Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian’ın, Mevlana Ve Kontradiksiyon Konulu Bildirisi Dikkat Çekti!
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2017, 14:11
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:47

Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "4. Uluslararası Mevlana Sempozyumu" Konya Selçuk Üniversitesi’de düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Ghadir Golkarian, sunduğu bildiri ve özel konusuyla Mevlevilik ve Mevlana konusunda yeni bir konuyu gündeme getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Hz. Mevlana ve İslam Dünyasında Kardeşlik temalı 4. Uluslararası Mevlana Sempozyumunda, YDÜ Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ghadir Golkarian “Mevlana görüşünde barış ve uzlaşı görüşü” bildirisinde tezat ilkesi (Kontradiksiyon) ile ilgili mesnevide bulunan şiirlere değinerek tezat konusunun kardeşlik ve barışta ayrıştırıcı olmadığını iddia ederek vahdet ve uzlaşıya zemin hazırladığı bir ilke gibi olduğunu açıkladığı belirtildi.

Ghadir Golkarian bildirisinde şu konuya değindi: “Mevlâna, gerek mesnevide gerek Divan-i Kebir eserinde, barış ve uzlaşmayı anlatmak isterken evrende var olan çelişkilerin uyum ve uygun uyarlaması üzerindeki etkilerini ifade etmeye başlar. Bu bağlamda sadece insanların birbirleriyle değil, Tanrı'yla da kusursuz barış ve uzlaşı içinde olma zorunluluğunu en açıklayıcı örneklerle anlatır. Evrendeki canlıların hayatta kalması için kontradiksiyon (ezdât) ve ya zıtlıkların var olmasının anlamını açıkça “Uzlaştırılma” olarak niteliyor ve işte tüm zıtların uyum sağlayacağı kanaatine vararak şart olduğu üzerinde duruyor. Tabii ki, karşıtların uzlaşma gerçeği, etkilerinin reddedilmesi anlamına gelmemektedir. Aksine tüm zıtlıklar, evren adına koordine bir sistemde hareket ediyor. Yüce katta birlik ve ulûhiyet evresi olduğundan dolayı tezatlığın anlamı kalmayıp tek renk ve tek ışık hâkimdir artık.”

Ghadir Golkarian’a göre; “toplumdaki tezatları kuantom yasaları çerçevesinde değerlendiremeyen insanoğlu, günümüz toplumlarda birbirinden ayrılmakta ve ben merkezli olmaktadır. Dolayısıyla, insanlar kendi aralarındaki farklılıkları tespit edip ortaklaşa bütünleşmeyi sağlamak, uzlaşı ve uyuma zemin hazırlamak yerine ayrıştırıcı duygusuna kapılarak tezatlara olumsuz bakıp kardeşliği yok etmektedir.”

Gerek bireysel gerekse kurumsal planlar üzerinde eğitimin pek fazla önemsenmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ghadir Golkarian, günümüz insan toplumunun problemlerden kurtulmasını ancak Mevlana’nın mesnevi eserindeki eğitimsel verilerinden yararlanmakla gerçekleşebileceğini vurguladı.