Yakın Doğu Üniversitesi Öğrt. Üy. Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” Cilt 1 Kitabı Çıktı
Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2017, 11:45
Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 10:12
YDÜ Öğrt. Üy. Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” Cilt 1 Kitabı Çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un dört bölümden oluşan “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları Cilt 1)" adlı kitabı çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkçe ve İngilizce olarak 420 sayfadan oluşan kitapta 100 türkünün ele alınıp incelendiği bildirildi.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR eseriyle ile ilgili olarak: “Kitabımızın konusunu ‘Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri-Havaları’ olarak seçmemizin nedeni, bugüne kadar bu konuda gerek Kıbrıs üniversitelerinde gerekse üniversite dışı araştırmalarda akademik düzeyde sağlıklı ve doyurucu bir sonuca giden çalışmanın yapılmamış olmasındandır. Halk edebiyatına olan yakın ilgimizden dolayı, özellikle bir toplumun sosyal, siyasal ve hatta psikolojik hayatını en kestirmeden ve en çarpıcı sözlerle anlatan türküler, kendi türünde toplumun aynasıdır. Ayrıca bu türkülerin melodiye dayalı yapıları söz ile bir araya geldiğinde, dinleyenlere etkili mesajlar da iletebilmektedir." dedi.

“Anonim Türküler-Havalar”

ÖZNUR “Kitabın; Birinci Bölümü “Anonim Türküler-Havalar” başlığı adını taşıdığını,bu bölümde söyleyeni belli olmayan anonim havaların ele alınarak incelendiğini belirtti. ÖZNUR, özellikle daha önceden derlemeler yapılıp tespit edilen havalar yanında, kaynak kişilerden derlediği varyantlar ve yeni havalar da bu bölümde dört ana başlıkta ele alınıp sınıflandırıldığını vurguladı.

YDÜ Öğrt. Üy. Doç. Dr. Şevket ÖZNUR’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” Cilt 1 Kitabı Çıktı

"Yazanı - Söyleyeni Bilinen Türküler-Havalar”

Yazar “Eserin İkinci bölümünü ise şöyle aktardı; “Yazanı - Söyleyeni Bilinen Türküler-Havalar” başlığı adını taşımaktadır. Bu bölümde “Söyleyeni belli olan türküler-havalar” ele alınarak incelenmiştir. Bu türkülerin yazarlarından bire bir görüşme yapılarak derlenmiş veya yayımladıkları eserlerden kitaba alınmışlardır. Bu bölümdeki türküler kendi içerisinde üç ana başlıkta ele alınıp sınıflanmıştır dedi.

“Anadolu ile Bağlantılı Türküler-Havalar”

Kitabın Üçüncü bölümü; “Anadolu ile Bağlantılı Türküler-Havalar” başlığı adını taşımaktadır. Bu bölümde Kıbrıs’ta söylenen türkülerin-havaların Anadolu’daki varyantları tespit edilmiştir.

“Benzer Kıbrıs Türküleri-Havaları İle Rum Türküleri- Havaları”

Dördüncü bölümü ise; “Benzer Kıbrıs türküleri-havaları ile Rum türküleri- havaları” başlığı adını taşımaktadır. Bu bölümde de Kıbrıs adasındaki Türklerin ve Rumların ortak söyledikleri türküler-havalar ele alınıp değerlendirilmiştir.

Doç. Dr. Şevket ÖZNUR sonuç olarak kitabı; "yöntem olarak türküler-havalar, önce edebiyat bilimi ilkeleri çerçevesinde incelenmiş; arkasından türkülerin-havaların varsa hikâyesi anlatılmış ve eser, etnolojik açıdan değerlendirilmiştir. Sonunda da metinlerin Kıbrıs ağzı bakımından özellikleri verilmiştir.” dedi.