Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin İngiliz Sömürge Yönetimini Anlatan Çalışmaları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisinde Yayımlandı…
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2018, 15:10
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:49

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Burak Gökbulut’un hazırlamış oldukları “Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi” isimli makale, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Ulakbim, MLA, Asos ve WEB of Science gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Edebiyat Fakültesi dergisinde yayımlanan çalışmada, Şair Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türklerinin millî şuurunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı ve eserlerinde İngiliz sömürge yönetimine olan tepkisini dile getirilişi yer alıyor.

Şairin İngiliz sömürge yönetimine olan tepkisinin büyük olduğu ifade edilerek eserlerinde İngilizleri, “azgan, sarı azgan” olarak nitelendirdiği, sömürge hayatını “karanlık bir döneme”, sömürge zulmünü “zehirli bir bıçağa” benzettiği belirtildi. Şairin Kıbrıs’ın İngiliz sömürge yönetimindeki yıllarını “seksen senenin karanlığı” diye değerlendirirken, sömürge hayatını da âdeta bileklerde bir zincir olarak gördüğü ifade edildi. Yazdığı eserlerde hem kendi toplumu hem de diğer tutsak milletler için hürriyeti arzulayan şair, şiirlerindeki özgürlük düşüncesini asla başkalarının ölümü üzerine kurmamış, sadece özgürlük için yaşamayı arzuladığı kaydedildi.

Uluçamgil’in Şiirleri Birer Sosyal Belge Niteliği Taşıyor…
Edebiyatın, toplumsal yapıyı oluşturan kültür öğelerinden biri olduğunu, toplumsal ve kültürel değerlerin edebî türler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarıldığı için edebî eserlerin aynı zamanda millî kimliğin oluşmasına ve şekillenmesine de büyük katkı sağladığını ifade eden öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç Dr. Burak Gökbulut, Süleyman Uluçamgil’in şiirlerinin birer sosyal belge niteliği taşıdığını belirttiler.

Tanzimat ve Millî Edebiyat dönemlerinde edebiyata, toplumu bilinçlendirme gibi önemli bir görev verildiğini anlatan öğretim üyeleri, dönemin bazı eserlerinde ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, ülkenin tarihî süreç içerisinde geçirmiş olduğu aşamaları ayrıntısına kadar yansıttığı görüldüğünü ve bu durumun Süleyman Uluçamgil’in eserleri için de karakteristik bir nitelik arz ettiği ifade ettiler.

Süleyman Uluçamgil’in eserlerinin özellikle de şiirlerinin birer sosyal belge niteliği taşıdığına vurgu yapan öğretim üyeleri şunları dile getiri: “Süleyman Uluçamgil, Kıbrıs Türklerinin karanlık dönemlerini yaşamış ve bu yıllarda meydana gelen olayları şiirlerine aksettirmiş önemli bir şairdir. O, yazmış olduğu şiirlerinde, yarım kalmış romanında ve piyesinde İngiliz sömürge yönetimine olan öfkesini net bir şekilde ortaya koymuştur. Milliyetçilik, onun şiirine 1955-1960 yılları arasında yoğun bir şekilde hâkim olmuştur. Uluçamgil, özellikle özgürlük teması etrafında şekillenen eserleriyle, Kıbrıs Türklerinin hürriyet şairi olarak tanınmıştır.”