Yakın Doğu Üniversitesi Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Başlıklı Sempozyumda Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 08 Nisan 2018, 14:53
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:29

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Erdi Şafak, İstanbul MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistamleri başlıklı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi’ni başarıyla temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul’da gerçekleştirilen sempozyumda, Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve Hukuk Fakültesi Öğr. Gör. Erdi Şafak “Demokrasi ve Seçim Bağlamında” Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seçim Sistemlerinin Karşılaştırılması” başlıklı bildiriyi sundu. Alanında uzman hukukçuların katıldığı sempozyumda, Öğr. Gr. Şafak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim sistemini ve demokrasi ile ilglili yaşanan gelişmeleri de katılımcılara aktardı.

Öğr. Gör. Erdi Şafak: “Türkiye ve KKTC’de “D'Hondt ” Seçim Sistemi Kullanılıyor”
Öğr. Gör. Erdi Şafak sunumu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçim sisteminin Türkiye ile aynı şekilde “D'Hondt” sistemi olduğunu belirterek ancak bu sistem üzerinde önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

Öğr. Gör. Şafak “D’Hondt sistemi ile ilgili şunları söyledi; “Türkiye’de seçim sistemi seçim kanunlarıyla düzenlenmektedir. Yasama organı, seçim sistemi konusunda ister çoğunluk sistemini, isterse nispi temsil sistemini seçebilir. Türkiye’de 10 Haziran 1983 tarih ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nispi temsil sistemini benimsemiştir. Nispi temsil sistemi içinde D’Hondt usulünu kabul etmiştir. Ayrıca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu “ülke barajı” denilen bir “genel baraj” kabul etmiştir. Bu kanunun 33.maddesine göre, genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde de ara seçim yapılan çevrelerin tümünde geçerli oyların %10’unu geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. KKTC’de seçim sistemi, Türkiye ile aynı şekilde “D'Hondt” sistemidir. Bu sistem Türkiye örnek alınarak 1976 da Seçim ve Halkoylaması Yasası ile ülkeye getirildi. “D'Hondt ” sisteminin gereği olarak seçmenler iyi ve güvendikleri bir kişiyi değil bir partiyi, daha doğrusu bir ideolojiyi seçmeye yönlendirilmekteydi. Ancak söz konusu sitem üzerinde önemli bir değişiklik yapılmıştır.”

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İlgili Bilgiler Paylaşıldı…
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim sistemine köklü değişiklikler getirecek olan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu'nda 23 Ekim 2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildiğini dile getiren Öğr. Gör. Erdi Şafak, yeni sistemle ilgili bilgileri paylaştı.

Öğr. Gör. Şafak, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin şunları kaydetti: “seçim bölgesi tanımı değişmiş olup, seçim bölgesi artık devlet sınırı olmuştur. Yeni sisteme göre seçmen oylarını, “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” şeklinde verilebilmektedir. Yine yeni sistem tüm ada genelini kapsamaktadır ve tüm seçmenler tüm adaylara oy verebilmektedir. Seçmenler, yasanın yürürlüğe girmesiyle sadece ikamet ettikleri ilçedeki milletvekillerini seçmeyecek; Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin tümünü belirlemede etkili olacaklar. Türkiye’de ise seçmen sadece ikamet ettiği bölgedeki milletvekilini seçebilmekte, seçtiği milletvekilini de tercih hakkı bulunmamaktadır. Yani Türkiye’de seçmen sadece bir partiye oy vererek kendisinin değil partinin bölgesinde belirlemiş olduğu milletvekillerini seçmiş bulunmaktadır.”