri Girişi ve Analizi, Veri Gruplandırma, Normallik ve Güvenilirlik Testleri, Faktör Analizi, Tek Örneklem Testleri, Bağımsız gruplarda T-Testi, Bağımlı Gruplarda T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) (Parametrik Testler) gibi istatistik konularını içerecek. Kısa dönemli eğitim ve sertifika programı kapsamındaki uygulamalı eğitimler 2 gün boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.


Etikan: Katılımcılara Temel İstatistik Araçları ve Analiz Süreçleri Aktarılacak; Analiz Yöntemleri ve Araştırma Aşamaları Güncel Yöntem ve Uygulamalar ile Desteklenecek
Program eğitmenlerinden Doç. Dr. İlker Etikan, kursun amacının, akademik alanda kullanılan temel istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak olduğunu belirtti. Bu bağlamda katılımcılara çalışmalarında uygun istatistiksel yöntemleri seçmeyi, toplanan verileri analiz etmede başvurulan SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etmeyi, analiz sonuçlarını tablo ve grafikler oluşturarak yorumlama becerileri kazandırmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Etikan, istatistiksel analiz yapabilme, değerlendirme ve raporlamaodaklı kursun, güncel yöntemler ve uygulamalar ile destekleneceğini ifade etti.

Koldaş: Akademik Alanda ve İş Hayatında İstatistiksel Analiz Yapma ve Amaç Odaklı Kullanma Becerilerini Arttırmayı Amaçlıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, YABEM kısa dönemli eğitim programları kapsamında Tıp FAkültesi tarafından gerçekleştirilecek kursun amacının iş hayatında olduğu kadar akademik alanda kullanılan temel istatistik araçları ve analiz süreçlerini irdeleyerek katılımcıların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi ve deneyim alt yapısını oluşturmak olduğunu belirtti. Bilimsel araştırma yaparken elde edilen bulguları doğru aktarabilmenin ve doğru istatistik metotlarının seçiminin önemini vurgulayan YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, program boyunca katılımcıların toplanan verileri analiz etmede başvurulan SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etmeyi, analiz sonuçlarını tablo ve grafikler oluşturarak yorumlamayı öğrenerek ileri seviyede istatistiksel analizleri yapabilme, değerlendirme ve raporlama yetkinliklerini geliştirebileceklerinini yapabileceklerini belirtti.

12-13 Mayıs2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan SPSS Kursu ve diğer kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi içinYakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne [email protected] mail adresinden,Facebook sayfasından (Facebook:ydüyaşamboyueğitimmerkezi) veya 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.