Yakın Doğu Üniversitesi Öğrt. Üyeleri Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, Uzm. Mete ÖZSEZER ve Uzm. Hüseyin TUFAN’ın “Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim HAKKI Bey” Başlıklı Makaleleri Uluslararası Dergide Yayımlandı
Eklenme Tarihi: 22 Temmuz 2017, 11:19
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:41

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL, İrfan Günsel Araştırma Merkezi Araştırmacıları Uzman Mete ÖZSEZER ve Uzman Hüseyin TUFAN ’ın “Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim HAKKI Bey” başlıklı makaleleri Web of Science bağlı Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan Tarih İncelemeleri Dergisi’nin XXXII / 1, 2017, 125-153 sayısında yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Mdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Prof. ÖZKUL, Uzm. ÖZSEZER ve Uzm TUFAN, ‘Kıbrıs Eğitim Tarihinde Önemli Bir Müfettiş: İbrahim HAKKI Bey’ başlıklı çalışmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundular: “İngilizler ada idaresini kontrol etmeye başladıktan sonra ilk düzenlemeye gittikleri konulardan birisi de eğitim olmuştur. İlk başlarda İngilizler adada yaşayan toplumların tepkisini çekmemek için var olan eğitim yapısında çok fazla değişikliğe gitmemişlerdir. Fakat ilerleyen yıllarda adayı daha merkeziyetçi bir idari yapı ile yöneterek kendilerine bağlı topluluklar yaratmak istemişlerdir. İngiliz idaresinde İngiltere’ye bağlı kalan Kıbrıslı Türk eğitimcilerden biri de İbrahim HAKKI’dır. İbrahim HAKKI ailesinden kalma bir mal varlığı olmasına rağmen çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Öğrencilik yıllarında zeki, çalışkan ve kabiliyetli olduğu anlaşılan HAKKI’nın Maarif Dairesi’ne girdikten sonra kademeli olarak yükseldiği söylenebilmektedir. Kıbrıs Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde kabul edilen yeni Türk harflerini kullanmasında etkin bir rol oynamıştır. Ayrıca İbrahim HAKKI’nın uyguladığı eğitim politikalarından dolayı zaman zaman Dr. KÜÇÜK’le ters düştüğü anlaşılmaktadır. Dr. KÜÇÜK’ün HAKKI’yı sert eleştirmesini hem Evkafçı-Halkçı ayrımıyla hem de o dönemlerde değişen siyasi güç dengeleriyle de anlamak mümkündür. İbrahim HAKKI Kıbrıslı Türkler arasında ilk coğrafya çalışmalarını yapan kişiler arasında kabul edilmektedir. Ayrıca HAKKI, Kıbrıs’ta harf devriminin kabul edilmesinden hemen sonra Mithat Bey’le birlikte yeni harflerle kitap yazarak Kıbrıs’taki Türk okullarındaki eğitimin zora girmesini önlemişlerdir. İbrahim HAKKI İngiliz İdaresinin eğitim alanında güvendiği isimlerin başında gelmektedir. Yarım asra yakın İngiliz sömürge yönetiminin adadaki Türklere uyguladığı eğitim yapısı içerisinde çeşitli görevlerde bulunarak uzun yıllar görevi sürdürme şerefine nail olmuştur. Buna karşılık İngilizler de kendisine verdikleri nişan ve adına düzenledikleri yarışmalarla İbrahim HAKKI’yı onurlandırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir”.