Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Ekibinin KKTC’de Psikoaktif Madde Kullanımı İle İlgili Çalışması Ödül Aldı…

Eklenme Tarihi: 06 Aralık 2018, Perşembe, 11:43
Son düzenleme: 06 Aralık 2018, Perşembe, 11:50

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Ekibinin KKTC’de Psikoaktif Madde Kullanımı İle İlgili Çalışması Ödül Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve öğretim elemanlarının “Psikoaktif Madde Kullanımı: KKTC Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi, 2003-2018” isimli bilimsel araştırması, 12.Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde birincilik ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Antalya’da yapılan 12. Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Meryem Karaaziz, Uzm. Psk. Ayşe Buran ve Psk. Gizem Yeşil Dirisu tarafından yapılan “Psikoaktif Madde Kullanımı: KKTC Erişkin Bireylerdeki Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi,2003-2018” isimli bilimsel araştırma, 450 katılımcı ve 100’ün üzerindeki bilimsel araştırma arasında birincilik ödülü aldı.

18-65 yaş arasında KKTC’de yaşayan 1063 kişi ile kotalı çok basamaklı tabakalandırılmış seçkisiz örneklem yöntemi ile yapılan araştırmada, yaşam boyu en az bir kez sigara kullanım yaygınlığı %64,9, alkol %74,5, diğer psiko-aktif madde (DPM) %11,4, yasadışı madde (YM) oranın ise %9,0 bulunduğu açıklandı. 2003’te %3 olan yasadışı madde kullanımının, 2018 yılında %11,4’e çıktığı, bu sonuçlara bakıldığında son 15 yılda uyuşturucu madde kullanımının dört kat arttığına dikkat çekildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Ekibinin KKTC’de Psikoaktif Madde Kullanımı İle İlgili Çalışması Ödül Aldı…

Prof. Dr. Çakıcı; “Bilim Adına Adamıza Birincilik Ödülüyle Dönmek Bize Gurur ve Mutluluk Verdi…”
12.Türkiye Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde bilimsel araştırmaları ile birincilik ödülü alarak dönmekten mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Halkımıza bu hediye ile dönmek bize mutluluk ve gurur veriyor. Tüm halkımıza ve Yakın Doğu Üniversitesi camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Araştırmanın amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryieti’ndeki psikoaktif madde kullanımının yaygınlığını, risk faktörlerini ve akültürasyon ile ilişkisini incelemek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çakıcı, araştırmanın 18-65 yaş arasında KKTC’de yaşayan 1063 kişi, kotalı çok basamaklı tabakalandırılmış seçkisiz örneklem yöntemi ile alındığını, verilerin Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında toplandığını belirtti. Çalışmada sosyo-demografik bilgi formu, madde kullanımı ile ilgili bilgiler için Avrupa Konseyi’nin “Model Avrupa Anketi” ve akültürasyon bilgilerine yönelik Kültürlenme Tutumları Ölçeği kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Çakıcı, KKTC’de madde kullanım yaygınlığı verileri aynı anket ve yöntem ile yapılan 2003, 2008, 2013, 2015 ve 2017 yıllarındaki çalışmalar ile karşılaştırmalı olarak verildiğini söyledi. Araştırmada betimleyici istatistik yöntemleri, gruplararası karşılaştırmalarda ki-kare ve t-test, yasadışı madde kullanımının oluşumundaki risk faktörlerinin belirlenmesinde ise Lojistik regresyon analizi kullanıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Ekibinin KKTC’de Psikoaktif Madde Kullanımı İle İlgili Çalışması Ödül Aldı…

Alkol Tüketmek Psikoaktif Madde Kullanımında Risk Faktörü Taşıyor…
Yapılan çalışma sonuncunda erkeklerde 25 yaş altı, Türkiye doğumlu, yalnız, dini önemli görmeyen, sigara kullanan, alkolü 40 defadan fazla içen ve sarhoşluk yaşayan bireylerin yasadışı madde kullanım oluşumunda risk faktörleri olduğu belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, “Türkiye doğumlularda hem psiko-aktif madde hem de yasadışı madde kullananlarda kullanmayanlara göre daha düşük marjinalizasyon puanları bulunduğu belirlenirken, KKTC doğumlularda ise marjinalizasyon puanı psiko-aktif madde kullananlarda daha düşük tespit edilmiştir” ifadesini kullandı.

Hem Psiko-Aktif Madde Hem de Yasadışı Madde Kullanımı 2003’den İtibaren Belirgin Bir Artış Gösteriyor…
Yapılan çalışma sonucuna göre, KKTC genelinde hem psiko-aktif madde hem de yasadışı madde kullanımının 2003’den itibaren belirgin bir şekilde artma eğilimi olduğu tespit edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çakıcı, “Çalışmamızda sigara ve alkol kullanımının dünya ortalamasından da yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Esrar, sentetik kannabinoid, ekstasi gibi maddelerin daha yaygın kullanıldığı görüldü. Akültürasyon stresine karşı marjinal tepki oluşturamayanlarda daha çok psiko-aktif madde kullanımı olduğu belirlendi. Bu sonuçlara bakıldığında KKTC’de önleme programlarının hazırlanmasında hem yükselen yasadışı maddeleri hem de sosyal kültürel özellikleri dikkate almak gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” açıklamasında bulundu.