Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Buket Asilsoy, Yeni Bir Uluslararası Bilimsel Yayına Daha İmza Attı
Eklenme Tarihi: 01 Mayıs 2018, 13:06
Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 11:52

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara devam ediyor. Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Buket Asilsoy, yeni bir uluslararası bilimsel yayına daha imza attı.

Bilimsel Yayın, Ekolojik Vatandaşlığın Kentsel Ölçekli Araştırılması Kapsamında Tamamlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Oktay ile ortak yürütmüş oldukları ekolojik kentin önemli bir bileşeni olan ekolojik vatandaşlığın kentsel ölçekli araştırılması kapsamında tamamladıkları ‘Exploringen vironmental behaviouras them ajordeterminan to fecological citizen ship’ başlıklı makaleleri, saygın bilimsel yayınevlerinden biri olan Elsevier yayınevinin SCI - Expanded indeksli bir dergisi olan ‘Sustainable Cities and Society’ye kabul edildi. Bu kapsamda derginin Mayıs 2018 tarihli sayısında basıldı.

Yard. Doç. Dr. Buket Asilsoy yaptığı açıklamada; bu çalışmada ‘ekolojik vatandaşlık’ kavramı, ‘Ekolojik Kent’ temasını tanımlayan beş başlıktan bir tanesi olarak ele alındı. Bu makalede ekolojik kenti oluşturan diğer unsurlar, ‘sürdürülebilir kent biçimi’, ‘sürdürülebilir ulaşım’, ‘kent ekolojisi ve biyoçeşitliliği’, ‘sürdürülebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi’ olarak tanımlanmıştır.”Dedi.

Çevreci Vatandaşlık Kavramı Farklı Boyutlarıyla Akademik Düzeyde İrdelendi
Bu kapsamda makalede öncelikle çevreci vatandaşlık kavramı farklı boyutlarıyla akademik düzeyde irdelenmiştir. Ardından, çevreci davranış konusu, çevreci vatandaşlık kavramının temel bileşeni olmasından hareket edilerek ele alınmıştır. Tüm bu yapılan değerlendirmeler ışığında yeni bir araştırma modeli önerilmiştir. Çevreci davranış için bu yeni model önermesi, çevreci davranış konusunda uluslararası boyutta yapılan bilimsel literatür taramasına dayanmaktadır.

Bu yeni model, bireyin sahip olduğu belirli değerlerin çevreci tutumları etkilediğini, bu ekosentrik ve antroposentrik çevreci tutumların da çevre farkındalığı oluşturduğunu ve bu farkındalığa bağlı olarak çevreci davranışın gerçekleştiğini savunan bir araştırma modelidir.

Özetle bu akademik çalışmada bu yeni model vasıtasıyla, sürdürülebilir temele sahip kentlerin önemli bir boyutu olan ekolojik vatandaşlığın ve bu kavramın önemli bir bileşeni olan çevreci davranışın önemi vurgulanmıştır. Böylece bu makalenin sürdürülebilir kent planlama politikaları için bilimsel bir rehber olması amaçlanmaktadır.