Yakın Doğu Üniversitesi Personeline Etkili İletişim ve Empati Semineri
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2016, 16:33
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:39

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü idari personeline kişisel ve profesyonel birikimlerini yenileme ve geliştirme amacıyla empati, etkili iletişim ve başarılı insan ilişkileri konularını kapsayan bir hizmetiçi eğitim semineri verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlğü’nden alınan bilgiye göre Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği, YDÜ Yaşama Boyu Eğitim Merkezi ve YDÜ iktisadi İdari Bilimler Fakültesi eşgüdümünde düzenlenen seminereYakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan idari personelin tamamı katıldı. Seminer kapsamında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertugan katılımcılara etkili iletişimin temel unsurları, empati kurma, başarılı insan ilişkileri kurma ve sürdürme becerilerini geliştirme yolları, kurum içi ve kurum dışı iletişim gibi konu başlıklarında en son bilgi ve gelişmeler ışığında uygulamalı bir eğitim verdi.

Yeter Tabur: İdari Personelimizin Öğrencilerimizle İlişkilerine ve  Gelişimlerine Çok Önem Veriyoruz
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından "Üniversite Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim" çerçevesinde düzenlenen ve Pazarlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ertugan tarafından verilen etkili iletişim ve başarılı insan ilişkileri seminerinin hizmetiçi eğitimler dizisinin önemli bir semineri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur konuyla ilgili yaptığı açıklamadaÖğrencilerimiz bizim gözbebeğimiz. Değerli velilerimiz ile de sürekli bir etkileşim ve iletişim içindeyiz. Aynı zamanda üniversitemizin toplum içindeki yeri nedeniyle toplumun her kesiminden değerli vatandaşlarımızla iletişimde bulunuyoruz. İdari personelimiz de gün içinde dünyanın her yerinden 28.000’in üzerinde öğrencimizin farklı taleplerini ve dileklerini yerine getirmek üzere özveriyle, şevkle çalışıyorlar. Yakın Doğu Ailesi olarak personelimizin öğrencilerimizle sağlıklı iletişiminin yanı sıra kişisel ve profesyonel gelişimlerine de özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin hizmet kalitesini sürekli olarak yükseltme gailesiyle ihtiyaçlar, talepler ve birimlerimizden aldığımızı geri bildirimler doğrultusunda farklı konu ve alanlarda hizmetiçi eğitimleri Yaşam Boyu Eğitim Merkezimiz (YABEM) ve Fakültelerimizle planlayarak koordinasyon içinde gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin stratejik vizyonu doğrultusunda bir plan dahilinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle personelimizi kendi alanlarındaki son gelişmeler ışığında yeni bilgi ve tecrübelerle donatıyoruz. Her yıl yapılan hizmet içi eğitimlerimize bu yıl Rektörlük İdari personeli ile başladık ve üniversite içerisinde yer alan diğer birimlerimize de hizmet içi eğitim seminerlerimiz devam edecektir” dedi.


Umut Koldaş: “Yüksek Standartta Kurum içi Eğitimler Personelimizin Bilgilerini Yenilenmesi, Dünya Görüşlerini Geliştirmeleri ve Birikimlerini Artırmaları için Çok Önemli”

Üniversite personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin üniversitenin stratejik vizyonu çerçevesinde sistemli ve sürekli bir şekilde hayata geçirildiğini belirten Doç. Dr. Umut Koldaş, bu seminerlerin üniversite personelinin gerek kariyer performansını yükseltmede gerekse görevleri çerçevesinde öğrencilerle kurduğu iletişimin başarısını artırmada çok önemli bir rol oynadığını vurguladı. Programları oluştururken Genel Sekreterlik ve Fakülteler ile eşgüdüm içinde ilgili birimlerin talep, öneri, görüş ve önceki eğitimlerden geri bildirimlerini de dikkate aldıklarını belirten Doç. Dr. Koldaş, amaçlarının üniversite personelinin kurumsal, kişisel ve profesyonel gelişimlerine sistematik bir biçimde katkı koymak olduğunu dile getirdi. Öğrencilerle, velilerle ve eğitimin diğer paydaşlarıyla sağlıklı etkileşim için bunun gerekli olduğunun altını çizen ve kurumsal verimliliğin süreklililiğinde stratejik bir vizyon kapsamında verilen sistemli  hizmetiçi eğitimlerin asal bir yeri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koldaş, bu farkındalıkla personele yönelik farklı alanlarda yürütülen eğitimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.