Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları “Türkiyat Araştırmaları” Dergisinde
Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2017, 11:43
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:01

“Hasan Bulliler Romanında, Kıbrıs Türklerinin Geçmişine Ait Tarihî Ve Kültürel Unsurlarına Rastlanılmakta”
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut’un yayınlamış olduğu “Tarih ve Kültürel İletişim Ekseninde Nazemin M. Gelen’in Hasan Bulliler Romanını Yeniden Yorumlamak” isimli makale THOMSON REUTERS, EBSCO, ULAKBİM gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Türkiyat Araştırmaları dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ortak açıklamada bulunan YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut, Edebiyat ve özellikle başarılı bir şekilde kaleme alınan tarihî romanların, kültürün gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir işlevi yerine getirerek toplumun bir bütün olarak ayakta durmasına katkı sağlamakta olduğunu belirttiler.

“Yazılan Tarihi Romanlar, O Ülkenin Geçmişi Ve Kültürel Değerleri Hakkında Bilgi Aktarır”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gökbulut ; “Bir ülkede yazılan tarihî romanlar okunduğu zaman o ülkenin geçmişi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Özellikle Millî Edebiyat ve Tanzimat Dönemlerinin ürünü olan bazı eserler incelendiğinde bunların, ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, ülkenin tarihî süreç içerisinde geçirmiş olduğu sosyal ve siyasal sorunları en ince ayrıntısına kadar yansıttıkları görülmektedir. İyi bir tarihsel roman yazarı anlatımı ve kurgusuyla okuyucuyu o döneme götürerek, dönemin kültürel özellikleri, yaşayışı ve tarihsel olayları hakkında tarih kitaplarında dahi olmayan bilgiler vermektedir.

“Hasan Bulliler Romanında, Kıbrıs Türklerinin Geçmişine Ait Tarihî Ve Kültürel Unsurlarına Rastlanılmakta”
Tarih ve kültürel iletişim ekseninde Nazemin M. Gelen’in Hasan Bulliler romanı incelendiğinde içerisinde Kıbrıs Türklerinin geçmişine ait tarihî ve kültürel unsurlara rastlanılmaktadır. Roman, Kıbrıs Türklerinin İngiliz Sömürge Yönetimi dönemindeki yaşayışını Hasan Bulli kardeşlerin etrafında şekillenen olaylarla birlikte başarıyla yansıtmaktadır. Bununla birlikte yazar, romanda yer yer Kıbrıs Türkünün ağız özelliklerinden de örnekler vermektedir. Eserde sözü edilen toplumsal kurallar (büyüklere saygı, her sabah karşılaştığımız insanlara günaydın demek vs.), yiyecekler (hellim, nor, tarhana vs.), başka dinlere duyulan saygı bugün de aynı şekilde Kıbrıs Türkleri arasında devam etmektedir. Bununla birlikte eserde yer alan hanaylı evler, eğlence türü olarak panayırlar, geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık… günümüzde de Kıbrıs Türkleri arasında devamlılığını sürdürmektedir. Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadıklarını gelecek kuşaklara aktarmak, geçmişle gelecek arasında bir iletişim ve bağ kurmak için tarih kitapları yanında bu tür tarihî romanlara da eğitimde yer vermek gerekmektedir. İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Kıbrıs Türklerinin yaşayışının daha da aydınlanması açısından Nazemin M. Gelen’in Hasan Bulliler romanı son derece büyük önem arz etmektedir.”