Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ: “Ortadoğu’nun Demokratikleşme Paradoksu Arap Baharı İle Yeni Bir Sürece Girdi”
Eklenme Tarihi: 11 Temmuz 2017, 16:27
Son Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 15:05


Yakın Doğu Üniversitesi, siyasal bilgiler alanında dünyanın en köklü ve en saygın mesleki kuruluşlarından biri olarak bilinen Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği konferansında temsil edildi.

“Bölünmüş Toplumlarda Demokratikleşme ve Anayasal Düzenleme” teması ile Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa’da birçok araştırmacının katılımı ile düzenlenen Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği konferansında, Yakın Doğu Üniversitesi’ni, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ iki farklı sunumla temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 30’dan fazla panelin gerçekleştirildiği konferansta, Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, "Arap Ayaklanmaları sonrası MENA bölgesinde anayasal düzenleme ve görevi bırakma arasında" başlıklı bildirisi ile 2011 yılından bu yana Arap dünyasını etkileyen Arap ayaklanmalarının ardından bölgedeki anayasa yapma/ yazma süreçlerini ve yasal reformları ülke analizleri ile mercek altına aldı.

Arap Ayaklanması ve Devrik İktidarlar Sonrası Anayasal Düzenlemeler İrdelendi
Bildirisinde, Mısır ve Tunus gibi cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde Mübarek ve Bin Ali iktidarlarının devrilmesinden sonraki dönemde anayasa yazma süreçleri ve karşılaşılan sorunlara değinen Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, Ürdün ve Fas gibi monarşi ile yönetilen ülkelerde anayasal değişikliklerle rejimlerin sürdürülebilirliklerini ve meşruiyetlerini nasıl muhafaza ettiğine vurgu yaptı.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ ayrıca, tarihsel bir bakış açısı ile Arap Ayaklanmaları sonrasında yeniden şekillenmekte olan Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölge siyasetini ve söz konusu toplumsal hareketlerin demokratikleşme süreçlerine etkilerini ortaya koyarak, temelde yolsuzluklarla mücadele ve işsizlik gibi ekonomik nedenlerle başlayan halk hareketlerinin siyasal liberalleşme ve daha fazla temsiliyet eksenine kaydığını belirtti.

Ürdün Haşimi Krallığı Anayasal Reformları ve siyasal Liberalleşme Süreçleri Analiz Edildi…
Katıldığı ‘Orta Doğu’da Demokratikleşme ve Devlet-inşa Süreçleri’ başlıklı diğer panelde ise
Arap dünyasındaki toplumsal hareketlerin, ülkeler bazlı analiz edildiğinde farklı sonuçları beraberinde getirdiğini dile getiren Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, Ürdün Haşimi Krallığının 2011 yılından bu yana yürürlüğe koyduğu anayasal reformları ve siyasal liberalleşme süreçlerini analiz etti.

Doç. Dr. KÖPRÜLÜ, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası gibi siyasal açılımı destekleyici reformların hayata geçirildiği Ürdün’de 2013 ve 2016 yılında yapılan seçimler demokratikleşme yönünde atılan yasal adımların pratiğe henüz yansımadığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek şunları anlattı: “Monarşik çoğulculuk olarak nitelendirdiği Ürdün örneğinin her ne kadar açmazlar ve sınırlamalar barındırıyor olsa da, Arap dünyasında Lübnan’ı ayrı tutacak olursak siyasal liberalleşme hareketleri açısından kayda değer bir yere ve bileşenlere sahiptir.”