Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan, Arjantin’de Yapılan 21. Uluslararası Beslenme Kongresinde Kıbrıs’ta Beslenmeyi Anlattı
Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2017, 13:26
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:21

Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof.Dr. Sevinç Yücecan; Buenos Aires, Arjantin’de yapılan 21. Uluslararası Beslenme (IUNS-ICN 2017) Kongresinde KKTC’yi temsil ederek “Adherence to  a Mediterranean Diet of Nutrition and Dietetics Students in Cyprus” konulu bir araştırmayı sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, günümüzde Akdeniz diyetinin en sağlıklı beslenme modellerinden biri olarak kabul edildiğini belirten  Prof.Dr. Sevinç Yücecan;  Akdeniz diyetinin  uygulandığı Akdeniz ülkelerindeki kronik hastalık oranının ve morbiditenin düşük, yaşam süresinin diğer ülkelere göre daha yüksek olduğunu  bildirdi ve Akdeniz Diyeti, bir diyetin ötesinde, fiziksel aktivitenin de önemli rol oynadığı bir yaşam biçimi örüntüsüdür diye vurguladı.

Kıbrıs'ta Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Bağlılığı
Prof.Dr. Sevinç Yücecan; Uzm Dyt.Servet Madencioğlu ile yürüttüğü çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan öğrencilerin %30.8’inin Akdeniz diyetine düşük, %67.7’sinin orta, %1.5’inin ise yüksek uyum gösterdiğini saptadıklarını, ancak öğrencilerin son sınıfa yaklaştıkça Akdeniz diyetine uyumlarının azaldığını  ve bu azalışın  istatistiksel açıdan %5 anlamlılıkta farklı bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%40.2) minimal düzeyde aktif olduğunu, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olduğunu belirten Yücecan, Üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini ve fiziksel aktivite düzeylerini arttırmayı sağlayacak politikalar geliştirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Yücecan, öğrencilerin özellikle de Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumlarının  düşük olmasının en önemli nedenini öğrencilerin teorik bilgilerini pratik yaşama geçirmede zorlanmaları olarak açıkladı. Yücecan sözlerine; gençlerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve Akdeniz diyetine uyumları birçok etmen tarafından etkilenmektedir. Örneğin; ailesi ile birlikte yaşayan veya yurtta kalan gençlerin beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ve Akdeniz diyetine uyumları birbirinden farklıdır diye devam etti.

Üç Bine Yakın Bilim İnsanının Katıldığı Uluslararası Kongrede Prof.Dr. Sevinç Yücecan’ın Sunumu SCI Kapsamında Olan “Annals Of Nutrition &Metabolism”’de Yayınlandı
21.Uluslararası Beslenme (IUNS-ICN 2017) Kongre’sine 2899 bilim insanı katıldı  Kongre süresince 45 konferans, 170 sempozyum, 290 sözlü bildiri ve 1994 poster bildirisi sunuldu. Besin, Beslenme ve Diyetetik alanındaki en son enilikler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca Prof.Dr. Sevinç Yücecan’ın sözlü sunumu, SCI kapsamında olan “Annals of Nutrition &Metabolism” de yayınlandı.