Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Araştırmaları Birleşik Krallık Merkezli Uluslararası Yayınevi Taylor & Francis Tarafından Yayınlanan “Journal Of Human Behavior İn The Social Environment” Dergisinde
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2017, 11:27
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 14:25

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR, Yrd. Doç Dr.Burak GÖKBULUT ve Yrd. Doç Dr. Ömer YARAŞIR’ın uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Knowledge and Opinions of Families Regarding Games-Toys Selection for 6 to 12 Year Old Children (The Case of Northern Cyprus)” adlı araştırmaları Thomson Reuters Social Science Index ve Scopus gibi uluslararası indekslerce taranan “Journal of Human Behavior in the Social Environment” dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne açıklamalarda bulunan, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YENİASIR, Yrd. Doç Dr. Ömer YARAŞIR ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak GÖKBULUT yapmış oldukları araştırmada özetle şunları söylediler:

“Oyun ve oyuncaklar toplum kültürünün yeni kuşaklara aktarılması; bu kültürel yapı içerisinde çocukların bir milli kimlik kazanmaları milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemsenmesi gereken bir tercihtir.

KKTC’de yaşayan ailelerin, oyun ve oyuncak seçimi konusundaki hassasiyetini ölçmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yeni yetişen nesil tarafından geleneksel oyun ve oyuncakların neden büyük oranda unutulduğunu tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada son derece ilginç sonuçlar elde edildi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Devam Ediyor

KKTC’de ailelerin büyük bir çoğunluğu çocuğun sosyal, psiko-motor, zihinsel ve milli şuurunun gelişiminde oyun ve oyuncak seçiminin önemli olduğu konusunda hemfikirdir. KKTC’de yaşayan ailelerin çok büyük bir çoğunluğu çocuklarına oyun ve oyuncak seçerken onların da görüşlerine başvurarak, mümkün olduğunca eğitici olmasına özen göstermeleri bu konudaki bilincin de önemli bir yansımasıdır. Özellikle milli bilincin gelişmesi konusunda ekonomik durumu iyi, yükseköğrenim ve üzerinde eğitim görmüş aileler, çocuklarının az da olsa geleneksel oyun ve oyuncaklarla zaman geçirmelerinin sağlanması gerektiğini söylemiştir. Bu durum ailelerin hem ekonomik bakımdan üst düzeyde olmaları hem de geleneksel oyun ve oyuncaklara yönelişlerinin güçlü gözükmesi bakımından sorgulanmaya muhtaç bir noktayı işaret etmektedir.

Milletler geleceğin en önemli unsuru olan çocuklar aracılığıyla, kültürü nesillere aktarmak, böylece devamlılığı sağlamak ister. Bundan dolayı çocukları eğitmek büyük ölçüde önem arz etmektedir. Çocukların düşünme yetisinin gelişmesinde oyun ve oyuncaklar önemli bir role sahiptir. Söz konusu oyunlar milli değerleri aşılayarak, işbirliği halinde sosyal hayata adapte olmaya yardımcı olur. KKTC’de yaşayan aileler genel olarak bu konuda bilinçli olmakla birlikte elde ettiğimiz verilerde de görüleceği üzere ailelerin büyük bir çoğunluğu farklı sebeplerle maalesef günümüz çocuklarının bu bilinçten yoksun olduklarını vurgulamaktadırlar.

Oyun ve oyuncaklarla milli ve toplumsal değerleri yeni kuşaklara aktarmanın yalnız aile tarafından gerçekleştirilemeyeceği düşünülerek buna uygun eğitim programlarının hazırlanmasına öncelik verilmelidir.”