Yakın Doğu Üniversitesi, ‘Temiz Düşün” Çalışması ile Maribor Üniversitesi’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2017, 12:45
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 11:40

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Maribor Üniversitesi işbirliği ile yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar kapsamında, çevre temizliği ve çevreyi koruma amaçlı hazırlanan “Temiz Düşün Felsefesi”, 29-31 Mart 2017 tarihinde Maribor Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansta temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, konferansta, Doç. Dr. Şerife GÜNDÜZ, Doç. Dr. Fahriye ALTINAY ve Doç. Dr. Zehra ALTINAY’ın birlikte hazırlamış olduğu ‘Temiz Düşün Proje Felsefesi ve Engelsiz Kampus’ isimli çalışma sunuldu. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan projenin hayata geçirilmesine yönelik taslak proje için “Zeytin” adlı eşek maskotu belirlendiği de kaydedildi.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Doç. Dr. GÜNDÜZ, sundukları çalışmada, çevre yönetimi, temiz düşün projesinin önemini ve engelsiz kampus çalışmalarını ve Yakın Doğu Üniversitesinin topluma duyarlı projelerini anlattı.

Temiz Düşün Projesi’nin Amacı

Yürütülen projenin temel amaçları arasında, parçası olduğumuz çevrenin önemini kavramak ve toplumu bilgilendirerek yurttaşların bu konuları anlamalarını sağlayıp içinde bulundukları kurum, organizasyon ve toplumu aktif davranışlara yönlendirmek. Adanın yeniden temizlenip yeşillendirilmesi, çiçek kokulu mahallelerin, temiz ortamların yaratılmasını sağlamak yer alıyor.

Temiz Düşün Projesinin Hedefi

Ağırlıklı olarak “Doğa ve insan” konusu ele alındığı projede, doğal ekosistemin öneminin anlaşılması, nefes alabileceğimiz alanların oluşturulması, kirletmemenin öğrenilmesi ve kirletenin de ceza almasının tarafsız bir şekilde sağlanması, doğaya öz sevgi ve öz saygı ile sahip çıkılması ve büyük resmin bir parçası olduğumuzun farkına varılması hedefleniyor.

Projenin İlk Adımı: “Temiz Düşüm Var: Temiz Düşünüyorum, Temiz Tutuyorum”

Proje kapsamında ilk adım olarak tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, her yerleşim biriminde (28 bölge) ilgili kurumlar tarafından belirlenen bir alan öncelikle temizlenecek, bölgede çevreye ilişkin eğitim çalışmaları yapılacak ve bölgenin kirletilmemesi ve temiz tutulması sağlanacak.

Yaşadığımız yerdeki bir sokak/mahalle/okul/park vb. alanlardan başlayacak bu seferberlik, ülkemizde büyük kirlilik yaşanan anayol refüjlerini de kapsayacak. Böylece ülkenin bir ucundan bir ucuna, refüjlerin adeta doğal koruma alanı varmış gibi kirletilmemesi, temizliğinin korunması ve periyodik temizlik işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi, toplumsal seferberlik yapılması halinde gerçekleşecek.

Temiz Düşün Proje Sembolü “Zeytin”

Temiz Düşün projesinin tanıtımında, akıllarda kalması ve uzun vadede toplum bilincinde/belleğinde yer edinmesi amacı ile “Zeytin” adı verilen “Kıbrıs eşeğinin kullanılması tercih edildi.

Simge olarak kullanılacak “Kıbrıs Eşeği” seçilirken hem” Kıbrıs eşeğinin herkes tarafından bilinmesi hem sempatik bir hayvan oluşu hem de toplumun tüm kesimleri tarafından kabul görmesi gibi hususlar göz önünde bulunduruldu. “Dünyanın en güzel gözleri” olarak nitelendirilen eşek gözlerinin zeytin gibi simsiyah oluşu nedeniyle projede hazırlanan maskota “Zeytin” ismi verildi.