Yakın Doğu Üniversitesi Tarafından Düzenlenen “İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu” Tamamlandı…
Date Added: 25 Mayıs 2019, 14:13
Last Updated Date:24 Kasım 2020, 14:00

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen ve 2 gün süren İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi 2 numaralı Salon’da gerçekleştirilen sempozyumda, çalışanların sağlının korunması, risk yönetimleri, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği yasa ve tüzükleri hakkında sunumlar yapıldı.  Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği alanında tutulması gereken kayıtlar konusunu içeren bir kurs düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü Aziz Gürpınar başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumda, Acıbadem Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nadi Bakırcı, ODTÜ Ankara Öğretim Üyesi Dr. Murat Can Ocaktan, DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ, Boğaz Endüstri ve Madencilik Şirketi adına İSG Uzmanı Kaan Özçürümez, İSG uzmanı Aziz Gürpınar, KKTC Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Dr. Minel Özen, KKTC İSG Uzmanları Birliği temsilcisi Uğur Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şanda Çalı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Vaizoğlu birer sunum gerçekleştirdiler.

İşyerinde Sağlığın Korunması ve Mevzuatlar Ele Alındı…
Sempozyumun 1.gününde, Prof. Dr. Nadi Bakırcı “İş Hijyeni ve İşyerlerinde Sağlık Gözetimi” konusunda gerçekleştirdiği sunumunda, işyerlerinde çalışanların sağlığının korunması için yapılması gerekenleri hem çevresel hem de kişisel düzeyde ele alarak sistematik bir koruma programının temel unsurlarını anlattı.

“İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi” konusunda sunum gerçekleştiren Dr. Murat Can Ocaktan ise, risk ve tehlike kavramlarını izahla etkili bir risk yönetim sisteminin temel bileşenlerini açıkladı. “KKTC İSG Mevzuatında Güncel Durum” konulu sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Mürüde Çelikağ ise özellikle inşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği hususlarında KKTC mevcut yasa ve tüzükleri ile son olarak hazırlanan Tüzük çalışması hakkında bilgiler aktardı. Boğaz Endüstri ve Madencilik Şirketi adına Sempozyuma katılan İSG Uzmanı Kaan Özçürümez ise işletmelerde yapılan İSG uygulamalarından örnekler verdi.

İkini oturumda ise Yakın Doğu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü, İSG uzmanı Aziz Gürpınar  “İnşaatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu sunumunda, KKTC inşaat sektörünün İSG açısından durumunu ele alarak mevcut durumu Avrupa ve dünya örnekleriyle karşılaştırmalı olarak irdeledi. Düzenlenen“İşyeri Hekimliği” konulu panelde ise, Prof. Dr. Nadi Bakırcı, KKTC Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Dr. Minel Özen ve KKTC İSG Uzmanları Birliği temsilcisi Uğur Ergün işyeri hekimliği sistemini ve uygulamalarını irdelediler. Katılımcıların soruları ve konuşmacıların cevaplarıyla ilk gün programı tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Kursu Verildi…
Sempozyumun ikinci gün programında ise çeşitli işletmeler ve kurumlardan temsilcilerin katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şanda Çalı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Vaizoğlu’nun eğitmenliğinde, genel olarak işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında tutulması gereken kayıtlar konusunu içeren bir kurs düzenlendi. Kursa katılan işletme ve kurum temsilcilerine yönelik olarak, teorik bilgiler verildikten sonra, her işletmeye özgü pratik çalışma yapılması hususunda bir program hazırlanarak ikinci gün programı tamamlandı.