Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları “Milli Folklor” Dergisinde
Date Added: 13 Ocak 2017, 13:45
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 15:39
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Çalışmaları “Milli Folklor” Dergisinde

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR ve Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT’un; Nazım BERATLI’nın yayınlamış olduğu “Kıbrıslı Türkler’in Kökenleri ve Kıbrıs’ta Bektaşilik” isimli kitabı üzerine yapmış oldukları inceleme TOMSON REUTERS, EBSCO, ULAKBİM ve SCOPUS gibi uluslararası indekslerce taranan Milli Folklor dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT yapmış oldukları incelemede “Nazım Beratlı tarafından kaleme alınan “Kıbrıslı Türklerin Kökenleri ve Kıbrıs’ta Bektaşilik” isimli eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ses getiren çalışmalardan biri olmuştur denildi.

1571 Yılında Anadolu’nun Çeşitli Yörelerinden Her Sanat ve Her Meslekten Birçok Türk Kıbrıs’a Yerleştirilmiştir.

Açıklamada ayrıca, 1571 yılında Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinden sonra Anadolu’nun çeşitli yörelerinden her sanat ve her meslekten birçok Türk Kıbrıs’a yerleştirilmiştir. Bu insanlarımız, doğal olarak Türk yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Bunlardan birisi de şüphesiz ki Alevi-Bektaşi kültürüdür. Yazar, kitabın “Kıbrıslı Türklerin İnanç Biçimlerinin Kökenleri” bölümünde Maniheizm ve Şamanizm hakkında geniş bilgi vermiştir. “Alevilik Ayrı Bir Din Midir?” sorusuna cevap bulmaya çalışan Beratlı, Aleviliğin İslam’ın Türk yorumunu içeren bir inanç sistemi olduğunu belirtmiş ve eski Türk inancı Şamanizm’in bir başka düzeyde sürdürülmesi olduğunu vurgulamıştır.

Kitabın yazarı Nazım BERATLI; İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesinde eğitim almış ve Ada’ya döndüğünde doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Doktorluk mesleğinin yanı sıra Kıbrıs Türklerinin tarihi, kültürü ile de yakından ilgilenen Beratlı, bu konuda farklı gazetelerde ve dergilerde makaleler yayınlamıştır.

Kıbrıslı Türklerin Alevi-Bektaşi Kimliği Üzerine Yazılmış İlk ve En Önemli Kaynak Eser

Beratlı’nın yayınlamış olduğu bu kitabı içerik açısından değerlendirdiğimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğrudan Kıbrıslı Türklerin Alevi-Bektaşi kimliği üzerine yazılmış ilk ve en önemli kaynak eser olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazar, uzun süre araştırma yaparak makaleler yayınladıktan sonra Kuzey Kıbrıs’ta hiç değinilmeyen bir konuya el atmış ve alanda çalışmak isteyenlere önemli bir kaynak eser sunmuştur.”