Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühür Görsellerinin Analizi” Makalesi Euroasia Journal of Social Sciences-Hümanities Dergisinde Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 10:32
Son Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 08:19


Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç.Dr. Yücel Yazgın’ın Gaziantep’te yapılan “5. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi”nde sunduğu “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühür Görsellerinin Analizi” başlıklı araştırmasının tam metni “Euroasia Journal of Social Sciences-Hümanities” dergisinin Mayıs 2021 sayısında yayınlandı.

Doç. Dr. Yazgın, makalesinde Kıbrıs’ın arkeolojik dönemlerinde kullanılan “silindir mühürler” üzerinde hangi varlıkların imgelerinin, tasarım elemanı olarak kullanıldığını analiz ediyor.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Arkeolojik silindir mühürler, kullanıldıkları dönemin kültürü ile ilgili önemli ipuçları veriyor”
Mühürler üzerindeki figürlerin, birer tasarım öğesi olarak arkeolojik bakış açısı dışında farklı bir açıdan ilk defa değerlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yücel Yazgın, araştırmanın Kıbrıs’taki arkeoloji müzelerinde ve British Museum, Metropolitan Museum ile John Hopkins Museum’da sergilenen Kıbrıs’ta kullanılmış arkeolojik silindir mühürleri inceleyerek oluşturduğunu söyledi.

Araştırmada, mühürler üzerine kazınmış motif, figür, bezeme ve diğer tüm imgelemler incelenerek kategorize ediliyor. Doç. Dr. Yücel Yazgın, silindir mühürler üzerinde yazılar, figürler, bezemeler, semboller, bitkiler, böcekler olarak altı ana kategoriye bağlı yirmi yedi tema saptadı. Doç. Dr. Yazgın, “Kıbrıs arkeolojik mühürlerinin adanın ve çevre ülkelerin kültürleri, sosyal ve ekonomik yapıları, sanatçıları, hayvan popülasyonları ve bitki örtülerinden etkilendiği görülüyor” dedi. Mühürler üzerinde konu olarak av, kurban adama ve sunma, kutsama, cinsellik, mitolojik sahneler, ağaç ekme gibi üretim ile ilgili sahnelerin farklı kompozisyonları yer alıyor.
Silindir mühür kazıyıcılarının görsel belleklerinde taşıdıkları imgelem birikimlerinin geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Doç.Dr. Yazgın, “O günün insanının, sert taşlar üzerinde uygulanan bu kazımalar için üst düzeyde beceri ve teknik yeterlilik sahibi olduğunu da söyleyebiliriz” dedi. Doç.Dr. Yücel Yazgın, dönemin insanlarının kullandıkları imgelemlerin çeşitliliğinden hareketle, günün koşullarındaki maddi ve manevi kültür birikimlerini, yaşamlarından, doğa gözlemlerine, üretim biçimlerine kadar, tüm unsurları mühürler üzerinde işlediklerini de sözlerine ekledi.

Makalenin özetine “https://euroasiajournal.com/DergiDetay.aspx?ID=153&Detay=Abstract” ve tam metnine ise “https://euroasiajournal.com/Makaleler/453849890_10-26.pdf” adreslerinden ulaşılabiliyor.